Työpaikat Mediaroom

ActiveReport: Lähetysprosessin seurantatyökalu

ActiveReport seuraa digitaalisesti koko logistiikkaprosessia toimitusketjun jokaisessa vaiheessa. Proaktiivinen toimitusketjun tapahtumahallintatyökalumme (SCEM) valvoo itsenäisesti lähetyshistoriaa ja ilmoittaa poikkeuksista automaattisesti. Asianmukaiset korjaavat toimet on mahdollista suorittaa nopeasti, sillä sekä teillä että palveluhenkilöstöllämme on suora pääsy kaikkiin tilaraportteihin, joiden kautta virheitä voi korjata välittömästi.

ActiveReportin käytön edut:

  • Automaattiset ja proaktiiviset ilmoitukset lähetyksen ja pakkauksen tasolla  
  • Tietoa voi lähettää välittömästi yksittäisen tapauksen jälkeen tai päivittäisenä yleiskuvana
  • Yksilöllinen koordinointi ja tilanteen ongelmanratkaisu
  • Lähetysten laadun varmistaminen ja säästöt kustannuksissa ja ajassa
  • Koko logistiikkaprosessin läpinäkyvyys
  • Läheinen integraatio Domino-kuljetushallintajärjestelmän kanssa – kun lähetyksen tiedot on tallennettu Dominoon, ne näkyvät automaattisesti ActiveReportissa