Työpaikat Mediaroom

IT-järjestelmämme varmistavat turvallisuuden ja läpinäkyvyyden

Sujuvia, globaalisti integroituja logistiikkapalveluita, jotka perustuvat tehokkaisiin, älykkäisiin IT-järjestelmiin. Informaatiologistiikkamme erottaa meidät teknisenä innovaattorina ja logistiikka-alan veturina. Tämän todistavat useat innovaatiomme, kuten DACHSERin ydinjärjestelmät Domino, Mikado ja Othello, EDI-keskus, joka toimii keskeisenä viestintäalustana tai eLogistics-portaalimme, joka mahdollistaa teille tilaustenne hallinnan verkossa. Toimitusketjun tapahtumahallinnan työkalu ActiveReport on korkeimpien logististen vaatimusten mukainen ja mahdollistaa lähetysten automaattisen seurannan.

IT-ratkaisumme ottavat merkittävän askeleen kohti yhtiönne logistiikan taseen optimointia vakioitujen, globaalisti verkottuneiden järjestelmiemme avulla, jotka mahdollistavat prosessienne tehokkaan, korkealaatuiseen dataan perustuvan määrityksen.

Joustavat, järkevät ohjelmistoratkaisut, jotka vastaavat korkeimpia logistisia vaatimuksia

Laatua innovaatioiden avulla: Monien itse kehittämiemme ohjelmistoratkaisujen avulla voimme vastata maailmanlaajuisten lähetys- ja varastointipalveluidenne tarpeisiin. IT-ohjatut logistiikkamme tarjoavat parasta mahdollista joustavuutta kaikilla alueilla. Tämä luo läpinäkyvyyttä kaikissa logistiikkaosastoissa ja samankaltaiset järjestelmät varmistavat johdonmukaisen tiedonkulun. Varmistamme viikoittaisilla päivityksillä, että kaikki DACHSERin toimipisteet noudattavat globaalisti yhdenmukaista standardia. Työllistämme yli 600 keskitettyä ja hajautettua IT-asiantuntijaa Corporate IT -osastollamme Kemptenissä ja Malschissa (Saksa), Chanverriessa (Ranska) sekä Amerikoiden, Aasian ja Tyynen valtameren alueen ja Iberian niemimaan alueellisissa pääkonttoreissamme. Tämän lisäksi toimipisteissämme ympäri maailmaa työskentelee noin 250 IT-koordinaattoria, jotka tarjoavat paikallista IT-tukea.

Tarjoamme myös:

  • Varayhteydet kaikille toimipisteille sekä keskitetyn, kellon ympäri toimivan palvelupuhelimen   
  • Virustorjunnan ja roskapostineston kaikissa sovelluksissa
  • Parasta mahdollista luotettavuutta ja hätätilannesuunnittelua kaikissa järjestelmissä ja sijaintipaikoissa
  • Maailmanlaajuiset salassapitosäädökset kaikille IT-käyttäjille
  • Jatkuvaa omien järjestelmiemme ja asiakkaitamme hyödyttävien IT-innovaatioiden kehittämistä sekä tehokkuuden parantamista prosesseja integroimalla

DACHSER IT yksityiskohtaisesti

EDI-keskuksemme: Järjestelmän tulkki, joka varmistaa tasaisen tietovirran

Globaalit, IT-pohjaiset logistiset prosessit toimivat vain, jos kaikki kumppanit puhuvat samaa kieltä. Jotta voisimme varmistaa sujuvan, ripeän ja luotettavan tiedonkulun osallistujien välillä myös monimutkaisissa projekteissa, operoimme omaa EDI-keskustamme, joka toimii sähköisen tiedonvaihdon keskitettynä viestintäalustana. EDI (Electronic Data Interchange, sähköinen tiedonvaihto) on järjestelmämme tulkki – se muuntaa ja lähettää kaikkien liitettyjen järjestelmien sisään ja ulos kulkevia tietoja. Vakioidut ja asiakaskohtaiset käyttöliittymät mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kaikkien liiketoimintaprosessien integroinnin sekä kaiken asiaankuuluvan tiedon vaihtamisen.

Edut teille:

  • Prosessiturvallisuus: Standardoitujen ja mukautettujen käyttöliittymien avulla voitte integroida liiketoimintaprosessinne optimaalisesti.
  • Virheiden estäminen ja ajansäästö: Standardoidut ja automatisoidut työvaiheet auttavat hallitsemaan logistiikkaprosessejanne tarkasti.
  • Tietoturva ja saatavuus: Keskitetty viestintäalusta yhdistää teidät suoraan kuljetuksen- ja varastonhallintajärjestelmiin.
API-alustamme

API-alusta tarjoaa yrityksellesi yksinkertaistetun yhteyden API-palveluihimme. Voit hyötyä DACHSER-tietojärjestelmän vahvasta suorituskyvystä reaaliajassa.

Käy API-portaalissamme ja löydä kaikki API-palvelut.

Omat tietokeskuksemme varmistavat tietosuojan, turvallisuuden ja riippumattomuuden

Tietoturva on DACHSERille ensisijaisen tärkeää. Olimme yksi ensimmäisistä logistiikkapalveluiden tarjoajista, jonka IT-järjestelmät ovat DIN EN ISO/IEC 27001:2017 -sertifioituja. Osana keskitettyä tiedonhallintaamme kaikki asiakastietomme säilytetään omissa tietokeskuksissamme sen sijaan, että vuokraisimme palvelintilaa kolmansilta osapuolilta. Omilla, itsenäisillä tietokoneilla on monia etuja: Toimimme Saksan lakien mukaisesti ja noudatamme selkeitä sääntöjä. Palvelintilojemme biometrinen pääsy takaa maksimaalisen turvallisuuden. Rinnakkaiset tietokeskuksemme mahdollistavat parhaan saatavuuden ja luotettavuuden kellon ympäri.

Korkeimmat turvallisuusstandardit oman IT-tietoturvan ansiosta

IT-turvatiimin asiantuntijamme varmistavat maksimaalisen turvallisuuden tiedonhallintaan liittyen. Globaalisti yhtenäiset IT-rakenteet ja IT-prosessien vakiointi keskitetyllä ja hajautetulla tasolla muodostavat olennaiset varotoimet, joilla suojataan kaikkia järjestelmän tietoja – myös teidän tietojanne.

ISO-sertifiointi (IT)

Haastattelussa DACHSER IT:n tietoturva-asiantuntija Christian von Rützen

Lisätietoja asiakkaidemme sovelluksista.

eLogistics
Lisää
ActiveReport
Lisää