Työpaikat Mediaroom

Kuljetusturvallisuus – tekee laadun mitattavaksi

Meille DACHSERilla lähetystenne laadunvalvonta on erittäin tärkeää. Jotta voisimme mitata logistiikkapalveluita yksityiskohtaisesti, olemme ottaneet käyttöön kattavan laadunvarmistus- ja -hallintajärjestelmän. Se perustuu useisiin arvioihin ja suoriutumismittareihin, tutkimuksiin ja IT-sovelluksiin, joita käytämme tehdäksemme palvelun laadun läpinäkyväksi. Arvioituihin tietoihin sisältyvät, toimituksen laatu, lähetyksen kuljetusaika, mahdolliset tuotteiden vauriot, vastaanottajalle toimittamisen esteet sekä jatkuva jäähdytysketjun seuranta.

Järjestelmällinen tavoitteen ja suoriutumisen vertailu mahdollistaa täydellisen läpinäkyvyyden

Näitä kriteerejä koskevat kiinteät tavoitearvot, joita seuraamme jatkuvasti poikkeama-analyysien avulla. Laadunvalvonta onkin kiinteä osa päivittäistä toimitusketjua. Jotta olisi mahdollista asettaa näitä laadun avainindikaattoreita, tulee määrittää kiinteät suoriutumiskriteerit. Olemme luoneet yhtenäiset suoriutumisprofiilit entargo-, classicline- ja vivengo-tuoteperheillemme, joiden laatuvaatimukset ovat johdonmukaiset ja korkeat, jotta te asiakkaana voitte aina luottaa niihin.

Näin hallitsemme logistisen suoriutumisemme laatua

  • Käytämme usean laatutekijän välistä tavoitteen ja suoriutumisen arviointia, joka perustuu vakioituun tuote- ja palvelutarjontaamme
  • Toimitusketjun tapahtumahallintatyökalu ActiveReport ilmoittaa heti mahdollisista kuljetuksen esteistä, jolloin DACHSERin henkilöstö voi suorittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa
  • Kiinnitämme lastin huolellisesti
  • Parannamme liikenneturvallisuutta käyttämällä merkintöjä perävaunujen takaosassa ja sivuissa
  • Pesemme ajoneuvot ammattimaisesti sisältä ja ulkoa
  • Seuraamme lämpötilaa kattavasti
  • Lähetysseurantamme toimii kollitasolla

Laadunvalvontaa ohjelmistovaatimuksien ja tietokantojen avulla

Määriteltyjä palvelusitoumuksia mitataan puolestanne yhtenäisiä ohjelmistostandardeja ja tietokantoja käyttäen. Tämän keskitetyn laadunvalvonnan ydinelementti on toimitusketjun tapahtumahallintajärjestelmämme ActiveReport. ActiveReport mahdollistaa sekä teille että DACHSERin toimipisteiden palveluosastoille ripeän tiedonsaannin mahdollisista kuljetuksen esteistä lähetysprosessin tavoitteen ja suoriutumisen välittömän vertailun avulla.

DACHSER Chem Logistics ja DACHSER Food Logistics -ratkaisuille olemme laatineet kiinteät tavarakohtaiset vaatimukset, joita seuraamme jatkuvasti IT-tuen avulla.

Kuorman kiinnittäminen DACHSERin rekoissa

Huolellinen kuorman kiinnittäminen rekkoihimme ennen lähtöä on myös yksi laadunvalvonnan mittari. Koulutamme säännöllisesti varastohenkilökuntaamme ja kuljettajiamme tasapainoisesta ja saumattomasta kuormaamisesta, jotta tavaroiden kuljettaminen olisi turvallista.