Työpaikat Mediaroom

Laadunhallinnalla etuja asiakkaillemme

Vastuu laadusta kuuluu kiinteästi yritysarvoihimme ja kaikki DACHSERin työntekijät toimivat aktiivisesti laatuvastuun edellyttämällä tavalla. Olemme sitoutuneita korkeimpiin mahdollisiin laatustandardeihin ja meillä on lukuisia sertifikaatteja. Olemme saaneet useita palkintoja laadunhallinnan, IT-ratkaisujen ja logistiikan aloilla.

Laadunhallintamme asettaa standardeja logistiikkaprosessien hallinnan suhteen, aina tavaroiden kuljetuksesta ja varastoinnista asiakaspalveluun, turvallisuuteen ja palveluihin. Kaikki DACHSERin liiketoimintayksiköt täyttävät laadunhallintaan liittyvät monet vaatimukset ja haasteet ja vastaavat johtajina laatuvaatimuksista ympäristössä, joka asettaa suuria logistisia haasteita. 

Verkoston säännöt muodostavat kaikille työntekijöille kiinteät ja sitovat ohjeistukset tuotteiden liikkumisen hallinnasta ja koordinoinnista. Tilauksianne käsitellessä DACHSER-toimipisteemme noudattavat näitä selkeästi määritettyjä, yhtenäisiä vaatimuksia, jotka takaavat jatkuvan turvallisuuden lähetyksen aikana sekä läpinäkyvän seurattavuuden.

DACHSERin sertifikaatit

 • DIN EN ISO/IEC 27001:2017 (DACHSER IT) 
 • DIN EN ISO 9001:2015 (DACHSER Food Logistics y DACHSER Cargoplus Food)
 • IFS Logisticsin mukainen sertifikaatti (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food) 
 • BIO-sertifikaatti (DE-ÖKO-003) asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti (DACHSER Food Logistics)
 • Lihaa ja lihatuotteita, hedelmiä, vihanneksia ja perunoita koskeva laatustandardi (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food) 
 • Kestävyyden turvallisuus- ja laatuarviointijärjestelmä (DACHSER Chem Logistics)

DACHSERin palkinnot

Lentorahti

 • Lufthansan Euroopan ja Afrikan laatupalkinto 2014
 • Rahdin laatupalkinto, Saksa (moninkertainen voittaja)
 • Globaali kumppani vuodesta 2012 
 • Rahdin Euroopan ja Afrikan laatupalkinto 2014
 • Rahdin laatupalkinto 2015
 • Planet Award of Excellence 2016

Tyytyväiset asiakkaat toimivat todisteena korkeista laatustandardeistamme

Yli 90 prosenttia asiakkaistamme ovat erittäin tyytyväisiä logistiseen suoriutumiseemme ja suosittelisivat meitä muille. Tämä perustuu 4 100 asiakkaalle tehtyyn kyselyyn, joka on suoritettu joka toinen vuosi yli 20 vuoden ajan. Asiakkaita pyydetään myös arvioimaan palvelupyyntöjen, lähetyspalveluiden, turvallisuuden ja asiakaspalvelun laatua. Proaktiivisella ActiveReport -toimitusketjun tapahtumahallintatyökalulla on myös osuutensa korkeassa asiakastyytyväisyyden tasossa.

Laadunhallintamme perustuu kolmeen pilariin

 • DACHSERin verkosto: Globaalin verkoston tehokas logistiikkainfrastruktuuri ja järkevät IT-järjestelmät mahdollistavat monien erilaisten logististen haasteiden oikea-aikaisen ja tehokkaan hoitamisen.
 • Järkevä liikenteenhallinta: Oppivana organisaationa mukautamme kaikki uudet tekniset kehitysaskeleet optimoidaksemme toimitusketjua reaaliaikaisesti ja siirrämme innovaatiot nopeasti reaaliaikaiseen toimintaan – teitä varten.
 • Erinomainen henkilöstö: Investoimme työntekijöidemme koulutukseen ja kehittämiseen säilyttääksemme pitkällä aikavälillä logistiikan suoriutumisen ja laadun korkeatasoisina.

DACHSERin laadunhallinta yksityiskohtaisesti.

Kuinka laatua hallitaan ja mitataan?

Kiitos roolistamme logistiikan alan laatujohtajana kuuluu ennen kaikkea aktiiviselle ja edistykselliselle laadunhallinnallemme. Tähän kuuluvat integroidut IT-järjestelmät ja vakioitujen prosessien ansiosta jatkuvasti läpinäkyvät tavaravirrat. Korkean suoriutumisen transitolähetysalueet mahdollistavat pitkän aikavälin laadunvalvonnan, jossa loma-ajat ja kansalliset vapaapäivät on sisällytetty heti logistiikkaketjuun suunnitteluun. Koska arvioita tehdään useita kertoja kuukaudessa, suoriutumista tarkastellaan päivittäin ja toiminnan tarkastuksia tehdään säännöllisesti, on palvelumme laatu läpinäkyvää ja mitattavissa. Vakioidut logistiset prosessimme jokaisessa toimitusketjun vaiheessa johtavat pieneen hävikkiin ja kasvattavat toimituksienne luotettavuutta.

Laadunvalvonnan mittarit

Jotta voisimme varmistaa jatkuvasti korkean logistiikkapalveluiden tason, luotamme seuraaviin laadunvalvonnan ja -hallinnan menetelmiin:  

 • Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Johdonmukainen laadunvalvonta tärkeimpien suoriutumismittareiden analyysillä kaikissa logistiikan prosesseissa
 • Aktiivinen vahingon esto paikan päällä tehtävillä toimilla
 • Turvallisuus kuljetusten aikana – Euroopan laajuisen verkoston hallinta, IT-vetoiset prosessit ja kuljetusprosessin poikkeamista ilmoittaminen ripeästi ActiveReport -toimitusketjun tapahtumahallintatyökalulla
 • Globaalisti verkottuneet DACHSER IT -järjestelmät ja verkoston fyysiset sijainnit
Tuotteidenne turvallisuus on tärkeintä DACHSERilla

Tavaroidenne turvallisuus on meille kaikkein tärkeintä. Turvallisuustoimiimme kuuluu rakennustemme videovalvonta sekä laadukkaat laitteet. Vakituinen henkilöstömme on korkeasti koulutettua kaikissa logistiikan ydinprosesseissa, mikä varmistaa tavaravirrat sekä fyysisesti että sähköisesti. Kuljettajien ja logistiikan toimijoiden säännöllinen koulutus, kuormaamisen ja kuorman purkamisen vakiintuneet käytännöt, huolellinen kuorman kiinnitys, lämpötilanseuranta ja hygieniakäytännöt tukevat myös tavaroidenne suojaamista.

Hyväksi havaitut kuormauslaitteet, kuten lastauspussit, omalla tunnuksellaan varustetut sinetit sekä automatisoidut prosessit, joiden sähköisen yhteyspisteiden dokumentointi on johdonmukaista, varmistavat myös kattavan suojauksen toimitusketjun aikana. Tarkistamme lastauksen laadun osana säännöllisiä tarkastuksiamme. Välttääksemme vahingot kuljetukset aikana, käytämme umpinaisia perävaunuja, joissa on mahdollisuus kaksikerroskuormaukseen.

Lisää

Kuljetusturvallisuus
Lisää