Työpaikat Mediaroom

Lehtorahti – DACHSER Air & Sea Logistics -yksikön siivin

Lentorahtinne käsittelyssä asetamme vuosien kokemuksemme globaalien toimitusketjujen ja -prosessien hallinnasta tehokkaaseen käyttöön. DACHSER Air & Sea Logistics tarjoaa suoria ja charter-palveluita täys- ja osakuormalähetyksinä, sekä pika- ja kuriiripalveluita. Operoimme terminaaleja strategisissa, maailmanlaajuista lentorahtiliikennettä silmällä pitäen valituissa kohteissa, mikä mahdollistaa meille tehokkaiden rahtipalveluiden tuottamisen. Osana suosimiemme kuljetusliikkeiden strategiaa, toimimme yksinomaan luotettavien, tehokkaiden ja laatuvaatimuksemme täyttävien lentoyhtiöiden kanssa.

Voitte hyötyä suorista yhteyksistämme johtaviin lentoyhtiöihin, lentokenttiin ja maakäsittely-yhtiöihin sekä korkeasta lähtötiheydestä kiinteällä kapasiteetilla strategisesti maailmanlaajuisia lentorahtikuljetuksia varten valituissa kohteissa. 

Lentorahtipalvelumme ovat saatavilla konsolidointipalveluina.

Lentorahtitoimitusten laatu ja turvallisuus

Tarjoamme parasta mahdollista prosessiturvallisuutta kaikilla toimitusketjun tasoilla selkeästi määriteltyjen prosessien avulla sekä luotettavia kuljetusaikoja ja -kapasiteetteja. Korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimuksemme koskevat kaikkia lähetyksiä. Paikalla on aina yhteyshenkilöitä henkilökohtaista neuvontaa varten. Tracking & Tracing -palvelun ansiosta voitte seurata koko logistiikkaketjua lähetyshallinnan kautta.

Lentorahtipalvelumme

  • Täydellinen läpinäkyvyys koko logistiikkaketjussa   
  • Teollisuus- ja kuluttajatuotteiden kuljetus
  • Palvelut aina pika- ja kuriiritoimituksista osittaiseen ja täyteen charteriin
  • Neuvoja pakkaamiseen, etukäteen ja asiakirjoihin liittyen
  • Kaikkien esi- ja jatkokuljetusten implementointi
  • Työntekijöidemme suorittama ovelta-ovelle-käsittely
  • Ad-hoc-lähetysten hankinta ja koordinointi
  • Sisäänrakennetut kuriiripalvelut
  • Asiantuntevaa neuvontaa turvallisuussäännöksiin liittyen
  • Tullineuvontaa ja tulliselvitykset

Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä lisävarausvaihtoehto

Osana DACHSERin ilmastonsuojelustrategiaa lentorahtiasiakkaat voivat hyödyntää ylimääräistä kestävän polttoaineen (Sustainable Fuel) varausvaihtoehtoa. Käyttämällä uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) seosta lentorahtikuljetuksia voidaan tehdä 30 prosenttia pienemmillä kasvihuonekaasupäästöillä. Palvelu tarjotaan lisämaksusta kaikilla reiteillä maailmanlaajuisesti. Sen osoittamiseksi, että biopolttoaine on ostettu ja että kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen pienentää hiilijalanjälkeä, DACHSER laatii pyynnöstä päästöraportin ja julkaisee seuraavana vuonna todistuksen, josta käyvät ilmi säästetyt päästöt, käytetyn uusiutuvan lentopolttoaineen määrä litroina, kulutusvuosi ja tarkka uusiutuvan lentopolttoaineen raaka-ainepohja. 

Control tower: Oma lennonjohtomme tuotteillenne

Control tower -palvelussa (huippuosaamisen yksikkö) yhtiöllenne nimetty asiakaspalvelutiimi ottaa vastuun lentorahtikuljetustenne hallinnasta ja koordinoinnista.

Verkostoituminen mahdollistaa innovaatiot ja laadun

Vahvoihin kumppanuuksiin perustuvaa logistiikan huippuosaamista. DACHSER kuuluu Lufthansa Cargon maailmanlaajuiseen kumppanuusohjelmaan yhdessä kymmenen muun johtavan logistiikkayhtiön kanssa. Tämä kumppanuus mahdollistaa korkeimman tason ammatillisen kanssakäymisen – mikä luo optimaalisia olosuhteita innovaatioille ja kestävälle, molemminpuoliselle kasvulle. Tätä tukee myös The WACO Systemin jäsenyys. Tähän maailmanlaajuiseen kuljetusyhtiöiden liittoumaan kuuluu ainoastaan omien paikallismarkkinoidensa kärkitoimijoita.

Incoterms

Kaikki tiedot löytyvät nopeasti ja helposti hakutoiminnolla. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä suoraan aloitussivulle.

Lataa