Työpaikat Mediaroom

Tietoa tietosuojasta

Henkilötietojesi suojaaminen on meille (”DACHSER”) tärkeä asia. Henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, käsitellään aina yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja DACHSERilla sovellettavien maakohtaisten tietosuojasäädösten mukaisesti. Jos GDPR:n säännöksiä mainitaan, tarkoitetaan kussakin tapauksessa myös vastaavia muissa maakohtaisissa tietosuojasäädöksissä olevia säännöksiä.

Tietosuojakäytännössämme kerrotaan, millaisia henkilötietoja keräämme ja käsittelemme, missä laajuudessa ja mihin tarkoitukseen. Lisäksi kerromme sinulle laillisista oikeuksistasi. Mikäli tarjoamme sinulle erityisiä palveluja verkkosivustollamme tai muuta kautta ja tarvittavaan tietojen käsittelyyn ei ole kyseisessä yhteydessä oikeudellista perustaa, pyydämme suostumustasi.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojaloukkauksista ilmoittaminen

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi (kuten oikeutta saada tietoa, oikaista tietoja, poistaa tietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä, siirtää tietoja järjestelmästä toiseen ja vastustaa) verkossa täällä. Voit ilmoittaa tietosuojaloukkauksista (kuten henkilötietojen luvattomasta käytöstä, luovuttamisesta, käsittelystä tai häviämisestä) verkossatäällä.

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Tietosuojalain mukainen vastaava henkilö on:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Saksa

Puhelin: +49 831 5916 0

Faksi: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

DACHSER SE:n tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot ovat:

DACHSER SE

Tietosuojavastaava

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Saksa

data.protection@dachser.com

2. Yleisten tietojen kerääminen

Verkkosivusto kerää jokaisella käyntikerralla joukon yleisiä tietoja. Näitä yleisiä tietoja säilytetään palvelimen lokitiedostoissa. Seuraavia tietoja saatetaan tallentaa:

(1) käytetyn selaimen tyyppi ja -versio

(2) pääsyjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä

(3) verkkosivusto, jolta pääsyjärjestelmä saapuu verkkosivustollemme (eli lähettävä sivusto)

(4) aliverkkosivustot, joilla käydään verkkosivustollamme pääsyjärjestelmän kautta

(5) verkkosivustolla käynnin päivämäärä ja kellonaika

(6) IP (Internet Protocol) -osoite

(7) pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja

(8) muut vastaavat tiedot, joiden tarkoituksena on välttää vaara tietotekniikkajärjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Käyttäessään näitä yleisiä tietoja DACHSER ei tee johtopäätöksiä sinusta. Profilointia ei tehdä. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme toimittaa verkkosivustomme sisällön oikein, optimoida verkkosivuston sisällön ja mainonnan, varmistaa tietotekniikkajärjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pitkän toimintakyvyn sekä antaa lainvalvontaviranomaisille tarvittavat tiedot syytteen nostamiseksi tietoverkkohyökkäyksen tapahtuessa.

DACHSER käyttää näitä nimettömiä tietoja tilastollisesti voidakseen parantaa yrityksen tietosuojan ja tietoturvan tasoa. Säilytämme palvelimen lokitiedostoista peräisin olevia nimettömiä tietoja erillään kaikista antamistasi henkilötiedoista. Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen tallennuksen oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen käsitteleminen yhteydenoton yhteydessä

Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustollamme olevan yhteydenottolomakkeen tai yrityksen tiedoissa olevan sähköpostiosoitteen kautta. Jos otat yhteyttä DACHSERiin näiden kanavien kautta, tallennamme antamasi henkilötiedot automaattisesti. Tällaiset vapaaehtoisesti DACHSERille lähetetyt henkilötiedot tallennetaan pyyntösi käsittelyä ja/tai yhteydenottoa varten.

DACHSER osoittaa tiedustelut ja niihin liittyvät henkilötiedot käsiteltäviksi ja käytettäviksi DACHSER-konsernin vastaavalle taholle, yleensä tiedustelun esittäjän maan kansalliselle tytäryhtiölle, ja vaihtaa tiedot sen kanssa. Esimerkiksi Sveitsin verkkosivustolta (www.dachser.com/ch) tehdyt tiedustelut ja niihin liittyvät tiedot välitetään DACHSERin Sveitsin kansalliselle tytäryhtiölle (DACHSER Spedition AG). Tässä yhteydessä tietoja saatetaan välittää myös kolmansissa maissa sijaitseville kansallisille tytäryhtiöille.

Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja kaikissa muissa tapauksissa oikeutettujen etujen suojaaminen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietojen kolmanteen maahan siirtämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4. Uutiskirjeen tilaaminen

Käyttäjät voivat tilata DACHSERin uutiskirjeitä (esim. ”eLetter”) DACHSERin verkkosivustolta. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä DACHSERille välitettävät henkilötiedot määräytyvät tähän tarkoitukseen käytetyn syöttömaskin mukaan.

DACHSER tiedottaa uutiskirjeellä säännöllisesti asiakkailleen ja liikekumppaneilleen palveluista ja tuotteista, ajankohtaisista lehdistötiedotteista, brändistä sekä verkkosivuston sisällöstä. Uutiskirjeen voi vastaanottaa vain, jos

(1) rekisteröidyllä on voimassa oleva sähköpostiosoite ja

(2) rekisteröity tilaa uutiskirjeen. Oikeudellisista syistä rekisteröidylle lähetetään vahvistussähköpostiviesti sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on antanut ensimmäisellä kerralla uutiskirjeen vastaanottamista varten. Kyseessä on kaksinkertainen suostumusmenettely. Vahvistussähköpostiviestillä varmistetaan, että sähköpostiosoitteen omistaja on antanut luvan uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen lähettämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Kun uutiskirje tilataan, tallennamme rekisteröidyn käyttämän tietokonejärjestelmän Internet-palveluntarjoajan (ISP) IP-osoitteen rekisteröintiajankohtana sekä tilauksen päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeen, jotta rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollinen) väärinkäyttö voidaan jäljittää myöhemmin ja varmistaa siten DACHSERin oikeudellinen suoja. DACHSER käyttää uutiskirjeen lähettämisessä Atrivio GmbH:n palveluita, osoite Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Saksa, tietojen keräämiseen, käsittelyyn, käyttöön ja/tai säilytykseen kyseistä tarkoitusta varten.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:

 • uutiskirjeen lähettäminen
 • neuvonta ja mainonta
 • uutiskirjeen suunnitteleminen vaatimusten mukaisesti
 • uutiskirjeen aiheiden kokoaminen tilaajien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Uutiskirjeen tilaajille voidaan tarvittaessa ilmoittaa sähköpostitse uutiskirjepalvelun toiminnasta tai sen tilaamisesta, esimerkiksi jos uutiskirjeen tarjontaan tai teknisiin olosuhteisiin tulee muutoksia.

Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen säilyttämiseen uutiskirjeen lähettämistä varten voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki suostumuksen perumista varten. Rekisteröinnin voi poistaa milloin tahansa myös ilmoittamalla siitä DACHSERille kohdassa 1 annettuja yhteystietoja käyttämällä.

5. Uutiskirjeen seuranta

Uutiskirjeemme sisältävät seurantapikseleitä. Seurantapikseli on pieni kuva, joka upotetaan HTML-muodossa lähetettyihin sähköpostiviesteihin lokitiedoston tallentamista ja analysointia varten. Se mahdollistaa tilastollisen arvion verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Upotetun seurantapikselin perusteella DACHSER voi nähdä, onko rekisteröity avannut sähköpostiviestin, milloin hän on sen tehnyt sekä mitä sähköpostin linkkejä hän on käyttänyt.

DACHSER säilyttää ja arvioi uutiskirjeiden seurantapikseleillä kerättyjä henkilötietoja, jotta uutiskirjeiden lähettäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja jotta tulevien uutiskirjeiden sisältö voitaisiin mukauttaa paremmin rekisteröidyn kiinnostuksen kohteita vastaavaksi. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua kaksinkertaisen suostumusmenettelyn kautta antamansa erillinen suostumus. Perumisen jälkeen DACHSER poistaa henkilötiedot. DACHSER katsoo uutiskirjeen tilauksen rekisteröinnin poistamisen tarkoittavan automaattisesti perumista.

6. Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka luodaan ja joita säilytetään tietokonejärjestelmässä Internet-selaimen kautta. Evästeiden avulla DACHSER voi tarjota käyttäjäystävällisempiä palveluja, mikä ei olisi mahdollista ilman evästeiden asettamista. Evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Evästeitä käyttävien verkkosivustojen käyttäjien ei esimerkiksi tarvitse antaa kirjautumistietojaan uudelleen joka kerta, kun he käyvät kyseisellä verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste muistavat kirjautumistiedot.

7. etracker-verkkoanalyysityökalu

Tämän verkkosivuston tarjoaja käyttää Saksassa Hampurissa sijaitsevan yrityksen etracker GmbH:n (www.etracker.com) palveluita käyttötietojen analysointiin. etracker ei oletusarvoisesti käytä evästeitä. Jos nimenomaisesti hyväksyt analyysievästeiden (tilastoevästeiden) asettamisen, käytetään evästeitä, joiden avulla on mahdollista analysoida tilastollisesti, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa, ja näyttää käyttöön liittyvää sisältöä tai mainoksia. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän laitteeseen. etrackerin evästeet eivät sisällä tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa.

etracker käsittelee ja säilyttää etrackerin tuottamia tietoja ainoastaan Saksassa tämän verkkosivuston tarjoajan puolesta, minkä vuoksi tietojen käyttöä koskevat tiukat saksalaiset ja eurooppalaiset tietosuojalait ja -normit. etracker on riippumattomasti testattu ja sertifioitu, ja sille on myönnetty ePrivacyseal-tietosuojahyväksyntä.

Tietojen käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan (oikeutettu etu) mukaisesti. GDPR:n mukainen tarkoituksemme (oikeutettu etu) on verkkotarjontamme ja sivustomme optimointi. Koska kävijöiden yksityisyys on meille tärkeää, henkilöihin viittaavat tiedot, kuten IP-osoite, kirjautumistiedot tai laitetunnus, anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan mahdollisimman varhain. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, niitä ei yhdistetä muihin tietoihin, eikä niitä siirretä kolmansille osapuolille.

Voit milloin tahansa kieltää esitellyn tietojenkäsittelyn klikkaamalla liukusäädintä. Kieltäytymisellä ei ole haitallisia seurauksia. Jos liukusäädin ei ole näkyvissä, tietojen kerääminen on jo estetty muilla estokeinoilla.

 

Lisätietoja etrackerin tietosuojasta löydät täältä.

8. Podigee-podcast-isännöinti

Käytämme Podigee-podcast-isännöintipalvelua, jonka tarjoaja on Podigee GmbH, osoite Schlesische Straße 20, 10997 Berliini, Saksa. Podcastit ladataan tai välitetään Podigeen kautta. 

Käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme, joita ovat podcast-tarjontamme turvallinen ja tehokas toimittaminen, analysointi ja optimointi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. 

Podigee käsittelee IP-osoitteita ja laitetietoja mahdollistaakseen podcastien lataukset ja toistot sekä määrittääkseen tilastotietoja, kuten kuuntelumääriä. Podigee anonymisoi tai pseudonymisoi nämä tiedot ennen niiden tallentamista tietokantaan, ellei niitä edellytetä podcastien tarjoamiseksi. 

Lisätietoja ja vastustamisvaihtoehtoja on Podigeen tietosuojakäytännössä: https://www.podigee.com/en/about/privacy  

9. DACHSER Platform

DACHSER tarjoaa verkkosivustollaan palveluja DACHSER Platform -työkalun kautta. DACHSER Platformin ydintoimintoihin kuuluvat rahtikustannusten laskeminen verkossa, kuljetustilausten kirjaaminen ja toimitusten seuraaminen jäljitys- ja seurantatoiminnon avulla.

DACHSER osoittaa DACHSER Platform -rekisteröinnit ja niihin liittyvät henkilötiedot käsiteltäviksi ja käytettäviksi DACHSER-konsernin vastaavalle taholle, yleensä tiedustelun esittäjän maan kansalliselle yrityksen sivuliikkeelle, ja vaihtaa tiedot sen kanssa. Esimerkiksi Sveitsin verkkosivustolta (www.dachser.com/ch) tehdyt DACHSER Platform -rekisteröinnit ja rekisteröintiin käytettävät tiedot välitetään DACHSERin Sveitsin kansalliselle yritykselle (DACHSER Spedition AG). Tässä yhteydessä tietoja saatetaan välittää myös kolmansissa maissa sijaitseville kansallisille yrityksille. DACHSER Platformin sovelluksia voi käyttää myös ilman henkilökohtaista rekisteröitymistä. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt alustalle, asianmukainen kansallinen yritys aktivoi käyttäjän onnistuneen todennuksen jälkeen. Rekisteröidyillä käyttäjillä on enemmän ”käyttöoikeuksia” kuin rekisteröitymättömillä käyttäjillä, eli rekisteröidyille käyttäjille on tarjolla laajempi palveluvalikoima. DACHSERille välitettävät henkilötiedot määräytyvät rekisteröintiin käytetyn syöttöruudun mukaan.

Tietojen käyttötarkoitus DACHSER Platformin yhteydessä on yksinomaan mainittujen palvelujen tarjoaminen. Sopimuksia valmisteltaessa tai toteutettaessa tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja kaikissa muissa tapauksissa oikeutettujen etujen suojaaminen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietojen kolmanteen maahan siirtämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan b alakohta.

10. eLogistics

DACHSER tarjoaa verkkosivustollaan palveluita eLogistics-työkalun avulla. eLogistics-portaalin ydintoimintoihin kuuluvat rahtikustannusten laskeminen verkossa, kuljetustilausten kirjaaminen ja toimitusten seuraaminen jäljitys- ja seurantatoiminnon avulla.

DACHSER osoittaa eLogistics-rekisteröinnit ja niihin liittyvät henkilötiedot käsiteltäviksi ja käytettäviksi DACHSER-konsernin vastaavalle taholle, yleensä tiedustelun esittäjän maan kansalliselle tytäryhtiön sivuliikkeelle, ja vaihtaa tiedot sen kanssa. Esimerkiksi Sveitsin verkkosivustolta (www.dachser.com/ch) tehdyt eLogistics-rekisteröinnit ja rekisteröintiin käytettävät tiedot välitetään DACHSERin Sveitsin kansalliselle tytäryhtiölle (DACHSER Spedition AG). Tässä yhteydessä tietoja saatetaan välittää myös kolmansissa maissa sijaitseville kansallisille tytäryhtiöille. Käyttäjät voivat käyttää eLogistics-sovelluksia ilman rekisteröitymistä tai erillisellä rekisteröinnillä. Jos käyttäjä rekisteröityy, vastaava kansallinen tytäryhtiö aktivoi käyttäjän todentamisen jälkeen. Rekisteröityneillä käyttäjillä on enemmän ”valtuuksia” kuin rekisteröimättömillä, eli käyttäjät voivat käyttää kattavampia palveluita. DACHSERille välitettävät henkilötiedot määräytyvät rekisteröintiin käytetyn syöttömaskin mukaan.

Tietojen käyttötarkoitus eLogistics-palveluiden yhteydessä on yksinomaan mainittujen palvelujen tarjoaminen. Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja kaikissa muissa tapauksissa oikeutettujen etujen suojaaminen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietojen kolmanteen maahan siirtämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan b alakohta.

11. Google Maps

Tällä sivulla käytetään Google Maps -karttapalvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Palvelun ansiosta interaktiivisia karttoja voidaan näyttää suoraan verkkosivustolla ja karttatoimintoa voidaan käyttää kätevästi.

Kun käyt verkkosivustolla, Google saa tiedon, että olet käynyt vastaavalla verkkosivustomme alasivulla. Lisäksi välitetään kohdassa 2 mainitut tiedot. Näin tapahtuu riippumatta siitä, oletko kirjautunut sisään Googlen käyttäjätilille vai et. Jos olet kirjautunut Googleen, tiedot liitetään suoraan tiliisi. Jos et halua, että nämä tiedot liitetään profiiliisi Googlessa, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen aktivoimista. Google tallentaa tietosi käyttöprofiileiksi ja käyttää niitä mainostamiseen, markkinatutkimukseen ja/tai kysyntään perustuvaan sivustonsa suunnitteluun. Tällainen arviointi tehdään erityisesti (myös sellaisten käyttäjien osalta, jotka eivät ole kirjautuneet sisään), jotta voidaan tarjota kysyntään perustuvaa mainontaa ja kertoa muille sosiaalisen verkoston käyttäjille toiminnastasi sivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä Googleen. Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä siitä, miten liitännäisen palveluntarjoaja käsittelee tietoja, on palveluntarjoajan tietosuojakäytännöissä.

Google Mapsia käyttämällä tehtävän henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tietojen siirto kolmansiin maihin ilman riittävyyttä koskevaa päätöstä perustuu hyväksyttyihin vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on täällä ja täällä.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä. 

12. Sosiaalisen median liitännäiset

Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisen median liitännäisiä (”liitännäiset”), joiden tarjoajia ovat Facebook, Twitter, YouTube, Xing ja LinkedIn. Käytämme liitännäisiä erityisesti, jotta voit jakaa verkkosivustomme sisältöä muille sosiaalisen verkoston käyttäjille tai ohjata heitä sisältöön. Voit tunnistaa liitännäisen tarjoajan logosta tai alkukirjaimesta.

Kun käyt verkkosivustollamme, emme lähtökohtaisesti siirrä mitään henkilötietoja liitännäisten tarjoajille. Kuitenkin jos napsautat korostettua kenttää, henkilötiedot siirretään suoraan kyseisen liitännäisen tarjoajalle. Palveluntarjoaja voi käsitellä niitä kolmansissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Kun olet napsauttanut liitännäiskenttää, kyseisen sosiaalisen verkoston palveluntarjoajan sivu avautuu selaimeen uudessa ikkunassa. Tiedot siirretään liitännäisen tarjoajalle riippumatta siitä, onko sinulla tili liitännäisen tarjoajan sosiaalisessa verkostossa. Jos olet kirjautunut liitännäisen tarjoajan palveluun, meille kerätyt tiedot siirretään suoraan liitännäisen tarjoajan palveluun luomallesi tilille.

Emme pysty vaikuttamaan liitännäisten avulla kerättyjen ja käsiteltyjen tietojen tyyppiin tai laajuuteen emmekä ole tietoisia tietojen keräämisen kattavuudesta, käsittelyn tarkoituksista tai säilytysajoista. Liitännäisten tarjoajan mukaan välitettyihin tietoihin kuuluvat muun muassa tiedot selaimestasi ja verkkosivustoista, joilla käyt, sekä käynnin päivämäärä ja kellonaika. Liitännäisten tarjoajat käsittelevät näitä tietoja esimerkiksi käyttäjäprofiilien luomiseksi ja räätälöidyn mainonnan näyttämiseksi. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä kyseisen liitännäisen tarjoajaan. Lisätietoja on tarjoajien Internet-sivuilla ja tietosuojailmoituksissa.

Sosiaalisen median liitännäisiä käyttämällä tehtävän henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Kun käytät Facebookin, Twitterin, YouTuben ja LinkedInin tarjoamia palveluja, tietoja voidaan siirtää maailmanlaajuisesti kolmansiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin. Tällöin varmistamme riittävän tietosuojatason Euroopan unionin lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi. Tämä toteutetaan yleensä käyttämällä hyväksyttyjä vakiosopimuslausekkeita ja muita soveltuvia takuita tapauskohtaisesti.

13. Tiedonsiirto kolmansille osapuolille

Pääsy henkilötietoihin on teknisesti mahdollista palveluntarjoajille ja sopimuskumppaneille, joita käytämme verkkosivustojemme ylläpitoon. Nämä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietojasi vain pyytämiemme palveluiden tarjoamiseen tai muihin ohjeidemme mukaisiin tarkoituksiin.

DACHSER siirtää henkilötietojasi DACHSER-konsernin sisällä ja välittää niitä kansallisille tytäryhtiöille tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. DACHSER-yrityksiä sijaitsee myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. DACHSERin vastuulla on ilmoittaa sinulle rekisteröidyn oikeutesi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Voit esittää henkilötietojasi koskevat tiedustelut ja valitukset DACHSERille. DACHSER-konsernin muut DACHSER-yritykset, jotka myös käsittelevät henkilötietojasi, tekevät yhteistyötä kanssamme ja tukevat meitä näihin tiedusteluihin tai valituksiin vastaamisessa.

Edellä mainittuja tiedonsiirtoja lukuun ottamatta emme siirrä, myy tai markkinoi henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten muille yrityksille tai organisaatioille, ellet ole antanut tähän nimenomaista suostumustasi tai ellei siirto ole tarpeen, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua, verkkosivuston käyttäjää, kohtaan.

14. Tietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajan peruste on vastaava lakisääteinen säilytysaika. Kun aika on umpeutunut, asiaankuuluvat tiedot poistetaan rutiininomaisesti edellyttäen, että niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämistä tai aloittamista varten.

Jos säilytyksen tarkoitus lakkaa pätemästä tai jos Euroopan unionin tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän säätämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten määräysten mukaisesti.

15. Sinun oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on GDPR:n artikloissa 15–21 vahvistetut oikeudet DACHSERiin nähden, jos artikloissa esitetyt ehdot täyttyvät. Nämä oikeudet ovat oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR:n 15 artikla), oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR:n 16 artikla), oikeus tietojen poistamiseen (GDPR:n 17 artikla), oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR:n 18 artikla), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR:n 20 artikla) sekä vastustamisoikeus (GDPR:n 21 ja 22 artikla). Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle GDPR:n 77 artiklan mukaisesti.

16. Google Adsin käyttäminen

Google Adsin avulla voimme näyttää mainoksia Google-hakukoneessa, kun käyttäjät kirjoittavat tiettyjä hakutermejä Googleen (avainsanakohdennus). Google Ads on palvelu, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Käytämme Google Ads -mainoksia mitataksemme Google-haussa näytettyjen mainosten kautta verkkosivustoomme tulleiden käyntien määrää ja arvioidaksemme, mitkä hakutermit ovat johtaneet mainostemme sijoitteluun. Konversioseuranta tehdään käyttämällä yksinomaan evästeetöntä etracker-verkkoanalyysityökalua, joka kerää vain tilastotietoja. Emme käytä uudelleenmarkkinointitoimintoa, etkä saa meiltä mainoksia enää sen jälkeen, kun olet käynyt verkkosivustollamme. Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on oikeutettu etumme optimoida verkkotarjontamme ja markkinointitoimenpiteemme. Voit vastustaa edellä kuvattua tietojen käsittelyä milloin tahansa.

 

 

17. Brightcove Analyticsin käyttö

Jos olemme saaneet vapaaehtoisen ja milloin tahansa peruutettavissa olevan suostumuksen, otamme muutamilla verkkosivuilla käyttöön yrityksen Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA ("Brightcove") "Video Cloud"-palvelun videoiden valmiiksi asettamista ja esittämistä varten. Silloin Brightcove alkaa tarjoamaan videopalvelua ja asettaa käyttöön videosoittimen, joka on yhdistetty videoidemme verkkosivustoon. Kun verkkoyhteys Brightcoven palvelimiin on muodostettu (kun katselet verkkosivustolla olevia videoita), palveluntarjoaja käyttää evästeitä ja kerää laitekohtaisia tietoja.

Brightcove-teknologioita käytetään mm. asianmukaisten verkkosivustojen aiheisiin sopivien DACHSERin videoiden esittämiseen sinulle. Lisäksi Brightcove Analytics mahdollistaa käyttäjän suorittamat käyttöön asetettujen videoiden sisältöjen analysointiin ja siten verkkosivuston vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen tarkoitetut toiminnot. Tätä tarkoitusta varten Brightcove käyttää evästeitä ja kerää laitekohtaisia tietoja (esim. selaintiedot), mm. käyttäjän IP-osoitteet, jotka liittyvät käyttöön asetettujen videoiden sisältöön. Ne pseudonymisoidaan välittömästi niiden keräämisen jälkeen, eikä niitä tallenneta henkilökohtaisina tietoina. Brightcove ei periaatteessa tallenna käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Yrityksen Brightcove tietosuojaseloste löytyy osoitteesta

 https://www.brightcove.com/de/legal/privacy/

Brightcove Analyticsin käytön oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen (DSGVO) 6 artiklan 1 kohdan 1. virkkeen a alakohdan mukainen suostumus. Palvelun käyttö voidaan kieltää kohdasta "Tietosuoja-asetukset" ilman, että verkkosivusto menettää perustavanlaatuisia toimintoja.

Olemme suorittaneet tarvittavat varotoimenpiteet yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti, jotta vastaanottajamaan asianmukainen tietosuojataso voidaan taata.

Tietosuojaseloste, liikesuhteet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaiset tietosuojaa koskevat tiedot

1. Määritelmät

DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy:n ja DACHSER Finland Oy:n tietosuojaselosteessa sovelletaan termejä, joita eurooppalainen sääntelyviranomainen on käyttänyt antaessaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR). Katso termien määritelmät yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklasta. Yleinen tietosuoja-asetus on luettavissa osoitteessa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

2. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen, muiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavien säännösten ja muiden tietosuojaa koskevien säännösten tarkoittama rekisterinpitäjä on

DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, Äyritie 8 B, 01510 Vantaa, Suomi, puh.: +358 9 825 561, sähköposti: dachser.finland-asl@dachser.com, verkkosivu: www.dachser.fi

DACHSER Finland Oy, Karhuntassuntie 3 A, 04260 Kerava, Suomi, puh.: +358 10 277 43 50, sähköposti: dachser.helsinki@dachser.com, verkkosivu: www.dachser.fi

3. Yleistä tietojen käsittelystä

3.1 Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Keräämme ja käsittelemme liikekumppaneidemme henkilötietoja pääsääntöisesti vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai tilaustemme ja sopimustemme toteuttamiseksi. Kun sopimusvelvoitteemme on täytetty, käsittelemme tietoja vasta suostumuksen antamisen jälkeen. Poikkeuksena on tilanne, jossa suostumusta ei käytännön syistä voida hankkia etukäteen tai kun lainsäädäntö sallii tietojen käsittelyn tai edellyttää sitä.

3.2 Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen keräys, käsittely tai käyttö on yleensä kielletty, ellei oikeusperiaate nimenomaisesti salli tällaista tietojen käsittelyä. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja voidaan yleensä kerätä, käsitellä tai käyttää seuraavissa tapauksissa:

 • rekisteröidyn kanssa on jo sopimussuhde,
 • osana sopimuksen tekemistä tai sen täytäntöönpanoa rekisteröidyn kanssa,
 • jos ja siltä osin kuin rekisteröity on antanut suostumuksensa.

3.3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Siltä osin kuin saamme rekisteröidyltä suostumuksen hänen henkilötietojensa käsittelyyn, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Aina kun henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tätä sovelletaan myös käsittelytoimiin suoritettaessa toimenpiteitä ennen sopimuksen tekemistä.

Siinä määrin kuin käsittely on tarpeen yrityksemme lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Siinä määrin kuin käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi ja edellyttäen että rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä edellä mainittua etua, käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3.4 Asianomaisten henkilöiden ja heidän tietojensa ryhmät

Liiketoiminnan harjoittamiseksi ja siihen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi seuraavia tietoryhmiä käytetään tarvittavassa laajuudessa:

 • Asiakkaiden tiedot ja yhteyshenkilöt sekä asiakkaiden asiakkaistaan antamat tiedot siinä määrin kuin on tarpeen tilausten käsittelyn ja asiakaspalvelun kannalta.
 • Tiedot palveluntarjoajilta, toimittajilta ja heidän yhteyshenkilöiltään siinä määrin kuin on tarpeen tilausten käsittelemiseksi asiakkaiden, palveluntarjoajien ja toimittajien puolesta.

Henkilötietojen käytössä ja kerättävien tietojen määrän määrityksessä noudatetaan seuraavaa: tietoja koskevan itsemääräämisoikeuden perusperiaatteet; muut tietosuojanormit, erityisesti ennalta ehkäisevän kiellon, käyttötarkoituksen rajoittamisen, avoimuuden sekä tiedottamis- ja ilmoittamisvelvollisuuden periaatteet; tietojen välttämisen ja minimoinnin perusperiaatteet; ja oikeudet henkilötietojen oikaisemiseen ja poistamiseen sekä henkilötietojen käsittelyn estämiseen ja vastustamiseen.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään lain sallimissa rajoissa. Arkaluonteisten tietojen keräystä ja käsittelyä koskevat erityisvaatimukset otetaan huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Vain sellaisia tietoja voidaan yleisesti käsitellä ja käyttää, jotka ovat tarpeen operatiivisten tehtävien suorittamiseksi ja jotka liittyvät suoraan käsittelyn tarkoituksiin.

Siinä tapauksessa, että muut osapuolet pyytävät rekisteröityjä koskevia tietoja, ne välitetään eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta vain, jos siihen on joko lakisääteinen velvoite tai yrityksellä on perusteltu, oikeutettu etu välittää tiedot eteenpäin ja pyytävän osapuolen henkilöllisyys on kiistaton.

3.5 Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja siirretään toimintaan osallistuville kolmansille osapuolille, kuten tytäryhtiöille, kumppaneille tai alihankkijoille, vain tilaamasi logistiikkapalvelun toteuttamisen yhteydessä. Logistiikkapalveluun osallistuvien henkilöiden henkilötietoja voidaan siirtää myös logistiikkapalvelun tilaajalle (esim. toimitustodistus).

Etenkään emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille tai markkinoi niitä millään muulla tavalla.

3.6 Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Tietoja siirretään kolmansiin maihin yksinomaan tilattujen logistiikkapalvelujen toteuttamiseksi. Tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti kansallisille ja kansainvälisille DACHSER-konsernin yrityksille ja ulkoisille palveluntarjoajille siirretään vain tietoja, joita tarvitaan tavaroiden lähettämiseksi ja toimittamiseksi asiakkaan asiakkaille. Tietojen siirtäminen kolmanteen maahan, jossa ei ole asianmukaista tietosuojan tasoa, on sallittua rekisteröityjen ja käsittelystä vastaavan yksikön välisen sopimuksen täyttämiseksi edellyttäen, että tiedonsiirto on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

3.7 Ulkopuoliset palveluntarjoajat, tilausten käsittely ja ylläpito

Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa sopimuksia yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan tai EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

3.8 Tietotekniikan turvallisuuden käsite

Tietoturvan perustavanlaatuisen tärkeyden tunnustamiseksi ja jo toteutettujen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden lisäksi DACHSER on ottanut käyttöön myös asiaankuuluvat ohjeet.

DACHSER IT Centerin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (ISMS) on ollut ISO 27001 -sertifioitu vuodesta 2011 alkaen.

3.9 Tietojen poisto ja säilytyksen kesto

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun niiden säilyttämiseen ei ole enää perustetta. Lisäksi tietoja voidaan säilyttää, jos eurooppalaiset tai kansalliset lainsäätäjät ovat säätäneet tästä rekisterinpitäjään sovellettavissa unionin asetuksissa, laeissa tai muussa lainsäädännössä. Tiedot estetään tai poistetaan myös, kun edellä mainitussa lainsäädännössä määritelty säilytysaika päättyy, ellei ole tarvetta jatkaa tietojen säilyttämistä sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet suhteessa rekisterinpitäjään:

4.1 Tiedonsaantioikeus

Voit saada rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja vai emme.

Jos näin on, voit saada rekisterinpitäjältä seuraavat tiedot:

 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
 • käsiteltävien henkilötietojen ryhmät;
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille sinua koskevia henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan;
 • sinua koskevien henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos erityisiä tietoja ei ole mahdollista antaa, tämän ajan määrittämisperusteet;
 • sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • kaikki tietojen lähdettä koskevat saatavilla olevat tiedot, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automaattisen päätöksenteon, kuten profiloinnin, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus tietää, siirretäänkö sinua koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voit saada tietoa siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista 46 artiklan mukaisesti.

4.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Siltä osin kuin sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään tiedot. Rekisterinpitäjän on oikaistava tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

4.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos seuraavat edellytykset täyttyvät, voit pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä:

 • kiistät sinua koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun oikeutetut perusteesi.

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Jos tietojen käsittelyä on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, saat ilmoituksen rekisterinpitäjältä ennen käsittelyn rajoituksen poistamista.

4.4 Oikeus tietojen poistamiseen

4.4.1 Velvollisuus poistaa tiedot

Voit vaatia, että rekisterinpitäjä poistaa sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 • sinua koskevia henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole pakottavia laillisia perusteita, tai vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
 • sinua koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 • sinua koskevat henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • sinua koskevat henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

4.4.2 Kolmansille osapuolille tiedottaminen

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja sillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukainen velvollisuus poistaa kyseiset tiedot, rekisterinpitäjä toteuttaa käytettävissä olevan teknologian ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen kohtuulliset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että olet rekisteröitynä pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan mahdolliset linkit kyseisiin henkilötietoihin tai kyseisten henkilötietojen kopiot tai jäljennökset.

4.4.3 Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole siltä osin kuin käsittely on tarpeen

 • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
 • sellaisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, joka edellyttää rekisterinpitäjään sovellettavan unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaista käsittelyä, tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
 • yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti siinä määrin kuin a kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti tekee kyseisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamisen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai
 • oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

4.5 Oikeus saada tietoa

Jos olet käyttänyt oikeuttasi oikaista tai poistaa tietoja tai rajoittaa käsittelyä rekisterinpitäjän osalta, rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan sinua koskevien henkilötietojen oikaisemisesta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle tietoja on luovutettu, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai vaadi kohtuutonta vaivaa.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietoja vastaanottajista.

4.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot toimitettiin, jos 

 • käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen; ja
 • käsittely suoritetaan automaattisesti.

Tätä oikeutta käyttäessäsi sinulla on myös oikeus siihen, että sinua koskevat henkilötiedot siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei koske henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

4.7 Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai käsittely tapahtuu oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin. Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

4.8 Oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumusilmoitus

Sinulla on oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

4.9 Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös

 • on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;
 • on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi; tai
 • perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a tai g kohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi on toteutettu.

Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet oikeutesi ja vapautesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, ja oikeutta esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

4.10 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakituinen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomainen, jolle valitus on tehty, ilmoittaa valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien mahdollisuudesta käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisia oikeussuojakeinoja.