Työpaikat Mediaroom

Tietoa tietosuojasta

Henkilötietojesi suojaaminen on meille (”DACHSER”) tärkeä asia. Henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, käsitellään aina yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja DACHSERilla sovellettavien maakohtaisten tietosuojasäädösten mukaisesti. Jos GDPR:n säännöksiä mainitaan, tarkoitetaan kussakin tapauksessa myös vastaavia muissa maakohtaisissa tietosuojasäädöksissä olevia säännöksiä.

Tietosuojakäytännössämme kerrotaan, millaisia henkilötietoja keräämme ja käsittelemme, missä laajuudessa ja mihin tarkoitukseen. Lisäksi kerromme sinulle laillisista oikeuksistasi. Mikäli tarjoamme sinulle erityisiä palveluja verkkosivustollamme tai muuta kautta ja tarvittavaan tietojen käsittelyyn ei ole kyseisessä yhteydessä oikeudellista perustaa, pyydämme suostumustasi.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojaloukkauksista ilmoittaminen

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi (kuten oikeutta saada tietoa, oikaista tietoja, poistaa tietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä, siirtää tietoja järjestelmästä toiseen ja vastustaa) verkossa täällä. Voit ilmoittaa tietosuojaloukkauksista (kuten henkilötietojen luvattomasta käytöstä, luovuttamisesta, käsittelystä tai häviämisestä) verkossatäällä.

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Tietosuojalain mukainen vastaava henkilö on:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Saksa

Puhelin: +49 831 5916 0

Faksi: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

DACHSER SE:n tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot ovat:

DACHSER SE

Tietosuojavastaava

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Saksa

data.protection@dachser.com

2. Yleisten tietojen kerääminen

Verkkosivusto kerää jokaisella käyntikerralla joukon yleisiä tietoja. Näitä yleisiä tietoja säilytetään palvelimen lokitiedostoissa. Seuraavia tietoja saatetaan tallentaa:

(1) käytetyn selaimen tyyppi ja -versio

(2) pääsyjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä

(3) verkkosivusto, jolta pääsyjärjestelmä saapuu verkkosivustollemme (eli lähettävä sivusto)

(4) aliverkkosivustot, joilla käydään verkkosivustollamme pääsyjärjestelmän kautta

(5) verkkosivustolla käynnin päivämäärä ja kellonaika

(6) IP (Internet Protocol) -osoite

(7) pääsyjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja

(8) muut vastaavat tiedot, joiden tarkoituksena on välttää vaara tietotekniikkajärjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Käyttäessään näitä yleisiä tietoja DACHSER ei tee johtopäätöksiä sinusta. Profilointia ei tehdä. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme toimittaa verkkosivustomme sisällön oikein, optimoida verkkosivuston sisällön ja mainonnan, varmistaa tietotekniikkajärjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pitkän toimintakyvyn sekä antaa lainvalvontaviranomaisille tarvittavat tiedot syytteen nostamiseksi tietoverkkohyökkäyksen tapahtuessa.

DACHSER käyttää näitä nimettömiä tietoja tilastollisesti voidakseen parantaa yrityksen tietosuojan ja tietoturvan tasoa. Säilytämme palvelimen lokitiedostoista peräisin olevia nimettömiä tietoja erillään kaikista antamistasi henkilötiedoista. Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen tallennuksen oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen käsitteleminen yhteydenoton yhteydessä

Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustollamme olevan yhteydenottolomakkeen tai yrityksen tiedoissa olevan sähköpostiosoitteen kautta. Jos otat yhteyttä DACHSERiin näiden kanavien kautta, tallennamme antamasi henkilötiedot automaattisesti. Tällaiset vapaaehtoisesti DACHSERille lähetetyt henkilötiedot tallennetaan pyyntösi käsittelyä ja/tai yhteydenottoa varten.

DACHSER osoittaa tiedustelut ja niihin liittyvät henkilötiedot käsiteltäviksi ja käytettäviksi DACHSER-konsernin vastaavalle taholle, yleensä tiedustelun esittäjän maan kansalliselle tytäryhtiölle, ja vaihtaa tiedot sen kanssa. Esimerkiksi Sveitsin verkkosivustolta (www.dachser.com/ch) tehdyt tiedustelut ja niihin liittyvät tiedot välitetään DACHSERin Sveitsin kansalliselle tytäryhtiölle (DACHSER Spedition AG). Tässä yhteydessä tietoja saatetaan välittää myös kolmansissa maissa sijaitseville kansallisille tytäryhtiöille.

Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja kaikissa muissa tapauksissa oikeutettujen etujen suojaaminen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietojen kolmanteen maahan siirtämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4. Uutiskirjeen tilaaminen

Käyttäjät voivat tilata DACHSERin uutiskirjeitä (esim. ”eLetter”) DACHSERin verkkosivustolta. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä DACHSERille välitettävät henkilötiedot määräytyvät tähän tarkoitukseen käytetyn syöttömaskin mukaan.

DACHSER tiedottaa uutiskirjeellä säännöllisesti asiakkailleen ja liikekumppaneilleen palveluista ja tuotteista, ajankohtaisista lehdistötiedotteista, brändistä sekä verkkosivuston sisällöstä. Uutiskirjeen voi vastaanottaa vain, jos

(1) rekisteröidyllä on voimassa oleva sähköpostiosoite ja

(2) rekisteröity tilaa uutiskirjeen. Oikeudellisista syistä rekisteröidylle lähetetään vahvistussähköpostiviesti sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on antanut ensimmäisellä kerralla uutiskirjeen vastaanottamista varten. Kyseessä on kaksinkertainen suostumusmenettely. Vahvistussähköpostiviestillä varmistetaan, että sähköpostiosoitteen omistaja on antanut luvan uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen lähettämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Kun uutiskirje tilataan, tallennamme rekisteröidyn käyttämän tietokonejärjestelmän Internet-palveluntarjoajan (ISP) IP-osoitteen rekisteröintiajankohtana sekä tilauksen päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeen, jotta rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollinen) väärinkäyttö voidaan jäljittää myöhemmin ja varmistaa siten DACHSERin oikeudellinen suoja. DACHSER käyttää uutiskirjeen lähettämisessä Atrivio GmbH:n palveluita, osoite Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Saksa, tietojen keräämiseen, käsittelyyn, käyttöön ja/tai säilytykseen kyseistä tarkoitusta varten.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:

  • uutiskirjeen lähettäminen
  • neuvonta ja mainonta
  • uutiskirjeen suunnitteleminen vaatimusten mukaisesti
  • uutiskirjeen aiheiden kokoaminen tilaajien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Uutiskirjeen tilaajille voidaan tarvittaessa ilmoittaa sähköpostitse uutiskirjepalvelun toiminnasta tai sen tilaamisesta, esimerkiksi jos uutiskirjeen tarjontaan tai teknisiin olosuhteisiin tulee muutoksia.

Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen säilyttämiseen uutiskirjeen lähettämistä varten voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki suostumuksen perumista varten. Rekisteröinnin voi poistaa milloin tahansa myös ilmoittamalla siitä DACHSERille kohdassa 1 annettuja yhteystietoja käyttämällä.

5. Uutiskirjeen seuranta

Uutiskirjeemme sisältävät seurantapikseleitä. Seurantapikseli on pieni kuva, joka upotetaan HTML-muodossa lähetettyihin sähköpostiviesteihin lokitiedoston tallentamista ja analysointia varten. Se mahdollistaa tilastollisen arvion verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Upotetun seurantapikselin perusteella DACHSER voi nähdä, onko rekisteröity avannut sähköpostiviestin, milloin hän on sen tehnyt sekä mitä sähköpostin linkkejä hän on käyttänyt.

DACHSER säilyttää ja arvioi uutiskirjeiden seurantapikseleillä kerättyjä henkilötietoja, jotta uutiskirjeiden lähettäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja jotta tulevien uutiskirjeiden sisältö voitaisiin mukauttaa paremmin rekisteröidyn kiinnostuksen kohteita vastaavaksi. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua kaksinkertaisen suostumusmenettelyn kautta antamansa erillinen suostumus. Perumisen jälkeen DACHSER poistaa henkilötiedot. DACHSER katsoo uutiskirjeen tilauksen rekisteröinnin poistamisen tarkoittavan automaattisesti perumista.

6. Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka luodaan ja joita säilytetään tietokonejärjestelmässä Internet-selaimen kautta. Evästeiden avulla DACHSER voi tarjota käyttäjäystävällisempiä palveluja, mikä ei olisi mahdollista ilman evästeiden asettamista. Evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Evästeitä käyttävien verkkosivustojen käyttäjien ei esimerkiksi tarvitse antaa kirjautumistietojaan uudelleen joka kerta, kun he käyvät kyseisellä verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste muistavat kirjautumistiedot.

7. etracker-verkkoanalyysityökalu

Tämän verkkosivuston tarjoaja käyttää Saksassa Hampurissa sijaitsevan yrityksen etracker GmbH:n (www.etracker.com) palveluita käyttötietojen analysointiin. etracker ei oletusarvoisesti käytä evästeitä. Jos nimenomaisesti hyväksyt analyysievästeiden (tilastoevästeiden) asettamisen, käytetään evästeitä, joiden avulla on mahdollista analysoida tilastollisesti, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa, ja näyttää käyttöön liittyvää sisältöä tai mainoksia. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän laitteeseen. etrackerin evästeet eivät sisällä tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa.

etracker käsittelee ja säilyttää etrackerin tuottamia tietoja ainoastaan Saksassa tämän verkkosivuston tarjoajan puolesta, minkä vuoksi tietojen käyttöä koskevat tiukat saksalaiset ja eurooppalaiset tietosuojalait ja -normit. etracker on riippumattomasti testattu ja sertifioitu, ja sille on myönnetty ePrivacyseal-tietosuojahyväksyntä.

Tietojen käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan (oikeutettu etu) mukaisesti. GDPR:n mukainen tarkoituksemme (oikeutettu etu) on verkkotarjontamme ja sivustomme optimointi. Koska kävijöiden yksityisyys on meille tärkeää, henkilöihin viittaavat tiedot, kuten IP-osoite, kirjautumistiedot tai laitetunnus, anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan mahdollisimman varhain. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, niitä ei yhdistetä muihin tietoihin, eikä niitä siirretä kolmansille osapuolille.

Älä seuraa -selainasetus sulkee seurannan pois automaattisesti.

Voit vastustaa edellä kuvattua tietojen käsittelyä milloin tahansa.

8. Podigee-podcast-isännöinti

Käytämme Podigee-podcast-isännöintipalvelua, jonka tarjoaja on Podigee GmbH, osoite Schlesische Straße 20, 10997 Berliini, Saksa. Podcastit ladataan tai välitetään Podigeen kautta. 

Käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme, joita ovat podcast-tarjontamme turvallinen ja tehokas toimittaminen, analysointi ja optimointi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. 

Podigee käsittelee IP-osoitteita ja laitetietoja mahdollistaakseen podcastien lataukset ja toistot sekä määrittääkseen tilastotietoja, kuten kuuntelumääriä. Podigee anonymisoi tai pseudonymisoi nämä tiedot ennen niiden tallentamista tietokantaan, ellei niitä edellytetä podcastien tarjoamiseksi. 

Lisätietoja ja vastustamisvaihtoehtoja on Podigeen tietosuojakäytännössä: https://www.podigee.com/en/about/privacy  

9. DACHSER Platform

DACHSER tarjoaa verkkosivustollaan palveluja DACHSER Platform -työkalun kautta. DACHSER Platformin ydintoimintoihin kuuluvat rahtikustannusten laskeminen verkossa, kuljetustilausten kirjaaminen ja toimitusten seuraaminen jäljitys- ja seurantatoiminnon avulla.

DACHSER osoittaa DACHSER Platform -rekisteröinnit ja niihin liittyvät henkilötiedot käsiteltäviksi ja käytettäviksi DACHSER-konsernin vastaavalle taholle, yleensä tiedustelun esittäjän maan kansalliselle yrityksen sivuliikkeelle, ja vaihtaa tiedot sen kanssa. Esimerkiksi Sveitsin verkkosivustolta (www.dachser.com/ch) tehdyt DACHSER Platform -rekisteröinnit ja rekisteröintiin käytettävät tiedot välitetään DACHSERin Sveitsin kansalliselle yritykselle (DACHSER Spedition AG). Tässä yhteydessä tietoja saatetaan välittää myös kolmansissa maissa sijaitseville kansallisille yrityksille. DACHSER Platformin sovelluksia voi käyttää myös ilman henkilökohtaista rekisteröitymistä. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt alustalle, asianmukainen kansallinen yritys aktivoi käyttäjän onnistuneen todennuksen jälkeen. Rekisteröidyillä käyttäjillä on enemmän ”käyttöoikeuksia” kuin rekisteröitymättömillä käyttäjillä, eli rekisteröidyille käyttäjille on tarjolla laajempi palveluvalikoima. DACHSERille välitettävät henkilötiedot määräytyvät rekisteröintiin käytetyn syöttöruudun mukaan.

Tietojen käyttötarkoitus DACHSER Platformin yhteydessä on yksinomaan mainittujen palvelujen tarjoaminen. Sopimuksia valmisteltaessa tai toteutettaessa tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja kaikissa muissa tapauksissa oikeutettujen etujen suojaaminen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietojen kolmanteen maahan siirtämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan b alakohta.

10. eLogistics

DACHSER tarjoaa verkkosivustollaan palveluita eLogistics-työkalun avulla. eLogistics-portaalin ydintoimintoihin kuuluvat rahtikustannusten laskeminen verkossa, kuljetustilausten kirjaaminen ja toimitusten seuraaminen jäljitys- ja seurantatoiminnon avulla.

DACHSER osoittaa eLogistics-rekisteröinnit ja niihin liittyvät henkilötiedot käsiteltäviksi ja käytettäviksi DACHSER-konsernin vastaavalle taholle, yleensä tiedustelun esittäjän maan kansalliselle tytäryhtiön sivuliikkeelle, ja vaihtaa tiedot sen kanssa. Esimerkiksi Sveitsin verkkosivustolta (www.dachser.com/ch) tehdyt eLogistics-rekisteröinnit ja rekisteröintiin käytettävät tiedot välitetään DACHSERin Sveitsin kansalliselle tytäryhtiölle (DACHSER Spedition AG). Tässä yhteydessä tietoja saatetaan välittää myös kolmansissa maissa sijaitseville kansallisille tytäryhtiöille. Käyttäjät voivat käyttää eLogistics-sovelluksia ilman rekisteröitymistä tai erillisellä rekisteröinnillä. Jos käyttäjä rekisteröityy, vastaava kansallinen tytäryhtiö aktivoi käyttäjän todentamisen jälkeen. Rekisteröityneillä käyttäjillä on enemmän ”valtuuksia” kuin rekisteröimättömillä, eli käyttäjät voivat käyttää kattavampia palveluita. DACHSERille välitettävät henkilötiedot määräytyvät rekisteröintiin käytetyn syöttömaskin mukaan.

Tietojen käyttötarkoitus eLogistics-palveluiden yhteydessä on yksinomaan mainittujen palvelujen tarjoaminen. Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja kaikissa muissa tapauksissa oikeutettujen etujen suojaaminen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietojen kolmanteen maahan siirtämisen oikeudellisena perustana on GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan b alakohta.

11. Google Maps

Tällä sivulla käytetään Google Maps -karttapalvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Palvelun ansiosta interaktiivisia karttoja voidaan näyttää suoraan verkkosivustolla ja karttatoimintoa voidaan käyttää kätevästi.

Kun käyt verkkosivustolla, Google saa tiedon, että olet käynyt vastaavalla verkkosivustomme alasivulla. Lisäksi välitetään kohdassa 2 mainitut tiedot. Näin tapahtuu riippumatta siitä, oletko kirjautunut sisään Googlen käyttäjätilille vai et. Jos olet kirjautunut Googleen, tiedot liitetään suoraan tiliisi. Jos et halua, että nämä tiedot liitetään profiiliisi Googlessa, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen aktivoimista. Google tallentaa tietosi käyttöprofiileiksi ja käyttää niitä mainostamiseen, markkinatutkimukseen ja/tai kysyntään perustuvaan sivustonsa suunnitteluun. Tällainen arviointi tehdään erityisesti (myös sellaisten käyttäjien osalta, jotka eivät ole kirjautuneet sisään), jotta voidaan tarjota kysyntään perustuvaa mainontaa ja kertoa muille sosiaalisen verkoston käyttäjille toiminnastasi sivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä Googleen. Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä siitä, miten liitännäisen palveluntarjoaja käsittelee tietoja, on palveluntarjoajan tietosuojakäytännöissä.

Google Mapsia käyttämällä tehtävän henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Tietojen siirto kolmansiin maihin ilman riittävyyttä koskevaa päätöstä perustuu hyväksyttyihin vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja on täällä ja täällä.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä. 

12. Sosiaalisen median liitännäiset

Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisen median liitännäisiä (”liitännäiset”), joiden tarjoajia ovat Facebook, Twitter, YouTube, Xing ja LinkedIn. Käytämme liitännäisiä erityisesti, jotta voit jakaa verkkosivustomme sisältöä muille sosiaalisen verkoston käyttäjille tai ohjata heitä sisältöön. Voit tunnistaa liitännäisen tarjoajan logosta tai alkukirjaimesta.

Kun käyt verkkosivustollamme, emme lähtökohtaisesti siirrä mitään henkilötietoja liitännäisten tarjoajille. Kuitenkin jos napsautat korostettua kenttää, henkilötiedot siirretään suoraan kyseisen liitännäisen tarjoajalle. Palveluntarjoaja voi käsitellä niitä kolmansissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Kun olet napsauttanut liitännäiskenttää, kyseisen sosiaalisen verkoston palveluntarjoajan sivu avautuu selaimeen uudessa ikkunassa. Tiedot siirretään liitännäisen tarjoajalle riippumatta siitä, onko sinulla tili liitännäisen tarjoajan sosiaalisessa verkostossa. Jos olet kirjautunut liitännäisen tarjoajan palveluun, meille kerätyt tiedot siirretään suoraan liitännäisen tarjoajan palveluun luomallesi tilille.

Emme pysty vaikuttamaan liitännäisten avulla kerättyjen ja käsiteltyjen tietojen tyyppiin tai laajuuteen emmekä ole tietoisia tietojen keräämisen kattavuudesta, käsittelyn tarkoituksista tai säilytysajoista. Liitännäisten tarjoajan mukaan välitettyihin tietoihin kuuluvat muun muassa tiedot selaimestasi ja verkkosivustoista, joilla käyt, sekä käynnin päivämäärä ja kellonaika. Liitännäisten tarjoajat käsittelevät näitä tietoja esimerkiksi käyttäjäprofiilien luomiseksi ja räätälöidyn mainonnan näyttämiseksi. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä kyseisen liitännäisen tarjoajaan. Lisätietoja on tarjoajien Internet-sivuilla ja tietosuojailmoituksissa.

Sosiaalisen median liitännäisiä käyttämällä tehtävän henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Kun käytät Facebookin, Twitterin, YouTuben ja LinkedInin tarjoamia palveluja, tietoja voidaan siirtää maailmanlaajuisesti kolmansiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin. Tällöin varmistamme riittävän tietosuojatason Euroopan unionin lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi. Tämä toteutetaan yleensä käyttämällä hyväksyttyjä vakiosopimuslausekkeita ja muita soveltuvia takuita tapauskohtaisesti.

13. Tiedonsiirto kolmansille osapuolille

Pääsy henkilötietoihin on teknisesti mahdollista palveluntarjoajille ja sopimuskumppaneille, joita käytämme verkkosivustojemme ylläpitoon. Nämä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietojasi vain pyytämiemme palveluiden tarjoamiseen tai muihin ohjeidemme mukaisiin tarkoituksiin.

DACHSER siirtää henkilötietojasi DACHSER-konsernin sisällä ja välittää niitä kansallisille tytäryhtiöille tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. DACHSER-yrityksiä sijaitsee myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. DACHSERin vastuulla on ilmoittaa sinulle rekisteröidyn oikeutesi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Voit esittää henkilötietojasi koskevat tiedustelut ja valitukset DACHSERille. DACHSER-konsernin muut DACHSER-yritykset, jotka myös käsittelevät henkilötietojasi, tekevät yhteistyötä kanssamme ja tukevat meitä näihin tiedusteluihin tai valituksiin vastaamisessa.

Edellä mainittuja tiedonsiirtoja lukuun ottamatta emme siirrä, myy tai markkinoi henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten muille yrityksille tai organisaatioille, ellet ole antanut tähän nimenomaista suostumustasi tai ellei siirto ole tarpeen, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua, verkkosivuston käyttäjää, kohtaan.

14. Tietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajan peruste on vastaava lakisääteinen säilytysaika. Kun aika on umpeutunut, asiaankuuluvat tiedot poistetaan rutiininomaisesti edellyttäen, että niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämistä tai aloittamista varten.

Jos säilytyksen tarkoitus lakkaa pätemästä tai jos Euroopan unionin tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän säätämä säilytysaika päättyy, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten määräysten mukaisesti.

15. Sinun oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on GDPR:n artikloissa 15–21 vahvistetut oikeudet DACHSERiin nähden, jos artikloissa esitetyt ehdot täyttyvät. Nämä oikeudet ovat oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR:n 15 artikla), oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR:n 16 artikla), oikeus tietojen poistamiseen (GDPR:n 17 artikla), oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR:n 18 artikla), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR:n 20 artikla) sekä vastustamisoikeus (GDPR:n 21 ja 22 artikla). Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle GDPR:n 77 artiklan mukaisesti.

16. Google Adsin käyttäminen

Google Adsin avulla voimme näyttää mainoksia Google-hakukoneessa, kun käyttäjät kirjoittavat tiettyjä hakutermejä Googleen (avainsanakohdennus). Google Ads on palvelu, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Käytämme Google Ads -mainoksia mitataksemme Google-haussa näytettyjen mainosten kautta verkkosivustoomme tulleiden käyntien määrää ja arvioidaksemme, mitkä hakutermit ovat johtaneet mainostemme sijoitteluun. Konversioseuranta tehdään käyttämällä yksinomaan evästeetöntä etracker-verkkoanalyysityökalua, joka kerää vain tilastotietoja. Emme käytä uudelleenmarkkinointitoimintoa, etkä saa meiltä mainoksia enää sen jälkeen, kun olet käynyt verkkosivustollamme. Tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on oikeutettu etumme optimoida verkkotarjontamme ja markkinointitoimenpiteemme. Voit vastustaa edellä kuvattua tietojen käsittelyä milloin tahansa.

 

 

17. Brightcove Analyticsin käyttö

Jos olemme saaneet vapaaehtoisen ja milloin tahansa peruutettavissa olevan suostumuksen, otamme muutamilla verkkosivuilla käyttöön yrityksen Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA ("Brightcove") "Video Cloud"-palvelun videoiden valmiiksi asettamista ja esittämistä varten. Silloin Brightcove alkaa tarjoamaan videopalvelua ja asettaa käyttöön videosoittimen, joka on yhdistetty videoidemme verkkosivustoon. Kun verkkoyhteys Brightcoven palvelimiin on muodostettu (kun katselet verkkosivustolla olevia videoita), palveluntarjoaja käyttää evästeitä ja kerää laitekohtaisia tietoja.

Brightcove-teknologioita käytetään mm. asianmukaisten verkkosivustojen aiheisiin sopivien DACHSERin videoiden esittämiseen sinulle. Lisäksi Brightcove Analytics mahdollistaa käyttäjän suorittamat käyttöön asetettujen videoiden sisältöjen analysointiin ja siten verkkosivuston vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen tarkoitetut toiminnot. Tätä tarkoitusta varten Brightcove käyttää evästeitä ja kerää laitekohtaisia tietoja (esim. selaintiedot), mm. käyttäjän IP-osoitteet, jotka liittyvät käyttöön asetettujen videoiden sisältöön. Ne pseudonymisoidaan välittömästi niiden keräämisen jälkeen, eikä niitä tallenneta henkilökohtaisina tietoina. Brightcove ei periaatteessa tallenna käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Yrityksen Brightcove tietosuojaseloste löytyy osoitteesta

 https://www.brightcove.com/de/legal/privacy/

Brightcove Analyticsin käytön oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen (DSGVO) 6 artiklan 1 kohdan 1. virkkeen a alakohdan mukainen suostumus. Palvelun käyttö voidaan kieltää kohdasta "Tietosuoja-asetukset" ilman, että verkkosivusto menettää perustavanlaatuisia toimintoja.

Olemme suorittaneet tarvittavat varotoimenpiteet yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti, jotta vastaanottajamaan asianmukainen tietosuojataso voidaan taata.

Tietosuojaseloste, liikesuhteet

Tietosuoja tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 ja 14 artiklan mukaan

1. Määritelmät
DACHSER FINLAND Air & Sea Logistics Oy:n ja DACHSER Finland Oy:n tietosuojaseloste pohjautuu käsitteisiin, joita on käytetty EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Siksi haluammekin viitata tietosuoja-asetuksen 4 artiklaan Määritelmät. Löydät tietosuoja-asetus täältä.

2. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan nimi ja osoite
Tietosuoja-asetuksen, EU:n jäsenvaltioissa voimassa olevien muiden tietosuojalakien ja tietosuojalainsäädännöllisten muiden määräysten perusteella rekisterinpitäjä on

DACHSER FINLAND Air & Sea Logistics Oy, Äyritie 8 B, 01510 Vantaa, Finland, Puh.: +358 9 825 561, Sähköposti: dachser.finland-asl@dachser.com, Verkkosivu: www.dachser.fi

DACHSER Finland Oy, Muuntotie 3 B, 01510 Vantaa, Suomi, Puh.: +358 10 277 43 50, Sähköposti: dachser.helsinki@dachser.com, Verkkosivu: www.dachser.fi

3. Yleistä tietojen käsittelystä

3.1 Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Keräämme ja käytämme liikekumppaneittemme henkilötietoja periaatteessa vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen aikaansaamiseksi tai toimeksiantojen suorittamiseksi ja sopimusten panemiseksi täytäntöön. Sopimusperusteisten velvollisuuksien täytyttyä käsittelemme tietoja vain saatuamme siihen suostumuksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa suostumusta ei ole tosiasiallisesti mahdollisuus saada etukäteen tai tietojen käsittelyyn on lakisääteinen lupa tai velvoite.

3.2 Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen kerääminen, käsittely tai käyttö on periaatteessa kiellettyä, ellei jokin lakimääräinen normi nimenomaisesti salli tietojen käsittelyn. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja saa periaatteessa kerätä, käsitellä ja käyttää,

kun rekisteröidyn kanssa on olemassa sopimussuhde

kun rekisteröidylle tehdään sopimusta tai sitä pannaan täytäntöön

siinä määrin kuin rekisteröity on antanut suostumuksensa.

3.3 Oikeutettu peruste henkilötietojen käsittelyyn
Mikäli rekisteröidyltä pyydetään suostumus hänen henkilötietojensa käsittelyyn, oikeutettuna perusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
Mikäli käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, oikeutettuna perusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelyä sopimuksen tekemistä edeltävien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeutettuna perusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.
Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä ensin mainittua etua, käsittelyn oikeutettuna perusteena toimii tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3.4 Henkilö- ja tietoryhmät
Jotta voidaan harjoittaa liiketoimintaa ja täyttää kaikki siihen kohdistuvat velvoitteet, tarvittaessa ovat käytössä seuraavat tietoryhmät:

asiakastiedot ja asiakkaan yhteyshenkilöt sekä asiakkaan omista asiakkaistaan välittämät tiedot, mikäli niitä tarvitaan toimeksiantojen suorittamiseen ja asiakaspalveluun

palveluntarjoajien, toimittajien ja heidän yhteyshenkilöidensä tiedot, mikäli niitä tarvitaan asiakkaiden, palveluntarjoajien ja toimittajien toimeksiantojen täytäntöönpanoon.

Henkilötietojen käytössä ja kerättyjen tietojen laajuudessa noudatetaan henkilötietojen itsemääräämisoikeuden ja muiden tietosuojanormien, erityisesti ennaltaehkäisevän kieltoperiaatteen, käyttötarkoitussidonnaisuuden, läpinäkyvyyden ja tietojenanto- ja ilmoitusvelvollisuuksien perussääntöjä, tietojen minimoinnin ja niukkuuden periaatteita sekä oikeutta oikaista, rajoittaa, poistaa ja vastustaa.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään lain puitteissa. Tällöin on myös huomioitava arkaluontoisten tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat erityisedellytykset tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan. Periaatteessa saa käsitellä ja käyttää vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen liiketoiminnan toimeksiantojen panemiseksi täytäntöön ja jotka ovat välittömässä yhteydessä käsittelytarkoitukseen.

Mikäli muut elimet pyytävät tietoja rekisteröidystä, niitä annetaan eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta vain, jos siihen on olemassa lakisääteinen velvoite tai se on perusteltua yrityksen oikeutetun edun vuoksi ja pyytäjän henkilöllisyys on ehdottoman varma.

3.5. Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja annetaan eteenpäin sopimuksen täytäntöönpanoon osallistuvalle kolmannelle osapuolelle, kuten tytäryhtiöille, kumppaneille ja alihankkijoille, ainoastaan rekisteröidyn tilaamien logistiikkapalveluiden suorittamiseksi.

Logistiikkapalveluihin osallistuvien henkilötietoja annetaan tarvittaessa eteenpäin logistiikkapalvelun tilaajalle (esim. todiste toimituksesta).

Emme varta vasten myy henkilötietoja kolmansille osapuolille tai markkinoi niitä muualle.

3.6 Tietojen siirtäminen kolmansiin valtioihin
Tietoja siirretään kolmansiin valtioihin vain tilattujen logistiikkapalveluiden suorittamiseksi. Tietojen minimointiperiaatteen mukaan vain tiedot, joita tarvitaan tavaroiden lähettämiseen ja toimittamiseen tilaajan asiakkaalle, luovutetaan DACHSER-konsernin koti- ja ulkomaisille yhtiöille ja ulkopuolisille palveluntarjoajille. Tietojen siirtäminen kolmanteen maahan ilman riittävää tietosuojan tasoa on sallittua rekisteröidyn ja käsittelyyn tarvittavan elimen välisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, mikäli tietojen siirtämistä tarvitaan sopimuksen panemiseksi täytäntöön.

3.7 Ulkopuolinen palveluntarjoaja / henkilötietojen käsittelijä / huolto
Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa ovat tarvittaessa voimassa tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset järjestelyt tai EU:n vakiosopimuslausekkeet.

3.8 IT Security -konsepti
Toteutettujen teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden lisäksi Dachser on laatinut asianmukaisia lisäohjeita ottaen huomioon tietoturvallisuuden perustavan tärkeyden.
DACHSER IT-keskuksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on ollut sertifioitu vuodesta 2011 lähtien standardin ISO/IEC 27001 mukaan.

3.9 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai pääsy niihin estetään, kun niiden säilytystarkoitusta ei enää ole. Säilyttämistä voidaan jatkaa, jos siten on määrätty EU:n asetuksissa, kansallisissa laeissa tai muissa säädöksissä, jotka koskevat rekisterinpitäjää. Tiedot poistetaan tai pääsy niihin estetään myös silloin, jos mainituissa normeissa määrätty säilytysaika kuluu umpeen, ellei tietojen säilytyksen jatkaminen ole tarpeen sopimuksen tekemiseksi tai panemiseksi täytäntöön.

4. Rekisteröidyn oikeudet
Mikäli henkilön henkilötietoja käsitellään, hän on tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröity ja hänellä on seuraavat oikeudet suhteessa rekisterinpitäjään:

4.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia henkilötietoja.
Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjältä selvityksen seuraavista tiedoista:

tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään

käsiteltävät henkilötietoryhmät

vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille rekisteröidyn henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa

rekisteröidyn henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos sitä ei ole mahdollista ilmoittaa, tämän ajan määrittämiskriteerit

rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä

automaattisen päätöksenteon, muun muassa tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tieto siitä, jos hänen henkilötietojaan siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä rekisteröity voi vaatia ilmoitusta tietosuoja-asetuksen 46 artiklassa tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

4.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan ja/tai täydentämään rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu viipymättä.

4.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröity voi vaatia rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavin edellytyksin:

rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai

rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä vielä ole todennettu, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituin edellytyksin, rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.

4.4 Oikeus tietojen poistamiseen

4.4.1 Poistamisvelvollisuus
Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

rekisteröidyn henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin

rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta oikeutettua perustetta

rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla

rekisteröidyn henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

rekisteröidyn henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

rekisteröidyn henkilötiedot on kerätty tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

4.4.2 Tiedot kolmansille osapuolille
Jos rekisterinpitäjä on julkistanut rekisteröidyn henkilötiedot ja sillä on tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät kaikki linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

4.4.3 Poikkeukset
Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely on tarpeen

sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi

rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten

kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti

yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos kohdassa a) tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti tai

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

4.5 Oikeus saada ilmoitus
Jos rekisteröity on käyttänyt oikeuksiaan koskien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tekemistään tietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä ilmoitus näistä vastaanottajista.

4.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi hänellä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos

käsittely perustuu suostumukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja

käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun rekisteröity käyttää tätä oikeuttaan, hänellä on oikeus saada henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

4.7 Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen. Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröidyllä on mahdollisuus käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

4.8 Oikeus peruuttaa ilmoitus tietosuojalainsäädännöllisestä suostumuksesta
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa ilmoituksensa tietosuojalainsäädännöllisestä suostumuksesta. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

4.9 Automatisoitu yksittäispäätös, profilointi mukaan luettuna
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös

on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten

on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai

perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu.

Kohdissa (1) ja (3) mainituissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

4.10 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.