Työpaikat Mediaroom

Ulkomaankaupan vaatimustenmukaisuus – Tulli ja turvallisuus toimitusketjussasi

Jotta voimme käsitellä globaalin kauppanne oikeudellisessa ja organisatorisessa mielessä, DACHSER tarjoaa monia palveluja toimitusketjun eri vaiheissa. Esimerkiksi ulkomaankaupan vaatimuksenmukaisuuteen liittyen asiantuntijamme tukevat teitä globaalien tulli- ja turvallisuusmääräysten noudattamisessa ja tavaravirtojenne turvaamisessa. Toimimme aktiivisena kumppaninanne heti alusta alkaen. Tähän kuuluu teidän pitäminen ajan tasalla nykyisistä ja asiaankuuluvista kuljetus- ja tulliturvallisuuteen liittyvistä aloitteista.

Lentorahtiin liittyvä turvallisuus on nyt keskeisen tärkeää. Turvallisuusvaatimusten muodostuessa entistä monimutkaisemmiksi, me autamme teitä noudattamaan kaikkia lain vaatimuksia toimitusketjunne turvallisuuden takaamiseksi. DACHSERin logistiikkaprosessit ovat standardoituja maailmanlaajuisesti ja ulkopuoliset tahot tarkistavat niitä jatkuvasti.

Erityisesti Yhdysvaltoihin vietävien tuotteiden osalta globaalit kuljetusyhtiöt joutuvat kamppailemaan poikkeuksellisen tiukkojen turvallisuusvaatimusten kanssa, sillä tulliviranomaiset ovat kiristäneet vaatimuksiaan terrorisminvastaisuuden nimissä. Tulliturvallisuuden asiantuntijamme ovat saaneet kattavan koulutuksen prosessista, ja he voivat auttaa tavaroidenne saamisessa Yhdysvaltoihin nopeasti ja turvallisesti. Koska täytämme kaikki kaupalliset vaatimukset tarkoin, meidän on mahdollista auttaa pitämään kiinni toimituksen määräajoista sekä välttämään sakot, maineelle aiheutuvan haitan ja jopa vankeuden.

Palvelut tavaravirtojen turvallisuuden takaamiseksi maailmanlaajuisesti

DACHSER 10+2 -palvelu

10+2-tietovaatimusten noudattamiseksi välitämme luottamukselliset lähetystiedot tulliviranomaisille. Tähän käytämme Yhdysvaltain tulliviranomaisten hyväksymää verkkoalustaa. Hoidamme mielellämme 10+2-kirjaamisen puolestanne myös, vaikka olisitte tehneet sopimuksen kuljetuksesta jonkun toisen palveluntarjoajan kanssa.

Euroopan ilmailuturvallisuus

Säänneltynä toimijana autamme teitä noudattamaan turvallisen toimitusketjun vaatimuksia ja neuvomme teitä tunnetun lähettäjän sertifiointiinne liittyvissä asioissa.

DACHSER USA: C-TPAT-sertifiointi

DACHSER USA on ollut C-TPAT-sertifioitu marraskuusta 2005 lähtien. Tämän seurauksena hyödytte yksinkertaistetuista tulliselvityksistä ja nopeammasta käsittelystä Yhdysvaltain rajoilla.

Lentorahdin seulontakäsittely

Meidän kauttamme lentorahtina kuljettamillenne tavaroille tehdään kaikki vaaditut turvatarkastusmenettelyt. 

Lastin turvallisuuteen liittyvät kirjaukset

Välitämme sähköisesti eteenpäin tullin lähetystiedot lähetyksesi vastaanottajamaan vaatimusten mukaisesti.

TSA:n lastin seulonnat

Huolehdimme Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisen TSA:n (Transportation Security Administration) vaatimusten mukaisesti matkustajakoneiden lentorahtilähetysten seulonnasta. Tämä koskee kaikkia lähetyksiä lennoilla Yhdysvaltoihin, Yhdysvalloista tai Yhdysvaltojen sisällä. Tämä tarkastus suoritetaan pakettitasolla sertifioiduissa seulontalaitoksissa (Certified Screening Facilities, CCSF).

Korkean turvatason sinetit

Aina kun tarpeen ja tarkoituksenmukaista, käytämme tavaroidenne kuljetuksen aikana korkean turvatason sinettejä, jotka täyttävät vaaditut ISO/PAS-17712-sertifioinnin standardit. Lastaamisen jälkeen kiinnitämme korkean turvatason sinetit kaikkiin Yhdysvaltoihin meneviin merirahtikontteihin. Tämä estää luvattoman käsiksi pääsyn konttien sisältöön ja saa aikaan sen, että peukalointiyritykset tunnistetaan. 

ISPS-koodi

ISPS-koodi sisältää kattavan valikoiman menettelyitä laivoihin kohdistuvien ja satamissa tapahtuvien hyökkäysten estämiseksi, minkä ansiosta se turvaa kansainväliset toimitusketjut erityisen tehokkaalla tavalla. Tämän lisäksi satamaviranomaisilla on kattavat hallintaoikeudet ja -luvat, kuten mahdollisuus rajata kulkua, käyttää omia turvallisuusprosessejaan tai eristää satama-alue.

Vaarallisten aineiden turvallisuus

Olemme täysin sitoutuneita IATA:n vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiin (Dangerous Goods Regulations, DGR) koskien vaarallisten aineiden ilmakuljetusta sekä IMDG-säännöstöön (International Maritime Code for Dangerous Goods), joka säätelee kansainvälisiä ehtoja koskien vaarallisten aineiden merikuljetusta.

AEO-toimija (Authorized Economic Operator)

AEO-toimijana (Authorized Economic Operator) nautimme kansainvälisten tulliviranomaisten täyttä luottamusta. Tästä syystä takaammekin logistiikkakumppaninanne etuja turvallisuuteen liittyvissä tullitarkastuksissa sekä yksinkertaisemmat ja nopeammat tullimenettelyt.

Lisää aiheesta

Lentorahdin turvallisuus
Lisää
Tulliturvallisuus
Lisää