Takaisin
Uutiset Lehdistötiedotteet

Asiakkaiden luottamus vahvistui: DACHSER on tyytyväinen vuoden tulokseen

Liikevaihdossa ei juuri laskua vuonna 2020. Vahva toinen puolivuosi kompensoi Euroopan huhti- ja toukokuun liikkumisrajoitusten vaikutuksia. 190 milj. euron investoinnit kohdistetaan kapasiteettiin, teknisiin välineisiin ja digitaalisiin järjestelmiin.

DACHSER voi katsoa taaksepäin menestyksekkääseen vuoteen 2020, jolle on ominaista logistiikkatoimittajan, sen asiakkaiden ja kumppaneiden uskollisuus ja keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. DACHSERin konsolidoidut nettotuotot olivat 5,61 miljardia euroa, mikä on vain 0,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Liikevaihdossa ei mainittavaa laskua vuonna 2020 Covid-19:n haasteista huolimatta. Vahva toinen puolivuosi kompensoi Euroopan huhti- ja toukokuun liikkumisrajoitusten vaikutuksia.
Liikevaihdossa ei mainittavaa laskua vuonna 2020 Covid-19:n haasteista huolimatta. Vahva toinen puolivuosi kompensoi Euroopan huhti- ja toukokuun liikkumisrajoitusten vaikutuksia.

"Olemme täyttäneet lupauksemme säilyttää vakautemme koronaviruskriisin aikana", sanoo Burkhard Eling, DACHSERin CEO. ”Asiakkaidemme ja kumppaneidemme valtava kannustus on ollut suuri motivaation lähde. Erityiset kiitokset henkilökunnallemme ja kaikille DACHSERin puolesta ajaville, jotka tekivät viime vuodesta niin menestyksellisen. Huolimatta Covid-19:n asettamista ylimääräisistä haasteista heidän suorituksensa oli merkittävää ja he kantoivat vastuunsa koko ajan.”

"DACHSER piti asiakkaidensa maailmanlaajuiset toimitusketjut käynnissä keskeytyksettä ja loi joustavia ratkaisuja kapasiteetin pullonkauloihin erityisesti mannerten välisissä rahtipalveluissa. Samalla yritys suojasi parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöidensä terveyttä ja tuki pitkäaikaisia palvelukumppaneitaan Euroopassa.

Verrattuna Road Logistics -liiketoiminta-alueen 2,2 prosentin laskuun, Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alueen kasvu oli 5,2 prosenttia. Liiketoiminta-alue hyötyi omasta charterlentokapasiteetista sekä mannerten välisten kuljetusten korkeista rahtimaksuista. Konsernitasolla lähetysten määrä laski 2,5 prosenttia 78,6 miljoonaan, kun tonnimäärä laski 2,9 prosenttia 39,8 miljoonaan tonniin.

Olemme täyttäneet lupauksemme säilyttää vakautemme koronaviruskriisin aikana.

Burkhard Eling, DACHSERin CEO

"Vakaan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen liikkumisrajoitukset monissa Euroopan maissa tarkoitti toisinaan rajuja laskuja maantieliikenteen kuljetuksissa", sanoo DACHSERin pääjohtaja Eling. "Kesäkuuhun mennessä tilanne oli selvästi parantunut ja volyymit pysyivät suunnilleen vuoden 2019 tason yläpuolella. Liiketoimintamallimme on osoittanut kykenevänsä kestämään kriisejä samalla, kun sillä on vahva kasvupotentiaali ja sopeutumiskyky”, Eling raportoi hyvillään.

Liiketoiminnan kehittyminen tarkemmin

Vuonna 2020 DACHSERin Road Logistics -liiketoiminta-alue, joka käsittää teollisuus- ja kulutustavaroiden (European Logistics) ja elintarvikkeiden (Food Logistics) kuljetukset ja varastoinnin, ei edelleenkään menettänyt kasvuvoimaansa. Kuitenkin vuoden loppuun mennessä oli mahdotonta kompensoida täysin liikkumisrajoitusten aiheuttamia Euroopan volyymin vähennyksiä huhti- ja toukokuulta. Eniten kärsivät European Logistics -liiketoimintayksiköt Ranskassa ja Iberian niemimaalla. Tämän seurauksena Road Logistics -liiketoiminnan konsolidoidut nettotuotot laskivat 2,2 prosenttia noin 4,5 miljardiin euroon.

Kun European Logistics -liiketoiminta supistui 3,2 prosenttia 3,52 miljardiin euroon, DACHSER Food Logistics puolestaan kasvatti liikevaihtoaan 982 miljoonaan euroon, kasvua 1,9 prosenttia. Tämä liiketoimintalinja kohtasi suhteellisen myrskyisän vuoden 2020, jota leimasivat toisaalta paniikkihankinnat supermarketeissa ja toisaalta toistuvat rajoitukset catering-, hotelli ja ravintola- sekä tapahtumateollisuudessa Saksassa. Siitä huolimatta se onnistui korvaamaan lähetysten vähenemisen näillä aloilla hankkimalla uusia asiakkuuksia ja suurempia rahtimääriä elintarvikkeiden vähittäiskaupasta. DACHSER Food Logistics kasvatti kuljettamaansa tonnimäärää vuoden aikana 1,6 prosenttia.

Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alueen liikevaihto hyötyi lento- ja merikuljetuskapasiteetin puutteesta ja vastaavasta rahtihintojen noususta koko vuoden 2020 ajan. Aasian toimintojensa vauhdittamana liiketoiminta-alue kasvatti liikevaihtoaan 5,2 prosenttia 1,2 miljardiin euroon. "Reagoimme nopeasti lentorahtikapasiteetin pullonkauloihin vuokraamalla lentokoneita laajentaaksemme omaa kapasiteettiamme, aluksi lääkintätarvikkeita varten, myöhemmin kuljettamalla myös muita tuotteita asiakkaillemme. Kaiken kaikkiaan teimme noin 150 tilauslentoa Euroopan, Aasian ja Yhdysvaltojen välillä vuoden 2020 aikana”, Eling sanoo. Merikuljetustilanne ei ollut parempi, niukan kapasiteetin ja tyhjien konttien akuutin puutteen vuoksi markkinat olivat epävakaat ja kuljetusmaksut nousivat. LCL-reitit, ”meriliikenteen kappaletavara”, hyötyivät erityisesti tästä kehityksestä. "Ottaen huomioon tämän premium-palvelun suuren potentiaalin, pyrimme parantamaan edelleen LCL-reittiemme tiheyttä, kapasiteettia ja laatua sekä jatkamaan niiden yhdistämistä saumattomasti Euroopan kappaletavaraverkostoomme", Eling sanoo.

Eling korostaa, että DACHSER kieltäytyi antamasta koronaviruskriisin sanelevan toimintaansa. Tämä koskee sekä Executive Boardin sukupolvenvaihdosta – jota valmisteltiin vuonna 2020 ja saatiin päätökseen 1. tammikuuta 2021 – että investointien suunnittelua. “Viime vuonna investoimme 142,6 miljoonaa euroa maailmanlaajuiseen logistiikkaverkostoomme. Tänä vuonna varaamme noin 190 miljoonaa euroa uuden logistiikkakapasiteetin luomiseen sekä prosessien ja liiketoimintamallien digitalisointiin. "Äskettäin perustettu IT & Development -yksikkö, jota johtaa Stefan Hohm, Chief Development Officer, tulee olemaan tässä merkittävässä roolissa.

Elingin mukaan korkea omavaraisuusaste (61,6 prosenttia) ja osakkeenomistajien selkeä sitoutuneisuus perheyritykseen antavat DACHSERille tarvittavan tuen, jotta se voi jatkaa hyväksi todettua kasvupolitiikkaansa hyödyntämällä omia resurssejaan. Lisäksi koronaviruskriisi on vahvistanut DACHSERin sitoutumista koulutukseen, erityisesti kuljettajien ja logistiikkatyöntekijöiden koulutukseen, mikä on syvään juurtunut sen yrityskulttuuriin. Vuonna 2020 koronaviruskriisin rajoitteista huolimatta 625 uutta harjoittelijaa ja kaksoistutkinto-opiskelijaa aloitti uransa DACHSERilla Saksassa.

"Tavoitteenamme on säilyttää yrityksen vahvuudet ja parantaa samalla sen ketteryyttä. Toisin sanoen nopeutamme verkostojemme integrointia ja digitaaliteknologian käyttöönottoa käytettäväksi esimerkiksi koneoppimisessa tai vaihtokorien paikannuksessa. Lisäämme myös ponnistelujamme kestävän kehityksen ja ilmastonsuojelun hyväksi”, Eling sanoo. "Seuraavien kahden vuoden aikana aiomme aloittaa laajentamalla päästöttömiä toimitusalueitamme (DACHSER Emission-Free Delivery) vähintään yhteentoista Euroopan kaupunkiin ja ottamalla käyttöön lisää akkukäyttöisiä sähköautoja ja sähköisesti avustettuja lastipyöriä. Lisäksi Saksan vety- ja polttokennoliiton (DWV) jäsenenä tuemme aktiivisesti kuorma-autoissa käytettävien vetypolttokennojen tutkimusta ja testausta."

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä