DACHSER ja terre des hommes lisäävät yhteistyötään

Heidän yhteisissä ruohonjuuritason hankkeissaan kärsivällisyys, sinnikkyys sekä paikallisten ja kulttuuristen juurten luominen ovat osoittautuneet menestysreseptiksi.

DACHSER ja kansainvälinen lasten avustusjärjestö terre des hommes laajentavat pitkäaikaista kumppanuuttaan ja sitoutumistaan sosiaaliseen vastuuseen Etelä-Aasiassa, eteläisessä Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Albert Recknagel, Ececutive Spokesman terre des hommes (vasemmalla) and Bernhard Simon, CEO Dachser (oikealla)
Albert Recknagel, Ececutive Spokesman terre des hommes (vasemmalla) and Bernhard Simon, CEO Dachser (oikealla)

Perustuen ajatukseen "auttaa ihmisiä auttamaan itseään", ruohonjuuritason hankkeet keskittyvät ihmisoikeusrikkomusten - erityisesti kaikenlaisen lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan - torjuntaan, sitoutumiseen tarjota terveellinen ja puhdas ympäristö, nuorten koulutukseen - etenkin tyttöjen ja nuorten naisten - sekä heidän tukemiseensa ansiotyön löytämisessä. 

Jotta kehitysyhteistyökumppanit voivat saada aikaan todellisia muutoksia, tarvitaan pitkäjänteisyyttä  ja on varmistettava, että sosiaalinen vastuu juurtuu tiukasti paikallisiin yhteisöihin.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Koska kehitysmaiden ja nousevien talouksien merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeä, kumppanuus tukee hankkeita, joissa keskitytään ilmastonsuojeluun ja asianmukaisen infrastruktuurin tarjoamiseen. Jokaiselle kolmelle hankealueelle - Etelä-Aasia, eteläinen Afrikka ja Latinalainen Amerikka - DACHSER tarjoaa 200 000 euron vuotuisen rahoituksen seuraavien viiden vuoden ajan.

"Jotta kehitysyhteistyökumppanit voivat saada aikaan todellisia muutoksia, tarvitaan pitkäjänteisyyttä  ja on varmistettava, että sosiaalinen vastuu juurtuu tiukasti paikallisiin yhteisöihin", sanoo DACHSERin pääjohtaja Bernhard Simon. ”Siten asiat, joihin todella on kiinnitettävä huomiota, ovat niitä, joihin myös tartutaan. Terre des hommes ja sen paikalliset kumppanit varmistavat, että nuorilla ja naisryhmillä on mahdollisuus ilmaista huolenaiheitaan ja meidän avullamme ryhtyä tukemaan paikallisen yhteisönsä jatkuvaa sosiaalista ja ekologista kehitystä."

Uusia projekteja Intiassa ja Nepalissa

DACHSER ja terre des hommes ovat vuodesta 2005 tehneet yhteistyötä Pohjois-Intian Uttar Pradeshin osavaltiossa, missä he ovat tähän mennessä saavuttaneet paljon: melkein 32 000 lapselle on nyt kerrottu heidän oikeudestaan elää ilman väkivaltaa, lapsityövoiman käyttöä ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Yli 18 000 lapselle on annettu tukea säännölliseen koulunkäyntiin, ja 5 400 nuorta, pääasiassa tyttöä, on oppinut yksinkertaisia käsityötaitoja, kuten räätälöintiä, ompelua tai kutomista, jotta he voisivat ansaita omaa rahaa ja tukea perhettään taloudellisesti. Noin 5 000 nuorta on osallistunut katuteatteriin tai muuhun toimintaan lisätäkseen tietoisuutta yhteisöidensä sosiaalisista ongelmista, kuten alkoholismista tai lapsiin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Yli 4 000 nuorta on osallistunut ympäristönsuojelupajoihin ja istuttanut lähes 50 000 puuta osana metsänistutuskampanjoita.

DACHSER ja terre des hommes tukevat edelleen kahta Uttar Pradeshin aluetta ja kahta New Delhin kaupunkislummia sekä lisäävät seuraavat alueet kaudella 2020–2025:

  • Pohjois-Intian Biharin osavaltiossa kolmasosa ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella, ts. ilman puhdasta juomavettä, sanitaatiota, asuntoa, koulutusta tai työtä. Väkivalta, erityisesti naisten ja tyttöjen kohdalla, on laajalle levinnyttä: ihmiskauppa ja tyttöjen sieppaukset pakkoavioliittoihin ovat arkipäivää. Katiharin ja Mungerin alueilla, joilla ongelma on erityisen akuutti, DACHSER tukee seuraavien viiden vuoden aikana kahta paikallista organisaatiota tarjotakseen tytöille parempaa suojaa.
  • Nepalin länsireunalla Bajuran alue kärsii yhä enemmän kuivuudesta ja ruokapulasta; ihmiset raapivat toimeentulonsa parhaan kykynsä mukaan omavaraisviljelystä. Koulutusmahdollisuuksia ja uramahdollisuuksia ei käytännössä ole, mikä pakottaa nuoret muuttamaan Intiaan etsimään työtä siellä sijaitsevista kaupungeista. Vuoteen 2025 asti toteutettavassa hankkeessa DACHSER tukee paikallista organisaatiota parantamaan alueen 600 perheen koulutus- ja elinoloja.

Yhtiö jatkaa ja laajentaa nykyisiä projektejaan terre des hommesin kanssa myös eteläisessä Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Lisätietoja DACHSERin ja terre des hommesin sitoutumisesta sosiaaliseen vastuuseen löytyy verkkosivustolla: https://www.dachser.com/campaigns/terredeshommes/en/index.html.

Kontakti Susanna Sirkka