EU:n päästökauppajärjestelmän laajennus

EU:n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) laajenee ja tämä muutos tulee vaikuttamaan merenkulkuun. Tarjoamme ohessa yleiskatsauksen siitä, miten muutokset vaikuttavat logistiikkaan. 

Yksi EU:n keskeisimmistä tavoitteista on saada Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan komissio on laatinut laajamittaisen toimintasuunnitelman, joka koskettaa osaltaan myös eurooppalaisten eri liikenne- ja kuljetusmuotoja, mukaan lukien merenkulun. Toimintasuunnitelman mukaan liikenteestä tulevia päästöjä on vähennettävä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Euroopan merenkulun osuus liikenteen kokonaispäästöistä on noin 13 prosenttia.  

EU:n ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön erilaisten toimenpiteiden avulla merenkulkuliikenne on jo vuosia pyrkinyt vähentämään päästöjään. Nyt EU on kuitenkin päättänyt, että eurooppalainen päästökauppajärjestelmää (EU pETS) laajennetaan koskemaan myös meriliikennettä vuodesta 2024 alkaen. Tähän mennessä järjestelmä on vaikuttanut lähinnä Euroopassa tapahtuvaan lentoliikenteeseen. 

Vuodesta 2024 alkaen varustamoiden, joilla on suuria EU:n satamiin saapuvia aluksia, on vähitellen alettava ostaa oikeuksia kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Kahden EU-sataman välinen reitti kuuluu kokonaisuudessaan päästökauppajärjestelmän piiriin.  Kun matka kulkee EU:n sataman ja kolmannen maan sataman välillä, puolet matkasta kuuluu päästökauppajärjestelmän piiriin. Päästöoikeuksien ostovelvoite otetaan käyttöön vaiheittain.  

Vuonna 2024 varustamoiden on ostettava päästöoikeuksia, jotka kattavat 40 prosenttia niiden päästöistä. Vuonna 2025 luku nousee 70 prosenttiin, ja vuodesta 2026 alkaen kaikista päästöistä peritään maksu. Varustamot valmistautuvat parhaillaan uusien sääntöjen noudattamiseen, ja ovat jo ilmoittaneet, että joissakin tapauksissa varustamoiden kustannusten nousu tulee vaikuttamaan myös eri toimialoilla. 

Jos sinulla on kysymyksiä kuljetuksiisi liittyen, voit aina ottaa yhteyttä paikalliseen DACHSER-yhteyshenkilöösi. 

 

 

 

 

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic