Takaisin
climate

Logistiikan megatrendit

Millaiseen tulevaisuuteen logistiikkayritysten on valmistauduttava? Millaiset suuntaukset ja kehitysaskeleet muokkaavat alaa tulevaisuudessa? Miten DACHSER suhtautuu tähän kaikkeen?

Logistiikka tarkoittaa, että aina on suunnitelma.
Logistiikka tarkoittaa, että aina on suunnitelma.

Esittelemme neljä virstanpylvästä matkalla tulevaisuuden logistiikkamarkkinoille:

Mikään ei ole pysyvämpää kuin muutos

”Lumivyöryt hidastettuna”: näin saksalainen tulevaisuudentutkimuslaitos Zukunftsinstitut kuvaa aikamme megatrendejä. ”Vaikka megatrendit etenevät hitaasti, ne ovat myös uskomattoman voimakkaita. Ne vaikuttavat yhteiskunnan kaikkiin tasoihin, joten ne vaikuttavat myös yrityksiin, instituutioihin ja ihmisiin.” Maailmamme on entistä digitaalisempi ja dynaamisempi. Meidän on kamppailtava epävakaissa, epävarmoissa, monimutkaisissa ja moniselitteisissä olosuhteissa ja johdettava niistä tulevaisuutta muokkaavia ajattelutapoja ja toimia.

Tämä ei ole mikään uunituore näkemys. Taloustieteilijät Warren Bennis ja Burt Nanus kuvailivat tällaista VUCA-maailmaa (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) jo 1980-luvun puolivälissä. Nykyään heidän analyysinsä on merkityksellisempi kuin koskaan. Muutoksen tekijöinä megatrendit ovat monikerroksisia – ne vaikuttavat toisiinsa ja vahvistavat toisiaan. Ne vaihtelevat uusekologiasta, väestörakenteen muutoksesta ja globalisaatiosta verkottumiseen, uuteen työhön, kaupungistumiseen ja liikkuvuuteen – kaikkeen liittyy luontaista epävakautta, epävarmuutta, monimutkaisuutta ja monimerkityksisyyttä. Tervetuloa VUCA-maailmaan.

Logistiikka voi ja sen täytyy kehittyä näissä puitteissa. Siihen tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, data-analyysejä ja tekoälyä. Siihen tarvitaan uusia työskentelytapoja, ihmisen ja koneen yhteistyötä, älykästä liikkuvuutta ja älykkäitä kaupunkeja. Siihen tarvitaan glokalisaatiota – globalisaation yhdistämistä paikallisiin ja alueellisiin näkökohtiin – ja lisäksi ilmastonsuojelua ja kestävän suljetun kiertotalouden uusia muotoja.   

DACHSER on jatkuvasti kehittyvä ja oppiva organisaatio, joka luottaa yhtä paljon vakauteen kuin dynamiikkaankin. Vakaus saavutetaan integroidussa verkossa, joka perustuu prosessien standardointiin ja yhdenmukaistamiseen ja joka takaa jatkuvasti ennakoivan laadunhallinnan koko kuljetusketjussa. Dynamiikka saavutetaan erittäin joustavalla erityisten asiakastarpeiden käsittelyllä ja huomattavalla innovatiivisella vahvuudella.

Työnjakoon perustuvissa täysin verkottuneissa talouksissa uudet liiketoimintamallit ja myyntikanavat ovat toimitusketjun muutosten ensisijaisia vauhdittajia. Ne ovat myös tulosta dynaamisesti kehittyvistä asiakkaiden odotuksista. Näiden odotusten täydellinen analysointi ja ymmärtäminen on edellytys tyydyttävien ratkaisustrategioiden kehittämiselle logistiikassa. Pandemian vuoksi kiinnitettiin äkkiä huomiota saumattoman toimitusinfrastruktuurin merkitykseen.

DACHSERilla tehokas verkostonhallinta ja älykäs toimitusketjujen hallinta sisältävät myös erittäin tarkkoja kapasiteetin kysyntäennusteita. Tekoäly ja massadata-analyysi tarjoavat tarvittavat olosuhteet. Tarvittavan kapasiteetin varmistamiseksi DACHSER ylläpitää tiivistä ja luotettavaa yhteistyötä kuljetuskumppaneidensa kanssa. Ne ovat ja tulevat aina olemaan keskeisessä asemassa varmistettaessa, että lähetykset pääsevät määränpäähänsä.

Uusi aikakausi älykkäissä seurantalaitteissa.
Uusi aikakausi älykkäissä seurantalaitteissa.

Uuden potentiaalin hyödyntäminen digitalisaation avulla

Vakaan fyysisen verkoston rinnalla digitalisaation merkitys logistiikan muutoksessa kasvaa – DACHSER tunnisti tämän tosiasian varsin nopeasti. Jo 1980-luvulla DACHSER oli alan ensimmäisiä toimijoita, jotka alkoivat luoda uusia digitaalisia kanavia tavaravirtoihin liittyville tietovirroille. Tämä synnytti joukon innovaatioita ja täysin uuden ymmärryksen verkoista ja niiden hallinnasta.

Nykyään DACHSER tarjoaa integroituja digitaalisia konsepteja, jotka on suunniteltu nostamaan laadun ja tuottavuuden rimaa – joko automatisoimalla prosesseja tai parantamalla asiakkaiden ja työntekijöiden käytettävyyttä ja läpinäkyvyyttä.             

Yritys, joka pystyy hallitsemaan tietovirtojen ja fyysisten tavaravirtojen yhdistelmän, voi luoda entistä parempia palveluita ja kehittyä dynaamisemmin. Digitalisaatio DACHSERilla kiihtyy tällä hetkellä selkeästi sekä toiminnassa että hallinnossa. Päätavoitteena on omaksua digitaalinen ajattelutapa koko organisaatiossa, jotta voidaan täyttää uudet tai muuttuvat asiakasvaatimukset, tehostaa kustannusrakenteita ja parantaa prosessien laatua.

Keskeisenä tekijänä ihmiset

Digitaalisuus on vastaus moniin nykyään kohtaamiimme kysymyksiin, mutta ei kaikkiin. Logistiikassa ihmiset ovat ja tulevat aina olemaan korvaamattomia. Sen vuoksi DACHSERilla on visio kyber-sosio-fyysisestä järjestelmästä, jossa tietovirrat ja fyysiset tavaravirrat yhdistyvät ja ihmiset muuntavat ne räätälöidyksi ratkaisuksi. Tämän vuoksi alaamme vaivaava henkilöstö- ja kuljettajapula on entistä vakavampi ongelma.   

”Logistics is people business”. Tämän moton mukaisesti DACHSER vastaa kilpailukykyisten työmarkkinoiden haasteisiin, jotka liittyvät työntekijöiden pitämiseen innostuneina työstään ja uusien ihmisten houkuttelemiseen. Tämä edellyttää uusia ajattelutapoja sekä uusia yhteistyön ja johtamisen muotoja. On selvempää kuin koskaan, että ihmisten on oltava yrityksen ajattelun ja toiminnan ytimessä sekä nykyään että tulevaisuudessa.

Valmistautunut tulevaisuuteen: kestävyys etusijalle.
Valmistautunut tulevaisuuteen: kestävyys etusijalle.

Kestävyys voittaa – mutta vain yhteisten ponnistelujen kautta

Varmaa on se, että tehokasta ilmastonsuojelua ei saavuteta toimimalla yksin. Tarvitaan yhteistä ponnistelua, joka perustuu yhteisymmärrykseen ja yhteiseen sitoutumiseen korkeampiin tavoitteisiin. DACHSERin ilmastonsuojelustrategia perustuu kolmeen pilariin: tehokkuuteen, innovaatioihin ja osallistavaan vastuuseen. Toisin sanoen kyse on tehokkaista logistiikkaprosesseista, energiansäästöstä ja teknologisista innovaatioista, jotka auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden sekä Euroopan unionin ja monien muiden maiden ilmastonsuojelutavoitteiden mukaisesti.               

DACHSER on tehnyt Climate Protection -innovaatiohankkeestaan hallinnollisen aiheen, ja johtokunta on ilmoittanut sen strategiseksi aloitteeksi. Painopiste on konkreettisissa toiminnassa. Vuoden 2022 loppuun mennessä DACHSER ottaa käyttöön päästöttömät toimitukset vähintään yhdentoista Euroopan suurkaupunkialueen keskuksiin ja investoi tarvittaviin ajoneuvoihin. DACHSER on ostanut vain uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä tammikuusta 2022 alkaen. Lisäksi osa alkuvaiheesta sisältää aurinkosähköjärjestelmien asentamisen ja laajentamisen DACHSERin logistiikkatilojen ja toimistorakennusten katoille Euroopassa. Vuoteen 2025 mennessä sen nykyinen kapasiteetti yli nelinkertaistuu, jolloin asennettua kapasiteettia on yli 20 000 kWp. Vaikka DACHSER parantaa myös prosessien tehokkuutta ja energiatehokkuutta, katse on yhä suunnattu kuorma-autokapasiteetin maksimointiin. Lisäksi optimoinnille on yhä tilaa.         

Tätä varten yritys tekee yhteistyötä sellaisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotka myös haluavat aktiivisesti vaikuttaa siihen, miten logistiikassa siirrytään ottamaan käyttöön vähäpäästöisiä ja päästöttömiä teknologioita. Myös työntekijät ovat tiiviisti mukana ilmastonsuojelutoiminnassa. He ovat sitoutuneet yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin, jotka ylittävät DACHSERin omat suorat liiketoiminnalliset edut. Tällainen on esimerkiksi vuonna 2005 alkanut yhteistyö lasten avustusjärjestö Terre des Hommesin kanssa.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic