Brexit: Aika on melkein lopussa

Vaikka poliitikot yrittävät edelleen löytää ulospääsyä Brexit-kriisistä, lähdön päivämäärä lähestyy väistämättä. Nyt yritysten tehtävänä on suunnitella ja valmistella järjestelmällisesti kaikkia mahdollisuuksia. Eräs tärkeä aihe: tulli.

Brexit: Aika on melkein lopussa

Dover, Englanti 29.3.2019, klo 23.00. Tämä voi olla kuin mikä tahansa perjantai-ilta. Tai se voi merkitä todellista vedenjakajaa sataman historiassa. Kuten hyvin öljytty kone, Ison-Britannian tärkein ro-ro-satama vastaanottaa tällä hetkellä jopa 10 000 rekkaa päivässä Calais'sta ja Dunkirkista ja lähettää ne kohteisiin kaikkialla maassa. Jos kyseessä on kova Brexit, tämä kone voi pysähtyä. Yhdessä yössä.

Tämä johtuu siitä, että kaikille saapuville rekoille olisi tehtävä rajatarkastus, ja vaikutukset olisivat suurimmat juuri Doverin ja Calais'n satamissa - sekä Eurotunnelissa -, joiden kautta kulkee vuosittain 1,6 miljoonaa rekkaa. Vaihtoehtoiset yhteydet tähän pullonkaulaan ovat käytännössä olemattomia. Näyttää siltä, ettei liikenneruuhkia ja erittäin pitkiä odotusaikoja voi välttää.

Aika toimia

Yritysmaailma seuraa henkeään pidättäen nähdäkseen, mitä tapahtuu Ison-Britannian ja EU:n välisissä pitkissä neuvotteluissa. Mitkä Ison-Britannian alahuoneen esittämistä vaatimuksista voidaan vielä täyttää näin lyhyellä varoitusajalla? Ja onko molemmilla osapuolilla riittävästi tukea sopimuksen muuttamiseksi?

Tilanne tuntuu monimutkaisemmalta kuin koskaan, mutta "odotetaan ja katsotaan" ei ole enää vaihtoehto. ”Suosittelemme, että asiakkaamme valmistautuvat mahdolliseen kovaan Brexitiin”, sanoo Dachserin Wolfgang Reinel, Managing Director European Logistics North Central Europe. Jos Iso-Britannia lähtee EU:sta 29.3. ilman sopimusta, rajavalvonnan aiheuttamia pitkiä odotuksia ei voida välttää. Isosta-Britanniasta vievien ja sinne tuovien yritysten olisi sen vuoksi tarkasteltava tarkasti logistiikkaketjujaan ja varmistettava, että heillä on yleiskuva volyymin kehityksestä. Yritysten olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan yhdistellä lähetyksiä ja luoda varmuusvarastoja selviytyäkseen mahdollisista odotusajoista.

Valmistaudu tulliselvitykseen

Mikäli tulee kova Brexit, viivästykset rajan ylityksissä olisi yksi suuri haaste; toinen olisi uudet byrokratian tuomat esteet tavaraliikenteelle Ison-Britannian kanssa. Kova Brexit merkitsisi oletuksena tullimenettelyjä WTO:n määräysten mukaisesti. Lähettäjien, joilla ei vielä ole kokemusta tuonnista/viennistä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, olisi varauduttava varhaisessa vaiheessa varmistaakseen, että heidän tavaransa ovat valmiita ylittämään rajan maaliskuun lopun jälkeen. Ilman tarvittavia asiakirjoja viiveet vain lisääntyvät.

Tämä johtuu siitä, että nykyisen suunnitelman mukaan Doverin ja Calais'n satamissa vaaditaan etukäteen tullien rekisteröinti, jotta rajanylitykset saadaan mahdollisimman sujuviksi. Calais'ssa yksi vaihtoehto viedä tavaroita EU:sta Isoon-Britanniaan olisi yhdistää ennalta vahvistettu vientimenettely tai kuljetustapahtuma rekan rekisterinumeroon ja, mikäli mahdollista, määritellä yhteinen viitenumero (MRN). Heti kun ajoneuvo on terminaalissa ja ajaa lautalle tai saapuu Eurotunneliin, se hyväksytään poistumaan sen saapuessa kanavan toiselle puolelle, suurelta osin automatisoidussa prosessissa. Tulliterminaalin valvontaa ei enää tarvittaisi, paitsi paikalla tehtävävissä pistotarkastuksissa. Samanlainen järjestelmä olisi mahdollista tuonnissa. Jopa Iso-Britannia aikoo rajoittaa valvontaa maahantulopaikoissa ja pistokokeita Eurotunnelissa. Tämä koskisi myös ennakkoon myönnettyjen tullausrekisteröintien antamista, jotta vältettäisiin pitkät odotukset maahantulopaikoissa.
”DACHSER voi tarjota asiakkailleen tukea monella tapaa tullausasioissa. Siitä huolimatta olemme riippuvaisia läheisestä yhteistyöstä”, kertoo DACHSERIN Vinzenz Hingerl, Department Head Customs. Tullirekisteröinnin perusedellytys on sekä Isossa-Britanniassa että EU:ssa EORI (taloudellisten toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistusnumerot) sekä kuljetettavien tavaroiden oikeat tulliluokitukset. Lisäksi tarvitaan kaupallisia asiakirjoja tai kauppalaskuja. ”Nämä kaikki voidaan valmistella hyvissä ajoin”, Hingerl jatkaa. ”On myös tärkeää sopia kauppakumppaneiden kanssa tulevaisuudessa sovellettavista Incotermeista. Tämä auttaa etukäteen välttämään käsittelyn viivästymistä. Incoterms määrittelee, kuka hoitaa tulliselvityksen ja kuka vastaa lähetys- ja tuontitullien kustannuksista. ”Lisäksi tiedot on jo julkaistu Ison-Britannian tullitariffissa (https://www.gov.uk/government/publications/uk-goods-and-services-schedules-at-the-wto), joka astuu voimaan kovan Brexitin jälkeen. Tämä mahdollistaa tulevien tullien laskemisen ennen määräaikaa. Yhteyshenkilöt DACHSERin toimipisteissä tarjoavat tukea tulliasioissa esim. toimittamalla tarkistuslistan ja henkilökohtaisella neuvonnalla, jotta voimme kaikki toimia mahdollisimman tehokkaasti, jos pahin toteutuu. Asiakkaiden, joilla on kuljetuksia Isoon-Britanniaan tai Isosta-Britanniasta, pitäisi ottaa yhteyttä nyt. Tällä hetkellä kuljetuksia Irlantiin ja Irlannista kuljetetaan yleisesti Ison-Britannian kautta, joten myös tämän osalta suosittelemme ottamaan yhteyttä DACHSER-yhteyshenkilöönne.

Verkosto kaikkiin tilanteisiin

Viime kuukausien aikana DACHSER on tehnyt intensiivisiä valmisteluja Ison-Britannian EU:sta eron varalle. Tulliselvityksessä asiakkaat voivat hyödyntää logistiikkapalvelujen tarjoajan verkostosta saatua asiantuntemusta ja resursseja. Samalla DACHSER investoi henkilöstöön, koulutukseen ja IT-infrastruktuurin mukautuksiin. Muita toimenpiteitä, joilla pyritään pehmentämään mahdollisen kovan Brexitin vaikutuksia, osoitetaan kuljetussuunnitteluun sekä lisäterminaaleihin ja varastointialueisiin.

”Epävarmuustekijät ovat osa logistiikkatoimintaa”, sanoo Reinel. ”Brexit on haaste ja DACHSER on valmis vastaamaan siihen. Iso-Britannia on ja tulee olemaan tärkeä osa DACHSERin eurooppalaista verkostoa. Näemme siellä jatkuvaa kasvua, ja huolimatta siitä, että Brexit voi aiheuttaa häiriöitä, odotamme, että tämä myönteinen suuntaus jatkuu myös Iso-Britannian maaorganisaatiossamme.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä