Esineiden internet tehostaa pitkän matkan kappaletavaralähetysten seurantaa

Vuodesta 2022 lähtien DACHSER on lisännyt innovatiivisia älykkäitä seurantalaitteita 8 500 vaihtokoriin, joita se käyttää pitkän matkan tavarakuljetuksissa Euroopan toimipisteidensä välillä. Tämän ansiosta lähetyksiä voidaan seurata reaaliajassa ja saapumisajat voidaan laskea tarkasti esineiden internetin avulla. Tästä hyötyvät sekä asiakkaat että työntekijät.

DACHSER on asentanut älykkäitä seurantalaitteita 8 500 vaihtokoriin, joita se käyttää pitkän matkan tavarakuljetuksissa Euroopan toimipisteidensä välillä.

DACHSER on lanseerannut keskusalustan kaikkien – myös perävaunuista ja vetoautoista saatavien – sijaintitietojen visualisoimiseksi ja analysoimiseksi ja niiden yhdistämiseksi lähetystietoihin yrityksen kuljetustenhallintajärjestelmässä. Telematiikkalevyillä esitetyt tiedot tarjoavat DACHSERin työntekijöille aivan uusia vaihtoehtoja tiedon visualisointiin ja analysointiin. Tästä lisääntyneestä toimitusketjun läpinäkyvyydestä hyötyvät myös asiakkaat.

DACHSER teki yhteistyötä Deutsche Telekomin ja muiden teknologiayritysten kanssa vaihtokoreissa käytettävien innovatiivisten älykkäiden seurantalaitteiden kehittämiseksi. Näissä laitteissa käytetään korkealuokkaisia Deutsche Telekomin SIM-kortteja, vähän energiaa kuluttavia aurinkokennoavusteisia energiamoduuleja, nykyaikaista satelliittipohjaista paikannustekniikkaa (GPS, Galileo) ja uusiin 5G/LPWAN (LTE-M) -verkkoihin perustuvia langattomia moduuleja. Luotettavuuden lisäämiseksi niissä hyödynnetään myös muita yhä laajalti käytössä olevia radiostandardeja. Integroitu ratkaisu on kehitetty kestämään vaihtokorin koko kahdentoista vuoden käyttöikä ilman huoltoa.

Älykästä logistiikkaa

Laila Kuisma, Operations Manager DACHSER Finland European Logistics, toteaa kyseisen teknologian mahdollistavan ehdottomasti paremman näkyvyyden saapuviin ja lähteviin kuormiin ja niiden aikatauluttamiseen. ”Samalla se tarjoaa entistä paremman mahdollisuuden yhteistyöhön verkostomme sisällä, sillä meidän on mahdollista nähdä, missä toisten osastojen autoja on liikenteessä kullakin hetkellä. Toisaalta muut taas kykenevät näkemään helposti, miten meillä on kapasiteettia tarjolla”, toteaa Kuisma. ”Nämä älykkäät seurantalaitteet toki myös tehostavat päivittäistä työtämme, kun voimme nähdä, missä kukin yksikkö on menossa, eikä sijaintitietoja ja saapumisaikoja tarvitse kysellä niin usein liikennöitsijöiden kautta”.

Yhteensä viisi telematiikkalevyä käsittelee ja näyttää pitkän matkan kappaletavaralähetysten reaaliaikaisia sijaintitietoja DACHSERin työntekijöille. Levyt voivat seurata kuljetuksia ja näyttää seurattavien ajoneuvojen tai laitteiden tarkan sijainnin reaaliajassa. Se tuottaa osastoille ja asiakkaille yksityiskohtaisen laskelman kunkin kuljetuksen saapumisajasta, mikä helpottaa terminaalikäsittelyn ja lyhyen matkan kuljetusten suunnittelua. Lisäksi levyt visualisoivat vaihtoehtoja lisäkuormille ja paluukuormalle, mikä parantaa osastojen välistä yhteistyötä. Levyt myös tuottavat tietoa yksiköiden tulevista huoltoajankohdista. Seuraavien kuukausien aikana järjestelmä alkaa myös kerätä GPS-tietoja tilauskuljetuksista, joita harvoin tehdään yrityksen omalla kalustolla. Tiedot kerätään erityisen kuljettajasovelluksen kautta.

”Yhdistämällä reaaliaikaiset tiedot ja visualisoinnin otamme ratkaisevan askeleen eteenpäin lähetysten jäljityksessä ja hallinnassa kappaletavaralähetysten verkostossamme”, kertoo Alexander Tonn, COO Road Logistics, DACHSER. ”Se auttaa työntekijöitämme kapasiteetin suunnittelussa ja parantaa siten kuljetusten optimointia ja terminaalikäsittelyn tehokkuutta. Asiakkaamme hyötyvät, koska voimme tarjota laatua, jota asiakkaat odottavat DACHSERilta, jopa kasvavan kapasiteettipulan edessä.”

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic