Takaisin
climate

Innovaatiot ja ilmastonsuojelu

”Ihannetapauksessa megatrailereita tarkasteltaisiin riippumatta liikennepoliittisesta ideologiasta. Lisäksi Euroopan lainsäätäjät voisivat tukea paremmin niiden tarjoamia mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lyhyellä aikavälillä”, sanoo DACHSERin Andre Kranke.

DACHSER luo edellytykset kestävämmälle logistiikalle keskittymällä tehokkuuteen, innovaatioihin ja osallistavaan vastuuseen. Andre Kranke, DACHSERin Corporate Research & Development -osaston johtaja ja Climate Protection -projektin päällikkö, pohtii älykkäiden kuljetuskonseptien merkitystä logistiikkayritykselle.

Suhtaudutte erittäin vakavasti innovaatioihin ja ilmastonsuojeluun, myös tehokkuuteen. Olette muun muassa jo pitkään muuntaneet kauttakulkuterminaaleja ja varastoja LED-valaistuksella toimiviksi. Lisäksi päivitätte trukkienne käyttövoimaksi litiumionitekniikan kaikkialla Euroopassa. Voitko kertoa, miksi tehokkuudella on niin suuri rooli ilmastostrategiassanne?

Andre Kranke: Tehokkuus on logistiikassa yleisellä tasolla varsin merkittävä aihe, johon olemme jo pitkään olleet sitoutuneita. Sen vuoksi sillä on tärkeä tehtävä myös ilmastostrategiassamme. Loppujen lopuksi tehokas logistiikka on itsessään ilmastoystävällistä. Esimerkiksi tyhjien ajojen ehkäisyn ansiosta liikenteessä on vähemmän kuorma-autoja. Olemme käyttäneet myös kaksikerroksista lastausta jo useita vuosia, mikä tehostaa merkittävästi tilavuuskapasiteetin hyödyntämistä. Tämä ei ole täysin uusi tekniikka, mutta se on tärkeä rakennuspalikka, jolla vähennetään merkittävästi kuljetusalan kasvihuonekaasupäästöjä.

Rahtia voidaan kuljettaa myös pitkillä yhdistelmäajoneuvoilla tehokkaasti ja hiilidioksidipäästöjä vähentäen. Onko näin?

Andre Kranke: Kyllä, juuri siksi, että ne ovat tehokkaita. Olemme käyttäneet pitkiä erityyppisiä yhdistelmäajoneuvoja jo usean vuoden ajan maissa, joissa niiden käyttö on juridisesti mahdollista ja taloudellisesti perusteltua. Saksassa testaamme parhaillaan pidennettyjen puoliperävaunujen käyttöä elintarvikekuljetuksissa. Saksan ja Alankomaiden välisissä rajatylittävissä palveluissa on ollut käytössä kaksi tyypin 3 pitkää yhdistelmäajoneuvoa vuodesta 2021 alkaen. Siirtyminen tavanomaisista ajoneuvokonsepteista pitkien yhdistelmien käyttöön säästää 124 matkaa vuodessa. Se on 60 750 ajamatonta kilometriä, 20 000 litraa säästettyä dieselpolttoainetta ja 63 tonnia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä toimenpide on yleensä taloudellisesti kannattava, käytännöllinen ja nopeasti toteutettava.

Pitkien yhdistelmäajoneuvojen käyttöedellytykset eivät kuitenkaan ole vielä optimaaliset tai niitä ei ole selvitetty lopullisesti. Ihannetapauksessa tällaisia ajoneuvoja tarkasteltaisiin riippumatta liikennepoliittisesta ideologiasta. Lisäksi Euroopan lainsäätäjät voisivat tukea paremmin niiden tarjoamia mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä lyhyellä aikavälillä. Energiatehokkuuden osalta pitkien yhdistelmäajoneuvojen merkitys on suuri tulevaisuudessakin, koska sähkökäyttöisillä nollapäästöisillä ajoneuvoilla pitäisi käyttää vihreää sähköä säästeliäästi. 

Aikooko DACHSER lisätä tulevaisuudessa merkittävästi myös megatrailereiden käyttöä ollakseen entistäkin tehokkaampi tien päällä asiakkaiden kannalta?

Andre Kranke: Kyllä ja myös hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi prosessissa. Megatrailerit ovat yhtä pitkiä ja leveitä kuin tavanomaiset perävaunut, mutta ne ovat tavallista syvempiä, joten niissä on varsin paljon rahtitilaa. Sen vuoksi ne ovat tavallisia perävaunuja polttoainetaloudellisempia, joten ne soveltuvat erityisen hyvin suurten määrien kuljetuksiin. Tämä optimoi kapasiteetin hyödyntämisen ja parantaa samalla kuljetusten hiilijalanjälkeä – logistiikan tehokkuutta parhaimmillaan. Tavoitteemme on saada kalustoa vaihdettua noin 680 uuteen megatraileriin Saksassa vuoteen 2027 mennessä. Haluamme edistyä hyvin myös Euroopan tasolla siihen mennessä.

Interview with: Andre Kranke

Andre Kranke on DACHSERin Corporate Research & Development -osaston johtaja ja Climate Protection -projektin päällikkö.

Innovaatioiden ja tehokkuuden lisäksi DACHSER laskee osallistavan vastuun ilmastonsuojelustrategiansa yhdeksi kulmakiveksi. Mikä on tämän kolmannen pilarin tarina?

Andre Kranke: Osallistava vastuu on yksi DACHSERin perusarvoista. Se on olennaisen tärkeää kaikille työntekijöille ja monessa mielessä kaikelle liiketoiminnallemme. Ilmastonsuojelun kannalta osallistava vastuu näkyy monella tavalla. Sisäiset laskelmamme kattavat omien tilojemme ja ajoneuvojemme hiilipäästöt, joihin viitataan alalla nimityksillä Scope 1 ja Scope 2. Lisäksi katsomme olevamme vastuussa kuljetuskumppaniemme maalla, merellä ja ilmassa tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä. Myös nämä Scope 3 -päästöt ovat osa hiilijalanjälkeämme, vaikka emme aina pysty itse aktiivisesti vaikuttamaan niihin. Rahtikoneiden ja konttialusten päästöt ovat melkoiset.

Voitko antaa muita esimerkkejä osallistavasta vastuusta?

Andre Kranke: Muutama tulee heti mieleen. Yksi on sitoutumisemme kestävään kehitykseen liiketoimintamallimme ulkopuolella. Esimerkiksi vuodesta 2005 lähtien olemme tukeneet lapsia auttavan Terre des Hommes -hyväntekeväisyysjärjestön hankkeita Etelä-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Afrikassa. Haluamme myös edistää vastaavia kumppanuuksia ja hankkeita ilmastonsuojelussa, ja tarkastelemmekin parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja sen osalta.

Elämme jännittäviä aikoja! Mutta eikö ylitettävänä ole vielä valtavia esteitä, ennen kuin logistiikassa voidaan saavuttaa nollanettopäästöt?

Andre Kranke: Kyllä, mutta me DACHSERilla olemme pyrkineet poistamaan näitä esteitä yksitellen.

Lue haastattelun ensimmäisestä osasta, miten DACHSER edistää ilmastonsuojelua käyttämällä 100 % uusiutuvaa energiaa.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic