Joustava verkosto

Mitä lähempänä toisiaan yksittäiset koontikeskukset monimutkaisissa logistiikkaverkostoissa sijaitsevat, sitä kestävämpiä verkostot ovat ja sitä enemmän joustavuutta ne voivat myös eri sektoreilla toimiville asiakkailleen tarjota – jopa kriisin keskellä. Tietyt keskukset tarjoavat vielä suurempia konsolidointipalveluita ja DACHSERilla näitä kutsutaan Eurohub-keskuksiksi.

DACHSERin Eurohub-keskukset ovat luoneet vankan perustan yrityksen toiminnalle koronapandemian aikana
DACHSERin Eurohub-keskukset ovat luoneet vankan perustan yrityksen toiminnalle koronapandemian aikana

DACHSERin kuorma-autot ovat matkalla eri kohteisiin ympäri Eurooppaa vuorokauden jokaisena hetkenä. Kolme Eurohub-keskusta Überherrnissä, Bratislavassa ja Clermont-Ferrandissa määrittää autojen rytmin ja tahdin. Näissä koontikeskuksissa DACHSER niputtaa yleislastinsa ja yhdistää sen säännöllisiin yleiseurooppalaisiin reitteihin silloin kun suoria reittejä ei ole tarjolla. Sekä toimiston että terminaalin puolella on joka yö vilkas toiminta, kun tavarat saapuvat ja lähtevät. DACHSERin Eurohub-keskusten toiminta keskittyy ensisijaisesti eurooppalaisen verkoston tukemiseen.

“Eurohubit ovat voittoa tavoittelemattomia keskuksia, joilla ei ole omaa asiakaskuntaa. Niiden ainoa tarkoitus on yhdistää kaikki eurooppalaiset konttorit tiiviiden kuljetusaikataulujen avulla”, kertoo Jens Lengefeld, DACHSERin Head of Partner Hub & Traffic Organization. Lengefeld lisää, että tämä konsepti antaa DACHSERille mahdollisuuden tarjota sen eurooppalaisille logistiikka-asiakkailleen lisäarvoa mahdollistamalla nopeat kuljetukset mihin tahansa määränpäähän Euroopassa.  Toimitukset tehdään etäisyydestä riippuen 24, 48 tai 72 tunnissa.

Eurooppalaisten kohteiden integrointi

“Verkostonhallinnan suunnittelun ja operatiivisen huippuosaamisen saavuttaminen on ainoa tapa tuottaa vaadittavaa laatua, palvelua ja vastuullisuutta”, toteaa Michael Schilling, COO Road Logistics ja DACHSERin yleiseurooppalaisen logistiikkaverkoston pääarkkitehti. “Tavoitteenamme on konsolidoida kuormia valikoivasti ja järjestelmällisesti, jotta voimme lisätä ja laajentaa Eurohub-yhteyksiä sekä integroida kaikki Euroopan alueet. Tällä tavoin voimme hyödyntää kapasiteettiamme paremmin ja parantaa siten kuljetuksiemme kannattavuutta sekä vaikutusta ympäristön kestävyyteen”, hän jatkaa.

Überherrnistä tuli DACHSER-verkoston ensimmäinen Eurohub vuonna 2002. Sen sijainti Ranskan ja Saksan rajalla teki siitä nopeasti keskeisen koontikeskuksen molemmille maille ja näiden eurooppalaisille kohdemarkkinoille. Vuonna 2011 Bratislavaan avattiin toinen Eurohub-keskus, jonka myötä mahdollisuudet Itä-Euroopassa laajenivat. Samana vuonna Eurohub-toiminta alkoi myös Clermont-Ferrandissa, mikä antoi DACHSERille mahdollisuuden viimeistellä onnistuneesti kolmen Eurohub-keskuksen strategiansa ja taata kokonaisvaltaisen eurooppalaisen kattavuuden ja kuljetusajat. “Keskitetysti hoidetut Eurohubit toimivat eurooppalaisen logistiikkaverkoston selkärankana”, Lengefeld sanoo.

“Verkostonhallinnan suunnittelun ja operatiivisen huippuosaamisen saavuttaminen on ainoa tapa tuottaa vaadittavaa laatua, palvelua ja vastuullisuutta”, Michael Schilling, COO Road Logistics, DACHSER

DACHSERin eurooppalaisen verkoston vahvuus johtuu ensisijaisesti noin 2450 kansallisesta ja 1400 euro-kansallisesta kuljetusreitistä haarakonttoreiden välillä. Kolme Eurohub-keskusta lisää entisestään tätä vahvuutta mahdollistamalla yhteydet kaikkien eurooppalaisten alueiden välillä. “Autamme toimipisteitä, joilla on vain vähän suoria reittejä, tarjoamalla huolellisesti räätälöidyn kuljetussuunnitelman. Tämä antaa heille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen kaikki vientikohteet”, Lengefeld sanoo. Hän lisää, että Clermont-Ferrandin tuotevalikoiman laajeneminen sekä tuonti- ja vientikuljetuksiin on tehnyt tästä Ranskan Eurohub-keskuksesta koko Euroopan kattavan koontikeskuksen. Tämä puolestaan on vahvistanut kyseisen keskuksen asemaa sellaisten ranskalaisten asiakkaiden parissa, joilla on paljon eurooppalaisia kohteita, mutta myös sellaisten eurooppalaisten asiakkaiden keskuudessa, joiden kohdemarkkinat sijaitsevat Ranskassa.

Keskitetysti johdetut Eurohub-keskukset toimivat Dachserin eurooppalaisen logistiikkaverkoston selkärankana
Keskitetysti johdetut Eurohub-keskukset toimivat Dachserin eurooppalaisen logistiikkaverkoston selkärankana

Katse kokonaiskuvaan

Lengefeld toteaa, että verkoston eri toimijoiden on aina pyrittävä katsomaan omien toimipisteidensä ulkopuolelle kokonaiskuvan muodostamiseksi: “Kemptenin pääkonttori antaa Eurohub-keskusten johtajille selkeät säännöt ja ohjeistukset, mikä luo tasapainoa verkoston ja koontikeskusten etujen välillä.” Voittoa tavoittelemattomina koontikeskuksina Eurohubien on aina palveltava koko verkostoa ja tarjottava tämän edellyttämää korkeaa laatua. Asiakkaat eivät hyödy pelkästään järjestelmän luotettavuudesta, vaan Eurohub-keskusten optimoidussa verkostossa he kykenevät myös säästämään alueellisten varastojen kustannuksissa ja tästä huolimatta toimittamaan lähetykset sovitussa ajassa. 

Koronaviruspandemia ja sen myötä toistuvasti häiriintyneet ja joskus jopa kokonaan katkenneet toimitusketjut tekivät verkoston tasapainon ylläpitämisestä todella haastavan, mutta luovat myös uudenlaisia mahdollisuuksia. “Eurohub-keskukset ovat toimineet kriisin aikana vahvuuden pesäkkeinä”, Lengefeld kertoo. “Ne ottivat haltuunsa tonnistoa haarakonttoreilta, jotka joutuivat käytännössä yhdessä yössä keskeyttämään suorat kuljetuksensa vähentyneen liiketoiminnan vuoksi. Näin varmistettiin, että verkosto palveli asiakkaitaan edelleen hyvin – ilman laadun heikkenemistä tai ylimääräisiä hinnannousuja. Logistiikkaverkosto voi luottaa siihen, että Eurohub-keskukset pitävät toimitukset aina liikkeessä, nopeasti ja tehokkaasti ja ylläpitävät aina samoja korkeita laatustandardeja.”

 

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic