Operatiivisten asiantuntijoiden maailmanlaajuinen verkosto

DACHSER on jo kymmenen vuoden ajan kouluttanut työntekijöistään operatiivisia asiantuntijoita. Tavoitteena on auttaa heitä kehittämään ja tukemaan omia osastojaan ja siten koko DACHSER-verkostoa kattavalla kokemuksella ja tarkalla osaamisella. Mutta miten tällaiseksi operatiiviseksi asiantuntijaksi tullaan?

DACHSER hyötyy erityisesti operatiivisista asiantuntijoista koostuvan maailmanlaajuisen verkoston tiiviistä yhteistyöstä.
DACHSER hyötyy erityisesti operatiivisista asiantuntijoista koostuvan maailmanlaajuisen verkoston tiiviistä yhteistyöstä.

Oman tietämyksen ja toiminnan kriittinen tarkastelu, prosessien ja menettelytapojen objektiivinen analysointi, arviointi ja optimointi sekä oman tietämyksen ja osaamisen välittäminen kollegoille korkealaatuisen koulutuksen kautta. Näin voitaisiin kuvata DENO (DACHSER Expert Network Operations)-, DENAS (DACHSER Expert Network Air & Sea)- ja DEWO (DACHSER Expert Warehouse Operations) ‑asiantuntijoiden päivittäistä työtä. Työntekijöiden jatkokoulutus tällaisiksi operatiivisiksi asiantuntijoiksi on arvokas osa DACHSERin henkilöstön kehittämistä. Tämä johtuu siitä, että ”meidän on pysyttävä jatkuvien teknisten kehitysaskelien tasalla”, kertoo Eva-Maria Marcour, joka on Head of Systems Management TMS & Operations Training Road ja joka oli mukana myös merkittävänä taustavoimana DENO-verkoston perustamisessa.

DACHSER toimii aktiivisesti maalla, ilmassa ja merellä sekä ylläpitää varastoja maailmanlaajuisesti. Operatiivista toimintaa ja DACHSERin omia järjestelmiä koskevan tietämyksen jatkuva siirtäminen on jatkossa olennaisen tärkeää, ja tämä on välttämätöntä kaikkien työntekijöiden kesken maailmanlaajuisesti. Juuri tämän parissa muun muassa DACHSERin 80 DENO-asiantuntijaa, 33 DENAS-asiantuntijaa ja 53 DEWO-asiantuntijaa työskentelevät päivittäin. ”Tiedon siirtämisen on oltava yhtä dynaamista kuin logistiikankin. Aina ajan tasalla pysyminen ja jatkuva kehitys edellyttää merkittävää joustavuutta sekä ammatillisia ja sosiaalisia taitoja”, tiivistää Denny Alfano, joka on DENO-verkoston Team Leader Systems Operations/Expertise.

Tiedon jakamisen tärkeys

DACHSER on perheyritys, minkä Lea Lechler, Team Leader Systems Training ASL & DENAS, huomaa DENAS-verkostossaan päivittäin: ”Sijainnistani riippumatta tiedän aina, että jos soitan jollekulle DENAS-asiantuntijoista tai Business, Processes and Organization (BPO) ‑alueen kollegoille ja pyydän apua, saan sitä heiltä aina.” Tällainen verkostoituminen on DACHSERin operatiivisille asiantuntijoille keskeisen tärkeää. 

”Tietomme on tarkoitettu jaettavaksi”, kertoo Sven Ackermann, joka on DEWO-verkoston Team Leader WMS Training.

Koska verkostoissa on eri kulttuurien edustajia, jokainen verkoston jäsen tuntee DACHSERin maakohtaiset erityisvaatimukset. Kaikki oppivat muilta uutta, ja tällaisen kulttuurivaihdon ansiosta voidaan täyttää erilaiset tiettyjen alueiden vaatimukset. Kielimuuria ei ole: ”Erityinen verkostoratkaisu mahdollistaa saman kielen käyttämisen yli rajojen, tärkeissä tehtävissä onnistumisen ja mielenkiintoisten kontaktien luomisen”, toteaa Patrik Cernohous, joka on DENO-verkoston Team Leader Systems Operations/Expertise Transit Terminal.

”Elinikäinen oppiminen” on keskeinen tekijä, joka DENO-, DENAS- tai DEWO-asiantuntijoiksi pyrkivien tulisi sisäistää.
”Elinikäinen oppiminen” on keskeinen tekijä, joka DENO-, DENAS- tai DEWO-asiantuntijoiksi pyrkivien tulisi sisäistää.

Kouluttajien kouluttaminen

Entä miten DACHSERin operatiiviseksi asiantuntijaksi sitten tullaan? Zsuzsanna Martin, Team Leader Standard Training Units & DENO, uskoo, että ensimmäisenä tulisi sisäistää elinikäisen oppimisen periaate. Tämä tarkoittaa, että asiantuntijoiksi pyrkivien tulee etsiä aina uusia aiheita, josta oppia uutta, jotta he voivat kehittää osaamistaan jatkuvasti. Tämä on tärkeää, koska operatiivisia asiantuntijoita pidetään keskeisinä tekijöinä kollegoiden DACHSER-osaamisen kasvattamisessa.

Lisäksi DENO-, DENAS- ja DEWO-asiantuntijoiksi pyrkivien on suoritettava erillinen kehitysohjelma. Kehitysohjelman tavoitteena on tunnistaa kokeneet työntekijät asiaankuuluvilla alueilla ja kehittää heistä tiettyjen aiheiden asiantuntijoita. Asiantuntijoiksi pyrkivien erityisosaamisen ja henkilökohtaisen soveltuvuuden testaaminen vaativissa olosuhteissa on siis keskeinen osa kehitysohjelmaa.

Kaikille hyväksytyille operatiivisille asiantuntijoille järjestetään jatkuvan ammatillisen kehityksen tukemiseksi säännöllisesti koulutuksia, työpajoja ja webinaareja. Esimerkiksi DENO-verkostossa tällainen koulutus perustuu kolmeen osatekijään: 1) tiedon siirtämiseen, 2) verkostoitumiseen ja 3) henkilöstön kehittämiseen. Koska paikalliset kokoukset eivät kuitenkaan ole maailmanlaajuisen toimintasäteen takia aina mahdollisia, ”itseohjautuva oppimisen kulttuuri” on toinen edellytys menestykselle, kuten Sven Ackermann huomauttaa. Tämä onnistuu yhdistelemällä verkkokoulutuksia, webinaareja, kyselytilaisuuksia ja myös reaaliaikaisia asiantuntijakeskusteluja. ”Tavoitteena on motivoida asiantuntijoita oppimaan itseohjautuvalla tavalla, sillä he pystyvät hyödyntämään erilaisia oppimismuotoja ilman riippuvaisuutta staattisesta verkkokoulutustarjonnasta”, Sven Ackermann sanoo.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic