Työpaikat Mediaroom

DACHSER Finlandin maaprofiili

DACHSERin tarina kuvaa täydellisesti sitä, kuinka dynaaminen yhtiö voi kehittyä ja sopeutua sen mukaan, kuinka tekninen edistys ja globalisaatio vaikuttavat logistiikka-alaan. DACHSER tunnisti syntyvät mahdollisuudet varhain ja tarttui niihin molemmin käsin. Näin se kasvoi paikallisesta huolintaliikkeestä johtavaksi logistiikkayhtiöksi.

Tänään yhtiömme kuvastaa huipputasoisia, tehokkaita ja teknologiavetoisia logistiikkaratkaisuja. Ne luottavat globaalien kuljetus- ja varastointiverkostojemme läheiseen integraatioon, pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja johdonmukaiseen sähköiseen verkostoitumiseen maailmanlaajuisesti. Ottamalla monikanavaisen lähestymistavan kaikilla jakelukanavilla, jotka olemme onnistuneesti liittäneet toisiinsa, voimme tarjota asiakkaillemme turvallisen ja luotettavan järjestelmän, joka vastaa heidän kaikkein vaativimpia logistisia tarpeitaan.

Alusta saakka DACHSERin strategiana on ollut sen verkostojen kestävä kasvu. Uusia alueita ja markkinoita on kehitetty aina toimipisteitä ja maaorganisaatioita perustamalla tai ostamalla yrityksiä, jotka voi integroida täysin olemassa olevaan verkostoon. Etusijalla on konsernin strategian ja arvojen ylläpitäminen johdonmukaisesti.

Yhtiömme historian tärkeitä virstanpylväitä

2015: DACHSER muuttaa yhtiömuotonsa Societas Europaeaksi (SE) ja luo näin pohjaa tulevaisuudelle. Perheyrityksen muuttamista julkiseksi ei harkita. Maailmanlaajuiset johtamisrakenteet muokataan yhtiön kokoa vastaaviksi.

2014: DACHSER perustaa elintarvikelogistiikan Eurohubin Erlenseehen, Hesseen.

2013: Kaksitoista eurooppalaista elintarvikelogistiikkapalvelun tarjoajaa perustaa European Food Networkin: siitä saakka kiinteiden kumppanien liittouma on näyttänyt esimerkkiä verkostosta, jonka toiminnat ovat saumattomia ja yhtenäisten standardien mukaisia.

2011: DACHSER perustaa lisää Eurohubeja ranskalaiseen Clermont-Ferrandin kaupunkiin sekä Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan.

2002: DACHSER perustaa Eurohubin Saarlandin kuntaan Überherrniin.

1990: DACHSER aloittaa viivakoodien standardoinnin logistiikka-alalla ottamalla käyttöön globaalin EAN/NVE-tunnistejärjestelmän ja osoittaa jälleen olevansa toimialan innovatiivinen edelläkävijä.

1982: DACHSER Food Logistics perustetaan tuoreiden elintarvikkeiden palveluksi, joka kuljettaa lämpöherkkiä, korkealaatuisia elintarvikkeita.

1980: DACHSER aloittaa omien IT-sovellusten kehittämisen käyttämällä moderneja viestintäteknologioita.

1971: Muuttamalla koko kalustonsa vaihtolavoihin ja ottamalla käyttöön operatiiviset menettelyt, DACHSER todistaa olevansa alan innovaatiojohtaja.

1951: Thomas Dachser avaa ensimmäisenä huolitsijana lentorahtitoimiston Münchenin lentokentälle.

1934: Uusia toimipisteitä avataan Saksassa, perheyritys kasvaa.

1930: Thomas Dachser työllistää itsensä perustamalla kuljetusliikkeen Kempteniin.

Tämä on vain lyhyt ote DACHSERin historiasta. Kaikki virstanpylväät löytyvät yhtiön verkkosivuilta.

Compliance

Yritysten sääntöjen noudattamisesta löytyy kaikki yrityksen verkkosivuilta.

DACHSERin liiketapaperiaatteet

Nämä liiketapaperiaatteet koskevat Dachserin kaikkia työntekijöitä ja organisaatioyksiköitä. Ne ovat sitovia periaatteita, joita jokaisen on pidettävä yllä. Tämä auttaa varmistamaan yhtiömme pitkän aikavälin menestyksen. Liiketapaperiaatteiden laiminlyöntejä ei hyväksytä, ja laiminlyönneistä seuraa kurinpitotoimia.

Lataa

DACHSERin käytännesäännöt liikekumppaneille

Tässä luettavissa olevat „DACHSERin käytännesäännöt liikekumppaneille“ ovat ohjeisto kaikille yrityksille, jotka haluavat liiketoiminallista yhteyttä DACHSERin kanssa. Ne muodostavat sitovan perustan yhteistyölle DACHSERin kanssa.

Lataa

Lue lisää DACHSER Finland

Maakohtaiset tiedot
Lisää
Maajohto
Lisää