”Työkulttuurimme on avointa ja aidosti välittävää, toivottavasti se välittyy myös asiakkaille”

Antti Suominen, DACHSER Finland, Business Development Manager Solutions

Business Development Manager Solutions Antti Suominen kertoo työstään eurooppalaisen maantiekuljetusverkoston parissa, listaa tärkeitä taitoja, jotka auttavat menestymään logistiikka-alalla ja pohtii samalla logistiikan tulevaisuutta Keravan logistiikkakeskuksestamme käsin.

Miten päädyit töihin logistiikka-alalle ja juuri DACHSERille?

Antti Suominen: Opiskelin ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja opinnot olivat opinnäytetyötä vaille valmiit. Näin työpaikkailmoituksen, jossa haettiin myynnin harjoittelijaa DACHSERille. Toiveeni oli tulla tekemään opinnäytetyötä harjoittelun ohessa. Sitten sain puhelun, jossa kysyttiin, haluaisinko tulla haastatteluun. Taisin olla DACHSER Finlandin Euroopan kuljetuslogistiikan seitsemäs rekrytoitu työntekijä. Opinnäytetyö jo itsessään opetti paljon logistiikan maailmasta, kun piti tutkia monenlaisia asioita ja luoda oikeanlainen kysymyksenasettelu tälle kohdeyleisölle. DACHSERilta sain todella paljon tukea tutkimuksen tekemiseen. Kun kollegoita oli alkuun rajallinen määrä, pääsin tutustumaan kaikkiin osastoihin: laskutuksesta viennin ja tuonnin operatiivisiin tehtäviin, asiakaspalveluun, tullausasioita, terminaalitoimintoja sekä myyntiä. Sain opinnäytetyöni ja opintoni valmiiksi ja tällä tiellä olen vieläkin. Yhdeksän vuotta on tullut täyteen, se on pienen elämän verran.

Nykyinen toimenkuvasi on Business Development Manager Solutions (BDMS). Mistä tyypillinen työpäiväsi koostuu?

Tyypillistä työpäivää on haastava kuvailla. Se koostuu joko asiakaskäynneistä tai asiakaskartoittamisesta tai nykyisten asiakkaiden kysymysten ja kuljetushaasteiden ratkomisesta. Päivään voi sisältyä myös esim. BDMS-webinaareja, DIY(Do-It-Yourself) -logistiikan vastuualueeni töitä tai työreissuja Eurooppaan. Jos miettii kahdeksan tunnin päivää, niin yli puolet päivästä menee asiakaskäynneissä ja loput auton ratissa työpuheluita soitellen. Sitten on toimistopäiviä, jolloin hoidetaan muita työasioita, kuten esim. hintojen laskemista. Minulla on Euroopan suuntaan myös raportointivastuuta, joten euroopan maantielogistiikan kollegoideni kanssa kokoustetaan parhaimmillaan useita kertoja viikossa. Eurooppalainen verkostomme tarjoaa arvokasta osaamista ja tukea uusien työtehtävien parissa. Työkaverit ovat erittäin valmiita auttamaan ja jakamaan oppeja. Organisaatio on avoin ja tukeminen on osa yrityskulttuuria. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen panostetaan, ja kommunikaatioväylät ovat avoimia kysymyksille ja ideoiden jakamiselle. Saa lähettää sähköpostia tai soittaa ja on Teams-ryhmät jne. Yritän aina uusille työntekijöillekin sanoa, että mieluummin epäselvissä asioissa kysyvät, kuin ovat hiljaa ja pohtivat oman pään sisällä, koska on tässä matkan varrella kertynyt jonkin verran tietoa ja osaamista.

Mikä on haastavinta ja toisaalta palkitsevinta työssäsi?

Yksi haastavimmista osista työssä on kokonaisuuksien hallitseminen. Työnkuvaan kuuluu monia vastuita ja tavoitteita. On monta rautaa tulessa samanaikaisesti, joten jatkuva tasapainon ylläpitäminen vaatii tarkkaa ajankäytön hallintaa. Työn palkitsevuus löytyy onnistumisista ja ihmiskohtaamisista. Menestyminen myyntityössä tuo iloa, mutta myös uusien ihmisten tapaaminen – olemmehan me aika sosiaalisia otuksia – ja jatkuva itsensä kehittäminen ja oppiminen ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä. Talon sisältä löytyy kyllä aina uusia tehtäviä, joista ottaa halutessaan vastuuta. DACHSERilla vallitsee hyvä yhteishenki ja toimistopäivät ovat mieluisia, mikä tekee työpäivistä mukavia ja auttaa jaksamaan pitkässä juoksussa. Tuskin olisin muuten yhdeksää vuotta samassa työpaikassa viihtynyt.

Interview with: Antti Suominen
DACHSER Finland, Business Development Manager Solutions
Millaisia taitoja pidät tärkeänä menestyäkseen logistiikka-alalla?

Logistiikka-ala elää jatkuvassa muutoksessa, jossa vastuullisuusteemat ja digitalisaatio ovat keskeisessä roolissa. Korostaisin, että menestyäkseen nykypäivän logistiikka-alalla on tärkeää omata monipuolisia taitoja. Yksi keskeisimmistä taidoista on kyky oppia jatkuvasti uutta. Erityisesti myyntityössä on tärkeää olla valmis tutustumaan alaan ja sen terminologiaan perusteellisesti, mikä voi viedä aikaa, mutta on välttämätöntä menestymisen kannalta. Painottaisin myös inhimillisiä ominaisuuksia, kuten empatiaa ja avoimuutta. Asiakkaat arvostavat aitoa ja avointa vuorovaikutusta, jossa myyjä on oma itsensä ja aidosti kiinnostunut asiakkaan tarpeista. Sillä pääsee pitkälle. Logistiikka-alan murroksessa vastuullisuusnäkökulma nousee entistä tärkeämmäksi. DACHSERilla vastuullisuus on keskiössä, ja yritys panostaa voimakkaasti innovatiivisiin ratkaisuihin ja toimintatapoihin vähentääkseen päästöjä. Kaksikerrosrekoilla maksimoidaan kuljetusten täyttöaste, on päästöttömiä kaupunkijakelualueita Euroopassa, Suomessa meillä on biokaasulla kulkevia jakeluautoja, reittisuunnittelu on optimoitua ajallisesti sekä päästömielessä, ja me raportoimme asiakkaille avoimesti myös kuljetuksista syntyvän hiilijalanjäljen. Meidän datankeruumme noudosta toimitukseen saakka on poikkeuksellisen tarkkaa ja päästöraporttimme ovat maksuttomia asiakkaillemme. 

Millaisena koet DACHSERin edustamat arvot ja yrityskulttuurin?

DACHSERin ainutlaatuinen perheyhtiökulttuuri heijastuu vahvasti yrityksen toimintaan. Arvot, kuten vastuullisuus ja pitkäjänteisyys, näkyvät mielestäni kaikkialla yrityksen toiminnassa. Yritys tekee pitkäjänteistä ja hyvää työtä valitsemillaan poluilla, ja sen ruohonjuuritason toiminnassa korostuvat arvot ja vastuullisuus. Voi ajatella, että DACHSERilla on myös vähemmän ulkoisia paineita kuin monilla pörssiyhtiöillä, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen ja asiakaslähtöisen toiminnan. Vastuullisuus liittyy oikeastaan siihen kaikkeen, miten ihmisiä ja kaikkia sidosryhmiä yrityksessämme kohdellaan ja miten me toimimme sitten uloskin päin, kuten kehitysyhteistyömme terre des hommes -järjestön kanssa. DACHSERilla on perinteisesti ollut Euroopassa varsin pitkiä työuria, joten kyllä se mielestäni kertoo työkulttuurin hyvinvoinnistakin, jonka koen avoimeksi ja aidosti välittäväksi. Itse olen myös kokenut, että työnantaja, esihenkilöt ja kollegat ovat aidosti kiinnostuneita toistensa hyvinvoinnista ja me pystymme keskustelemaan avoimesti kaikesta. Se aina ole itsestäänselvyys ja tätä ilmapiiriä arvostan valtavasti.

Miltä näyttää tulevaisuuden logistiikka?

Globaali kaupankäynti ja tavaran liikkuminen eivät varmasti koskaan lopu. Vaikka tekniikka kehittyy ja automaatio lisääntyy, ihmisiä tarvitaan aina logistiikassa. Tämän lisäksi vastuullisuus on yhä tärkeämpi osa toimitusketjuja. Tämän aistii myös omassa työssä asiakkaiden kanssa jutellessa. Asiakkaat kiinnittävät entistä enemmän huomiota siihen, miten tuotteet kulkevat ja miten yritykset ottavat vastuuta ympäristöstä ja päästöistä. Nämä saattavat olla ykkösprioriteetteja asiakkaalle logistiikkakumppania valittaessa. Vaikka teknologia kehittyy jatkuvasti, uskon, että ihmiset pysyvät aina olennaisena osana logistiikkaa. Automatisaatio ja tekniset ratkaisut tehostavat prosesseja, mutta ihmisten roolia ei voida korvata täysin. Logistiikka-alalla odotetaan suuria muutoksia, kuten tuotannon siirtymistä lähemmäs kuluttajia ja vastuullisempaa toimintaa. Esimerkiksi päästöjen seuranta ja raportointi ovat tulleet keskeisiksi osiksi liiketoimintaa. Viimeisenä korostaisin vielä hyvän työilmapiirin ja yrityksen arvojen merkitystä. Avoin ja lämmin ilmapiiri on tärkeää, ja ihmisten tulisi voida olla omia itsejään työpaikalla. Toivottavasti se välittyy myös meidän asiakkaillemme. Se voi jopa yllättää, että joku puhuu niin avoimesti, mutta tämä saa usein ihmiset myös aukeamaan ja kokemaan olonsa turvalliseksi. Yrityksen arvojen tukeminen ja innovaatioiden kannustaminen ovat olennainen osa menestyksekästä toimintaa tulevaisuudessakin. Jälkimmäisestä hyvänä esimerkkinä meidän sisäinen Idea2net-projektimme, jossa työntekijöitämme kannustetaan aktiivisesti ideointiin ja innovointiin.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic