Miten luoda innovaatiokulttuuria?

Tavoiteltaessa kukoistavaa innovaatiokulttuuria ideoihin tarttuminen ja niiden tehokas toteuttaminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Aivoriihessä luotujen konseptien muuntaminen toteuttamiskelpoisiksi suunnitelmiksi on usein haastava tehtävä. Nopeasti kehittyvässä maailmassa, jossa innovointi on keskeinen kilpailukykyä ylläpitävä tekijä, jokaiseen tilaisuuteen tarttuminen on yrityksille kuitenkin välttämätöntä tulevaisuuteen varauduttaessa.

Innovaatiokulttuurin luominen

Logistiikkayhtiö DACHSERille innovointi on tärkeä osa yrityksen ydinarvoja ja avain menestykseen ja kasvuun.

DACHSERilla innovointi tarkoittaa yrityksen kykyä parantaa logistiikkaprosesseja ja optimoida ne siten, että asiakkaiden vaatimukset tunnistetaan tarkasti ja toteutetaan entistä parempina logistiikkapalveluina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi DACHSER keskittyy IT-tuettuihin prosesseihin ja järjestelmiin, panostaa työntekijöiden koulutukseen ja kehittämiseen sekä ylläpitää läheisiä asiakassuhteita. Miten tämä sitten toteutetaan arjessa?

Kun yritys panostaa digitaaliseen alustaan, jolla työntekijät voivat tarjota ideoitaan, työntekijät voivat vaikuttaa yhtiön tulevaisuuteen ja parantaa omaa ja kollegoidensa työpäivää. Tarkoitus on aloittaa innovointi työntekijöiden kanssa paikallisesti ja laajentaa se koko organisaation kattavaksi. Innovatiivisimmat ideat syntyvät usein päivittäisen työn haasteista.

DACHSERin digitaalinen innovaatioalusta on sosiaalisen median alustaa muistuttava yhteistyötila, jossa työntekijät voivat olla vuorovaikutuksessa sekä lukea ja hyödyntää toistensa ideoita.

”Innovatiivisuus on yksi perusarvoistamme ja menestyksemme perusta”, sanoo DACHSER Finland European Logisticsin toimitusjohtaja Tuomas Leimio Keravalla. ”Käynnistämällä koko yhtiölle ja kaikille lähes 33 000 työntekijälle tarkoitetun strategisen innovaatio-ohjelman olemme kääntäneet arjen turhautumiset optimointimahdollisuuksiksi, joiden pohjalta toimimme. Uskomme, että parhaat ideat tulevat asiakkaita ja prosesseja lähimpinä olevilta ihmisiltä. Sen vuoksi panostamme monella tasolla luodaksemme ympäristön, jossa on tilaa innovaatioille. Tämä panostus maksaa itsensä takaisin satakertaisena, kun voimme jatkaa prosessien optimointia ja lisätä samalla työntekijöiden hyvinvointia.”

Keskeiset yhteyshenkilöt tarttumassa ideoihin

EU:n vuoden 2023 innovaatioiden tulostaulun mukaan Pohjoismaat loistavat innovaatioillaan Suomen ollessa kärkipäässä. DACHSERin innovaatiotyön eturintamassa Suomessa ovat avainhenkilöt Katariina Hakkarainen DACHSER Finland Air and Sea Logisticsista Vantaalta ja Henry Katainen DACHSER Finland European Logistics Centeristä Keravalta.

Molemmilla on keskeinen tehtävä yhtiön luotsaamisessa kohti innovaatiokulttuuria. He ovat keskeisiä yhteyshenkilöitä yhtiön innovaatioverkostossa, ja heidän ensisijainen tehtävänsä on edistää ja kanavoida paikallisia ideoita oikeille komiteoille jatkokäsittelyä ja kehittämistä varten.

”Silmät ja korvat on pidettävä auki”, toteaa Katariina Hakkarainen, yksi DACHSERin noin kymmenestä pohjoismaisesta ja maailmanlaajuisesti 156 innovaatioyhteyshenkilöstä. Katariinan kokemuksen mukaan monet hyvät ideat kumpuavat työkavereiden päivittäisistä keskusteluista. Kaikille ei ole kuitenkaan luontevaa kirjoittaa ideoitaan muistiin. ”Organisaatiossa on tärkeää viestiä, että idean ei tarvitse olla valmis, vaan voimme sanoittaa ja kehittää ideaa lisää yhdessä. Uskon työntekijöiden haluavan parantaa omaa ja kollegoidensa arkea kokiessaan, että he voivat oikeasti vaikuttaa sekä paikallisesti että verkostossa.”

Henry Katainen lisää: ”Kyse on ihmisten aktivoinnista, joka toimii edellyttäen, että idean antaja tuntee tulleensa kuulluksi. Meillä ei ole auktoriteettia päättämässä, pitäisikö ideaa toteuttaa vai ei. Tällä tavalla on mahdollista luoda ympäristö, jossa kaikki työntekijät luottavat siihen, että heidän panokseensa suhtaudutaan kunnioittavasti ja vakavasti. Tässä ympäristössä työntekijöiden ideoita kehitetään eteenpäin ja heillä on mahdollisuus ottaa vastuu yrityksen menestyksestä.”

Lähetetyt ideat käyvät läpi huolellisesti jäsennellyn prosessin. Tavoitteena on valjastaa paikallinen innovaatiopotentiaali ja laajentaa se verkostoon. Pohjoismainen komitea arvioi, onko idealla potentiaalia Pohjoismaiden verkostossa. Lopulta se saatetaan ottaa käyttöön peräti Euroopan maantiekuljetusverkostossa tai maailmanlaajuisessa meri- ja lentorahtiverkostossa.

European Logisticsin toimitusjohtaja Tuomas Leimio toivoo, että DACHSERin asenne innovaatioihin voisi toimia inspiraationa muille yrityksille.

”Yrityksemme innovaatiokulttuuri perustuu avoimuuteen ja luottamukseen”, hän sanoo. ”Tavoitteemme on edistää yhtiön tulevaisuutta tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Toivon, että voimme oppia toisiltamme yrityksinä ja jatkaa innovointia, koska pienilläkin päivittäisten työrutiinien ja asiakaspalvelun muutoksilla voi olla suuri vaikutus liiketoimintaamme. Näin myös maamme voi säilyttää sijoituksensa innovaatioindeksissä”, toteaa Tuomas puheenvuoronsa päätteeksi pilkahdus silmäkulmassaan.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic