Miltä logistiikka näyttää tulevaisuuden ammattilaisten silmin? – yhteistyö Metropolia AMK:n kanssa

DACHSER Finlandin ja Metropolia-ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen siihen, kuinka tulevaisuuden logistiikkaratkaisuja voidaan luoda yhdessä tulevaisuuden logistiikka-ammattilaisten kanssa. Tämä yhteistyö on osoitus DACHSERin sitoutumisesta kuulemaan ja oppimaan tulevaisuuden osaajilta.

Yhteistyö Metropolian kanssa tarjoaa DACHSERille loistavan tilaisuuden tavoittaa tulevaisuuden logistiikan ammattilaisia ja saada arvokkaita näkemyksiä alalta oman toimintansa kehittämisen tueksi.

Viime vuoden lopulla alkaneen yhteistyön toteutuksen taustalta löytyy kiinnostus päästä kertomaan modernista logistiikasta käytännönläheisesti pääkaupunkiseudulla sijaitsevan Metropolia-ammattikorkeakoulun oppilaille ja vaihtamaan heidän kanssaan ajatuksia siitä, mitä logistiikka edellyttää tulevaisuudessa. Globaali maailmamme on suuressa muutoksessa ja tämä vaikuttaa merkittävästi myös yritysten väliseen materiaalien saatavuuteen, toimitusketjuihin ja logistiikkaan. Yhteistyön päätavoitteena on saada aikaan aito vuoropuhelu, jossa yhdistyy alan yhä kasvavat vaateet, DACHSERin osaaminen ja näkemys sekä tulevaisuuden tekijöiden maailma ja ajatukset.

Yhteistyö toteutetaan Kansainvälistä kauppaa – International Business and Logistics -tutkinto-ohjelman puitteissa, joka on BBA-tasoinen, kolmevuotinen englanninkielinen opinto-ohjelma Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Ohjelma mahdollistaa erikoistumisen toimitusketjun hallinnan strategioihin ja trendeihin, ja sen tavoitteena on antaa opiskelijoille syvällinen ymmärrys logistiikka-alasta ja kansainvälisestä kaupasta.

Ajatustenvaihtoa ja yhdessä oppimista

Yhteistyö käynnistyi konkreettisesti marraskuussa 2023, kun DACHSERin edustajat vierailivat Metropoliassa. Markkinointiosakeyhtiö i2:n palvelumuotoilija Riikka Jalavan johtama konsepti, yhdessä DACHSER Finland European Logisticsin toimitusjohtaja Tuomas Leimion sekä DACHSER Finlandin Susanna Salmen ja Henry Kataisen kanssa, sisälsi työpajan, johon osallistui yhteensä 30 opiskelijaa. Työpajassa osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, jotka keskittyivät kolmeen teemaan: ympäristöasiat ja vastuullisuus, digitalisaatio (ennustettavuus, tulevaisuusajattelu ja muuttuva maailma) sekä ihmiset (ihminen toimijana ja vaikuttajana). Keskustelussa nousi esiin myös mahdollisuus työstää opinto-ohjelman lopputyö DACHSER Finlandin toimeksiannosta, ja useampi opiskelija ilmaisi kiinnostuksensa. Lopulta kaksi heistä, Hung Nguyen ja Hatice Koyuncu, valittiin harjoittelijoiksi DACHSERin operatiiviselle puolelle maaliskuussa 2024 alkaneelle kuuden kuukauden jaksolle.

Tämän vuoden huhtikuussa Metropolian opiskelijaryhmä vieraili vastavuoroisesti DACHSERin logistiikkakeskuksen tiloissa Keravalla. Päivä sisälsi DACHSER Finlandin yritysesittelyn sekä katsauksen maantielogistiikan, lento- ja merirahdin sekä elintarvikelogistiikan toimintoihin. Operations Manager Laila Kuisma esitteli ryhmälle DACHSER Finlandin logistiikkapalvelujen operatiivista puolta ja Business Development Manager Solutions Antti Suominen kertoi vastaavasti omasta polustaan harjoittelijasta vakituiseksi työntekijäksi. Vierailuun kuului myös terminaalikierros ja työpaja, jonka suunnittelivat vasta-aloittaneet harjoittelijat. Metropolia-ammattikorkeakoulu antoi positiivista palautetta vierailusta, ja tämän vuoden syksyllä on suunnitteilla taas uusi visiitti Metropolian tiloihin – todiste yhteistyön jatkuvuudesta ja toimivuudesta.

Yhteistyön hyödyt

Yhteistyö tarjoaa DACHSERille loistavan tilaisuuden tavoittaa tulevaisuuden logistiikan ammattilaisia ja saada arvokkaita näkemyksiä alalta oman toimintansa kehittämisen tueksi. Vierailut ja käytännön kokemukset tarjoavat taas opiskelijoille mahdollisuuden nähdä alan toimintaa läheltä ja luoda arvokkaita kontakteja. Tämä yhteistyö ei ainoastaan paranna DACHSERin näkyvyyttä, vaan myös avaa ovia potentiaalisten kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden rekrytoinnille sekä opinnäytetöille.

DACHSERilla innovointi tarkoittaa yrityksen kykyä parantaa logistiikkaprosesseja ja optimoida ne siten, että asiakkaiden vaatimukset tunnistetaan tarkasti ja toteutetaan entistä parempina logistiikkapalveluina. Yhteistyö Metropolian kanssa on osoitus siitä, kuinka käytännönläheinen oppiminen ja yritysyhteistyö voivat luoda uusia innovaatioita ja valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden haasteisiin.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic