DACHSER jatkaa kestävää kasvua

DACHSER kasvoi jälleen merkittävästi vuonna 2018. Logistiikkapalvelujen tarjoaja kasvatti konsernin liikevaihtoa 5,5 prosenttia 5,57 miljardiin euroon. Kuten edellisenä vuonna, kuljetusten määrä kasvoi, kasvua 2,5 prosenttia 83,7 miljoonaan; volyymi nousi 3,0 prosenttia 41,3 miljoonaan tonniin. DACHSERin henkilöstömäärä nousi ennätyksellisen korkeaksi, 30 609 työntekijää on 1 511 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.

DACHSER pursues sustainable growth
DACHSER pursues sustainable growth

Globaalin logistiikan tarjoajan kasvua vauhdittivat jälleen taloudelliset olosuhteet. Tietyt haasteet tulivat kuitenkin yhä selvemmiksi: ammattitaitoisten kuljettajien ja logistiikkatyöntekijöiden puute; mahdolliset kapasiteetin pullonkaulat, jotka johtuvat huomattavista kausiluonteisista huipuista ja kapasiteetin puutteesta; ja kasvava epävarmuus dieselmoottorikiellosta, Brexitistä ja kansainvälisten kauppasuhteiden tulevaisuudesta. ”Vuoden 2018 koittaessa oli selvää, että logistiikan oli keskityttävä niukkojen resurssien hallintaan,” selittää Bernhard Simon, CEO DACHSER SE. ”Tätä taustaa vasten on tärkeää käsitellä kasvua tarkoitusperäisesti ja hallita sitä siten, että laadun, prosessien ja kustannusten välinen tasapaino säilyy. Vain kestävä kasvu hyödyttää työntekijöitämme ja asiakkaitamme.”

Tätä taustaa vasten on tärkeää käsitellä kasvua tarkoitusperäisesti ja hallita sitä siten, että laadun, prosessien ja kustannusten välinen tasapaino säilyy. Vain kestävä kasvu hyödyttää työntekijöitämme ja asiakkaitamme.

Bernhard Simon, CEO DACHSER SE

Liiketoiminnan kehittäminen yksityiskohtaisesti

DACHSERin Road Logistics -liiketoiminta-alue, joka käsittää teollisuustuotteiden (European Logistics) ja elintarvikkeiden (Food Logistics) kuljetuksen ja varastoinnin, osoitti jälleen vuonna 2018 dynaamista kasvua kasvattaen konsernin liikevaihtoa 6,6 prosenttia 4,47 miljardiin euroon.

European Logistics (EL) -liiketoimintalinja kasvoi voimakkaimmin, liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia 3,55 miljardiin euroon. Lähetykset ja volyymi kasvoivat 3,1 prosenttia. ”Kaikki neljä alueellista liiketoimintayksikköä vahvistivat verkostoa merkittävästi. Verkostovaikutukset vientiliiketoiminnassa varmistavat, että EL-liiketoimintayksiköt jatkavat kasvuaan ja ohjaavat toistensa kasvua”, Simon sanoo.

DACHSERin Food Logistics -liiketoimintalinjan liikevaihto oli myös vahvaa vuonna 2018. Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia 917 miljoonaan euroon. Lähes muuttumatonta lähetysten määrää edelliseen vuoteen verrattuna kompensoi 2,0 prosentin volyymin kasvu. ”Jatkamme edelleen laatustrategiaamme, ja se tuottaa tulosta. DACHSER Food Logistics on osoittanut myönteistä kehitystä jo useiden vuosien ajan, ja se luo kasvua kansallisilla kuljetuksilla ja sopimuslogistiikalla. Olemme myös nähneet rohkaisevia kasvunopeuksia rajat ylittävissä kuljetuksissa”, Simon kertoo. ”Haittapuolena on, että rahtitilojen ja kuljettajien puute sekä volyymien kausivaihtelut vaikuttavat tähän segmenttiin kovasti.”

Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alue osoittautui jälleen vaihtelevaksi. Valuuttakurssivaikutusten, alentuneiden rahtihintojen ja Kiinan ja Euroopan välisen volyymin laskun seurauksena konsolidoitu liikevaihto pysähtyi noin 1,19 miljardiin euroon. Lähetysten lukumäärän 2,9 prosentin lasku tasoittui tonnimäärän 6,6 prosentin kasvulla - etenkin merikuljetuksissa. ”Tavoitteenamme on vuoteen 2020 mennessä korvata kaikki erilliset ratkaisut Othello-liikenteenhallintajärjestelmällä, jonka kehitimme sisäisesti. Vuonna 2018 saimme päätökseen järjestelmän käyttöönoton Kiinassa, mikä oli merkittävä virstanpylväs tässä projektissa, Simon selittää. ”Lentoliikenteen ja merikuljetusten kestävän kasvun avain on monimutkaisten rajapintojen hallitseminen ja hallinta sekä logistiikkajärjestelmien integrointi. Kuten olemme nähneet Euroopan maantieliikenteessä, myös investointimme integraatioon ja standardointiin kannattavat.

Investoinnit verkostoon ja henkilöstöön

Kun resursseja on vähän, henkilöstöön, kapasiteettiin ja innovaatioihin tehtävät investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä DACHSERin jatkuvalle kasvulle. Vuonna 2018 yhtiö investoi 126 miljoonaa euroa logistiikkatiloihin, tietojärjestelmiin ja teknisiin laitteisiin. Vuonna 2019 yhtiö on varannut tähän tarkoitukseen 234 miljoonaa euroa. DACHSER keskittyy voimakkaasti myös koulutukseen, joka on osoittautunut erittäin onnistuneeksi erityisesti ammattikuljettajille. ”Tällä hetkellä 207 henkilöä kouluttautuu DACHSER Service & Ausbildungs GmbH:n kautta, mikä tekee meistä yhden suurimmista kuljettajakoulutuskeskuksista Saksassa. Seuraava askel on laajentaa painopistealueitamme myös logistiikkatyöntekijöihin kauttakulkuterminaaleissa ja varastoissa,” Simon sanoo.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä