DACHSER pitää suuntansa ja laajentaa maailmanlaajuista verkostoaan

Investointeja useisiin yritysostoihin ja uusiin yhteisyrityksiin eri puolilla maailmaa

Koronaviruspandemiaa ja toimitusketjujen maailmanlaajuisia ongelmia seuranneen logistiikan nousukauden jälkeen alalla palattiin normaaliin vuonna 2023. DACHSER kuului niihin yrityksiin, joiden tilivuodelle oli ominaista heikko logistiikkapalveluiden kysyntä merkittävän ylikapasiteetin sekä lento- ja merirahtihintojen jyrkän laskun vuoksi.

DACHSER investoi merkittävästi verkostonsa laajentamiseen vuonna 2023.
DACHSER investoi merkittävästi verkostonsa laajentamiseen vuonna 2023.

Tämän seurauksena konsernin liikevaihto laski noin 7,1 miljardiin euroon, joka on 12,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kuljetetut määrät vähenivät 4,6 prosenttia noin 77,4 miljoonaan lähetykseen, kun taas tonnimäärä laski 6,5 prosenttia noin 40 miljoonaan tonniin.

”Vuonna 2023 heikko maailmantalous ja haastava markkinaympäristö vähensivät toimitusketjujen kuormitusta huomattavasti, joten pystyimme keskittymään tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen ja laadun parantamiseen. Samalla teimme huomattavia investointeja verkostojemme laajentamiseksi”, DACHSERin CEO Burkhard Eling sanoo.

Vuoden 2023 liikevaihto oli yli 25 prosenttia suurempi kuin kriisiä edeltävänä vuonna 2019, jolloin DACHSER oli raportoinut noin 5,7 miljardin euron liikevaihdon.

Vuonna 2023 heikko maailmantalous ja haastava markkinaympäristö vähensivät toimitusketjujen kuormitusta huomattavasti, joten pystyimme keskittymään tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen ja laadun parantamiseen. Samalla teimme huomattavia investointeja verkostojemme laajentamiseksi.

Burkhard Eling, CEO, DACHSER

Maailmanlaajuisen verkoston merkittävä laajentuminen

Vuonna 2023 yhtiö teki strategisia yritysostoja ja perusti uusia yhteisyrityksiä Alankomaihin (Müller Fresh Food Logistics), Australiaan ja Uuteen-Seelantiin (ACA International), Japaniin (50 prosentin yhteisyritys DACHSER Japan), Italiaan (80 prosentin yhteisyritys DACHSER & Fercam Italia), Etelä-Afrikkaan (100 prosentin osakeosto DACHSER South Africa) ja Pohjoismaihin (Frigoscandia). Näistä vain vuoden ensimmäisellä puoliskolla tehdyt Alankomaiden ja Oseanian yritysostot näkyvät vuoden 2023 liikevaihtoluvuissa.

”Vuonna 2023 otimme tarkoituksella vastasyklisen ja kaukonäköisen lähestymistavan investointeihin täydentämällä Euroopan kappaletavaraverkostoamme Italiassa yrityshistoriamme kolmanneksi suurimmalla ostolla. Siirryimme myös Benelux-maiden ja Pohjoismaiden tärkeimmille elintarvikelogistiikkamarkkinoille. Lisäksi meillä on nyt omat toimipisteet Japanin ja Australian suurilla ulkomaanmarkkinoilla”, Eling kertoo.

Vuodelle 2024 on suunnitteilla noin 500 miljoonan euron investoinnit.
Vuodelle 2024 on suunnitteilla noin 500 miljoonan euron investoinnit.

Varovaisten talousennusteiden valossa DACHSER odottaa yhä alhaisia kuljetusmääriä ja vain vähäistä liikevaihdon kasvua vuodelle 2024. ”Tavoitteemme on olla maailman parhaiten integroitunut logistiikkapalvelujen toimittaja. Tämän saavuttamiseksi jatkamme investointeja verkostojemme laajentamiseen ja tehostamiseen sekä digitalisaatioon, ilmastotoimiin ja tietenkin työntekijöihimme”, Eling selvittää. Vuonna 2023 DACHSER teki investointeja yli 244 miljoonan euron arvosta, ja vuonna 2024 yhtiö aikoo kasvattaa tätä lukua yli 500 miljoonaan euroon.

Tavoitteemme on olla maailman parhaiten integroitunut logistiikkapalvelujen toimittaja. Tämän saavuttamiseksi jatkamme investointeja verkostojemme laajentamiseen ja tehostamiseen sekä digitalisaatioon, ilmastotoimiin ja tietenkin työntekijöihimme.

Burkhard Eling, CEO, DACHSER

Tarkemmat liiketoiminnan kehitystoimet

DACHSERin Road Logistics -liiketoiminta-alue kattaa teollisuus- ja kulutustavaroiden (European Logistics) ja elintarvikkeiden (Food Logistics) kuljetuksen ja varastoinnin. Vuonna 2023 alueen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia 5,8 miljardiin euroon. Sitä vastoin lähetysten määrä laski 4,7 prosenttia ja kuljetusmäärä tonneina laski 6,5 prosenttia.

European Logistics -liiketoimintalinjan liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa ollen suunnilleen ennätysvuoden 2022 tasolla. Liiketoiminta oli hyvällä tasolla kaikilla Euroopan liiketoimintayksiköillä, joista Iberia erottui edukseen yli 2 prosentin liikevaihdon kasvullaan. Lähetysten määrä ja tonnimäärä laskivat yleisesti Saksan heikon talouden vuoksi, ja sillä oli negatiivinen vaikutus myös Keski-Euroopan pohjoisalueen lähimaihin.

Food Logistics -liiketoimintalinjalla oli myös menestyksekäs tilivuosi 2023, sillä sen liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Tämä liikevaihdon kasvu johtui Saksan osastojen myönteisestä liiketoiminnan kehityksestä sekä epäorgaanisesta kasvusta, joka tapahtui Müller Fresh Food Logisticsin oston myötä Alankomaissa ja jäljellä olevien DACHSER Hungaryn osakkeiden oston kautta. Yhteensä DACHSER Food Logistics kuljetti 10,9 miljoonaa lähetystä, jossa on hieman kasvua edellisvuodesta. Tonnimäärä kuitenkin laski 3,8 prosenttia.

Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alueella heikolla kysynnällä sekä tavallista suuremmalla lento- ja merirahtikapasiteetilla oli merkittävä vaikutus. Rahtihintojen romahdus johti 1,3 miljardin euron liikevaihtoon, jossa oli laskua 46,3 prosenttia vuodesta 2022. Lähetysten määrä kasvoi 2,4 prosenttia, kun taas tonnimäärä laski 7,9 prosenttia.

Sopimuslogistiikassa kuljetus- ja varastointipalveluiden ja asiakaskohtaisten lisäarvopalveluiden yhdistelmää laajennettiin myös suuressa mittakaavassa vuonna 2023. DACHSER investoi vuoden aikana lisäkapasiteettiin ja nosti lavapaikkojen määräksi lähes 400 000. DACHSER tarjoaa nyt yhteensä yli 3 miljoonaa lavapaikkaa 164 varastossa viidessä maanosassa.

Tulevaisuuden osalta Eling kertoi, että DACHSER keskittyy entistä enemmän Road Logistics- ja Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alueiden tiiviiseen integrointiin. ”Tulevien vuosien aikana merkittävä kasvu tulee Euroopan ulkopuolisilta markkinoilta. Laadukkaan ja luotettavan palvelun varmistamiseksi asiakkaille kaikkialla maailmassa yhdistämme kahden liiketoiminta-alueemme prosessit ja järjestelmät entistä tiiviimmin yhteen ja kehitämme integroidun maailmanlaajuisen, ovelta ovelle -periaatteella toimivan Global Groupage -kappaletavaralähetysratkaisun.”

DACHSERin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2023 yli 1 100 työntekijällä yhteensä noin 34 000 henkilöön. Tämä on tulosta myynti- ja IT-tiimien laajentamisesta sekä Müller Fresh Food Logisticsin ja ACA Internationalin yritysostoista.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic