DACHSER tehostaa ilmastotoimiaan kuljettajien koulutuksella

Ilmastoystävällinen ajotapa voi vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 14 prosenttia

Osana kokonaisvaltaista ilmastonsuojelukampanjaa logistiikkapalvelujen toimittaja toteuttaa ammattikuljettajien koulutuskonseptin vuoden 2023 loppuun mennessä. Ilmastoystävällinen ajotapa vähentää haitallisia hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Kullakin yksittäisellä kuorma-autolla voidaan laskelmien mukaan säästää 120 000 kilometrin ajomatkalla 9,5 tonnia hiilidioksidia vuodessa.
Kullakin yksittäisellä kuorma-autolla voidaan laskelmien mukaan säästää 120 000 kilometrin ajomatkalla 9,5 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Kuljetuslogistiikan siirtyessä kohti nollanettopäästöjä päästöttömät ajoneuvot, kuten akku- ja vetypolttokäyttöiset kuorma-autot, ovat ratkaisevan tärkeitä. Hiilidioksidipäästöjä voidaan kuitenkin vähentää myös nykyään käytössä olevilla dieselkuorma-autoilla esimerkiksi omaksumalla sopiva ajotapa. Tarkoitusta varten DACHSER järjesti kuorma-autonkuljettajille kokeilumielessä koulutusohjelman kolmessa toimipisteessään kesällä ja syksyllä 2022. Koulutusohjelmaan osallistui 54 yrityksessä työskentelevää ammatti- ja harjoittelijakuljettajaa.

DACHSER arvioi ensin päivittäisen toiminnan telematiikkatiedot perustason saamiseksi vertailuille ja muutoksille. Tehtävään erikoiskoulutettu kalustopäällikkö ja toinen osaston kuljettajaopettaja olivat kuljettajien mukana neljän viikon ajan säännöllisessä ajossa ja kouluttivat heitä ilmastoystävälliseen ajamiseen. Ajamista analysoitiin parannusmahdollisuuksien, kuten teknologian paremman käytön, selvittämiseksi. Kaikkiaan pilottiosastojen ammattikuljettajat vähensivät hiilidioksidipäästöjään keskimäärin 14 prosenttia. Kullakin yksittäisellä kuorma-autolla voidaan laskelmien mukaan säästää 120 000 kilometrin ajomatkalla 9,5 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

DACHSERin omia tai palvelukumppaneiden kautta työskentelevien ammattikuljettajien merkitystä ei voi aliarvioida matkallamme kohti ilmastotavoitteita.

Hendrik Jansen, Managing Director, DACHSER Service und Ausbildungs GmbH

”DACHSERin omia tai palvelukumppaneiden kautta työskentelevien ammattikuljettajien merkitystä ei voi aliarvioida matkallamme kohti ilmastotavoitteita”, sanoo Hendrik Jansen, Managing Director of DACHSER Service und Ausbildungs GmbH. ”Mikään ei toimi ilman heitä. He voivat vähentää päästöjään tieliikenteessä merkittävästi ilmastotietoisella ajotavalla.”

DACHSER aikoo kouluttaa ensin kaikki 250 ammattikuljettajaansa sekä palkkaamansa kuljettajaharjoittelijat. Logistiikkapalvelujen toimittajalla on vain pieni määrä omaa kuljettajahenkilöstöä. Jäljelle jäävä henkilöstötarve täytetään itsenäisillä kuljetusyrityksillä. DACHSER aikoo tarjota koulutuskonseptin näille alihankkijoille tuonnempana.

Myönteistä palautetta kuljettajilta

”Osalla kuljettajista on ammattikokemusta jo vuosien ajalta, ja he sisällyttävät oppimansa asiat ajotapaansa”, kertoo Roland Zitzmann, DACHSER Service und Ausbildungs GmbH. Roland oli itse mukana kaikilla reiteillä kolmella pilottiosastolla. ”Koulutuksesta saatu palaute on ollut kaikkinensa myönteistä.”

Teemme kaiken voitavamme parhaan kehityspotentiaalin luomiseksi.

Hendrik Jansen, Managing Director, DACHSER Service und Ausbildungs GmbH

Osana ilmastostrategiaansa DACHSER haluaa tehdä toimitusketjuista kestäviä hyödyntämällä energia- ja prosessitehokkuutta sekä tutkimusta ja innovointia. Lisäksi DACHSER ulottaa sosiaalisen sitoutumisensa yrityksen rajojen ja ydinliiketoiminnan ulkopuolelle toteuttamalla useita erityistoimia, kuten luomalla uusimman sukupolven dieselmoottoreilla varustetun nykyaikaisen ajoneuvokannan, testaamalla vaihtoehtoisia käyttövoimia ja polttoaineita sekä omaksumalla ilmastoystävällisen ja energiatehokkaan ajotavan. Koulutus auttaa myös säästämään polttoainetta, mikä korostuu entisestään nykytilanteen ja polttoaineiden hintakehityksen valossa. ”Teemme kaiken voitavamme parhaan kehityspotentiaalin luomiseksi”, Jansen kertoo.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic