Logistiikan markkinatilanne osaavan henkilöstön osalta

Logistiikka on henkilöstökeskeinen ala ja markkinatilanne osaavan henkilöstön osalta on kiristymässä. Tämän vuoksi työntekijöiden löytämisestä, kouluttamisesta ja säilyttämisestä pitkällä aikavälillä on muodostunut suuri haaste. Tässä päivityksessä annamme yleiskuvan nykyisestä markkinatilanteesta.

Koronapandemia on heikentänyt myös logistiikan työoloja ja lisännyt jo olemassa olevaa koulutettujen ammattilaisten vajausta – pulaa on erityisesti ammattikuljettajista ja varastohenkilökunnasta. Henkilöstöä ja kalustoa on tarvittu aiempaa enemmän vuorojen jakamisen, lisääntyneiden poissaolojen ja tehostettujen varotoimien vuoksi. Se näkyy myös henkilöstökuluissa. Etenkin suljetut ravintolat, taukopaikkojen saniteettitilojen rajoitettu käyttö ja rajojen ruuhkautuminen ovat haitanneet ammattikuljettajia. Näistä ulkoisista syistä huolimatta DACHSER on pystynyt ylläpitämään korkeaa laatutasoa myös pandemian aikana tulevaisuuteen suuntautuvalla suunnittelulla.

Pula kuljetushenkilöstöstä säilyy kuitenkin erityisenä haasteena sekä nykyään että tulevaisuudessa, sillä myös kuljetusalan koulutusmarkkinoiden tilanne on kärjistymässä. Hakijoiden ja kuljetusalalla tehtyjen koulutussopimusten määrät ovat laskeneet rajusti. Monet koulunsa päättävät haluavat jatkaa koulutustaan ja/tai opiskeluaan. Pandemian vaikutus alaan näkyy myös siten, että yhteydenotot yrityksiin ovat koronatoimenpiteiden myötä laskeneet merkittävästi ja ammatillinen ohjaus kouluissa on selvästi vähentynyt.

DACHSER torjuu osaavan henkilöstön puutetta ja pyrkii saavuttamaan kestävän työntekijäuskollisuuden panostamalla voimakkaasti nuorten kykyjen koulutukseen ja rekrytointiin sekä työntekijöiden jatkokehitykseen kaikissa ikäryhmissä. Prosessien laadun säilyttämiseksi DACHSER myös investoi kaluston nykyaikaistamiseen, digitaaliseen tukeen ajon aikana, työterveyspalvelujen tarjontaan ja työolojen parantamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää, olet aina tervetullut ottamaan yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic