Tulevaisuuden ohjelmointi

Digitalisaatio on mahdollisuus, sanovat Stefan Hohm (vas.) ja Burkhard Eling

Digitalisaatio vie DACHSERin logistiikkapalvelut uudelle tasolle entistä läpinäkyvämmillä prosesseilla, reaaliaikaisen lähetysten seurannalla, lyhyemmillä vasteajoilla sekä toimitusketjujen tarkalla hallinnalla eri maissa ja mantereilla. Mitä tämä tarkoittaa DACHSER-verkoston osalta? Entä mitä mitattavia hyötyjä IT voi tarjota asiakkailleen? Esitämme nämä kysymykset DACHSERin toimitusjohtaja Burkhard Elingille ja kehitysjohtaja Stefan Hohmille vastattaviksi.

Työ ja arki digitalisoituvat entistä enemmän. Millainen tilanne on DACHSERilla?

Stefan Hohm: Digitaalisessa muutoksessa keskitymme pääasiassa kolmeen ydinalueeseen. Nämä osa-alueet ovat liiketoimintaprosessien johdonmukainen ja käytännönläheinen digitalisointi sekä sellaisten työkalujen ja ratkaisujen kehittäminen, jotka tuottavat konkreettista lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille ja kumppaneille. Toinen ydinalue on omien keskeisten kuljetus- ja varastointijärjestelmien jatkuva modernisointi, jonka osalta IT-osasto ottaa vastuu roolin, sillä  tehtävään kuuluu yhä enemmän kolmansien osapuolten järjestelmien turvallinen integrointi. Kolmanneksi on tärkeää saada työntekijät mukaan digitalisaation matkalle ja luoda ”digitaalinen ajattelutapa”, jolla tarkoitan myönteistä digitalisaatio kulttuuria yrityksessä. Työskentelemme ahkerasti IT-muutoksen toteuttamisessa kaikkien kolmen ydinalueiden osalta, ja olemme jo nähneet joitakin onnistumisia näiden osa-alueiden kehityksessä.

Burkhard Eling: Nämä kolme digitaalisen muutoksen ydin aluetta tekevät selväksi sen, että DACHSERin kaltaisessa monikerroksisessa yrityksessä on ajateltava paljon pitkäjänteisemmin, teknologisten kysymysten ylitse. Pelkkä prosessien ja järjestelmien muuttaminen ei riitä. Meidän on myös katsastettava tapamme ajatella ja työskennellä yhdessä sekä uudelleenarvioida, miten voimme valjastaa tehokkaammin digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet    päivittäisessä työssämme yrityksemme ja asiakkaidemme hyödyksi.      

Digitalisaatio ei kuitenkaan ole DACHSERille täysin tuntematon. Minkälaiselle pohjalle laajennatte digitalisaatiota?

B. Eling: DACHSER painotti järjestelmiä ja läpinäkyvää tiedonvaihtoa jo aikana, jolloin muut toimijat olivat vielä puhtaasti analogisia. Tämän ansiosta olemme vuosien mittaan voineet käyttää sisäisiä resursseja sellaisten ohjelmistojen ja järjestelmien kehittämiseen, jotka on räätälöity tarkasti asiakkaidemme ja DACHSER-verkoston tarpeisiin.

S. Hohm: Tämä on mahdollistanut meille huippuosaamista prosesseissa, operatiivisessa toteutuksessa ja sen yläpuolella olevassa tietomaailmassa eli eLogistiikassa hyvin varhaisesta vaiheesta. Voimme nyt rakentaa tämän varaan erittäin hyvin ja paljon on myös valmisteilla digitaalisen kehityksen suhteen. Työskentelemme esimerkiksi sen parissa, että mahdollistaisimme täysin päästä päähän ulottuvat tietovirrat erityisesti mannertenvälisissä eri liikennemuotoja käyttävissä kuljetuksissa. Käytössä on yhä liikaa paperiasiakirjoja, ja logistiikkalaitosten ja -prosessien automaatioaste on usein melko alhainen. Sen vuoksi toistuvaa manuaalista työtä tehdään edelleen paljon.

B. Eling: Samaan aikaan läpinäkyvyyttä ja sopeutumiskykyä sekä niukkojen resurssien tehokasta ja kestävää käyttöä koskevat vaatimukset kasvavat. Siksi meidän on ajateltava ja toimittava entistä digitaalisemmin kaikilla osa-alueilla.

Missä määrin viimeaikaiset kriisit ovat vaikuttaneet DACHSERin digitalisaatio strategiaan?

B. Eling: Ne ovat jälleen lisänneet ymmärrystä digitalisaation tärkeydestä ja tarpeellisuudesta. Mitä paremmin saamme tietoa nykytilanteesta ja epätavallisista tapahtumista verkostossa, sitä nopeammin ja kohdennetummin reagoimme. Heikkojen kohtien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ja ratkaisujen löytäminen ovat asioita, joita asiakkaat odottavat DACHSERilta haastavina aikoina.

S. Hohm: Monella asiakkaallamme on päällimmäisenä mielessä kysymys: Miten voin parantaa toimitusketjuni häiriönsietokykyä? Läpinäkyvien varastotoimintojen mahdollistamisen lisäksi digitaalisilla teknologioilla on tärkeä rooli, sillä toimitusketjun häiriöiden sattuessa suurempi läpinäkyvyys sekä nopeat ja tarkat tiedot lyhentävät reagointiaikoja. Koti- ja puutarha-, kosmetiikka- ja muotialojen asiakkaat työskentelevät tällä hetkellä sinnikkäästi kaikkikanavaisten myyntikonseptien parissa, mikä puolestaan asettaa suuret vaatimukset logistiikkakumppanin IT-osaamiselle. Asiakkaat ovat myös näyttäneet suurta kiinnostusta DACHSER Emission-Free Delivery - konseptia kohtaan, jonka keskeisenä ideana on tehdä päästöttömiä toimituksia keskustojen toimipaikkoihin. 

B. Eling: DACHSER Enterprise Labissa yhdessä Fraunhofer IML:n kanssa olemme käynnistäneet tutkimushankkeita tietyistä aiheista, kuten tekoälystä ja digitaalisista kaksosista. Olemme myös perustaneet yhtiöömme oman datatieteen ja koneoppimisen osaamiskeskuksen, joissa on otettu useita algoritmeja käyttöön – viimeisempänä B2C-toimitusosoitteiden koneellisessa luokittelussa. 

Interview with: Burkhard Eling ja Stefan Hohm

Burkhard Eling on DACHSERin toimitusjohtaja. Stefan Hohm on DACHSERin CDO.

Mitä enemmän on kytköksiä digitaaliseen maailmaan, sitä kiireellisemmäksi muodostuu kysymys kyberturvallisuudesta. Millainen on tilanne DACHSERilla?

B. Eling: Kyberhyökkäysten määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina ja näin ollen etusijalla on ohjelmistojemme ja digitaalisen infrastruktuurimme turvallisuus. ISO 27001 -sertifioinnin ja IT-järjestelmämme myötä Gartnerin konsultit ovat vahvistaneet, että olemme askeleen edellä kilpailijoihimme verrattuna. Emme kuitenkaan saa jämähtää omaan omahyväisyyteen vaan on jatkuvasti punnittava mahdollisia riskejä huolellisesti.

S. Hohm: Aiomme kehittää tietotekniikamme ohjelmisto- ja laitteistorakenteita kiinnittäen erityistä huomiota tietoturvaan. Näin tehostamme käytettävyyttä, parannamme joustavuutta ja varmistamme sovellustemme turvallisen skaalautuvuuden.

Mihin suuntaan on DACHSERin digitaalinen matka menossa?

B. Eling: Digitalisaatiolla on keskeinen rooli, jos haluamme toteuttaa tavoitteemme luotettavasti jatkossakin. Käyttökelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä koskevien asiakasvaatimusten mukaisesti kehitämme edelleen eLogistics-sovelluksiamme, jotta tilausten tekeminen ja lähetysten seuranta olisi entistä integroidumpi kokemus edistyneen digitaalisen asiakasalustan avulla. Testiasiakkailta saatu ensimmäinen palaute osoittaa sen, että olemme oikealla tiellä – vaikka matka onkin vasta alussa.

S. Hohm: Toinen uraauurtava askel oli vuonna 2009 perustetun logistiikkaohjelmistoja toimittavan Kasasin osto. Yritys kehittää innovatiivisia ohjelmistotuotteita, jotka optimoivat maanteiden, rautateiden ja vesiväylien kuljetusprosesseja ja parantavat niiden läpinäkyvyyttä. Tämän myötä olemme voineet myös tarjota työntekijöillemme parempaa aikataulun suunnittelua ja asiakkaillemme enemmän lisäarvoa kuljetusten suunnitteluun, lähetysten seurantaan ja hallintaan. Voimme esimerkiksi ottaa telematiikkatiedot yli 8500 vaihtolavalaitteestamme ja 5000 perävaunustamme ja yhdistää ne Domino-kuljetustenhallintajärjestelmän lähetys- ja suunnittelutietoihin, jonka jälkeen tiedot voidaan analysoida ja jäsentää selkeästi.  

Mihin erityiseen tavoitteeseen DACHSER tällä pyrkii?

B. Eling: Tavoitteemme vuodelle 2030 ohjaa suuntaamme. Haluamme, että asiakkaamme ja kumppanimme näkevät meidät johtavana  digitaalisena logistiikan tarjoajana, jota he voivat pitää innovaatiojohtajana kaikilla osa-alueilla ja samalla hyödyntää korkeita laatu standardejamme. Globaalina logistiikkapalvelujen toimittajana pystymme kartoittamaan ovelta ovelle -lähetykset eri kuljetusmuodoissa yhdest ä järjestelmäst ä ja näyttämään verkostomme täysin läpinäkyvästi kaikissa tilanteissa.

S. Hohm: Jos asiakkaamme sanovat: "Työskentelen mieluummin DACHSERin kanssa, koska se on ammattimaisin, periksiantamattomin ja mukavin vaihtoehto", olemme tehneet paljon asioita oikein. Ja juuri se on tavoitteemme.      

    

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic