Dachser saa IATA CEIV Pharma -sertifioinnin

Dachser laajentaa Life Science & Healthcare -valmiuksiaan ja on saanut Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma) -sertifioinnin Frankfurtin lentokentän toimipisteelleen.

Frankfurtin lentoaseman toimipiste sertifioitu Life Science & Healthcare -tuotteille
Frankfurtin lentoaseman toimipiste sertifioitu Life Science & Healthcare -tuotteille

Life Science & Healthcare -tuotteiden kuljettaminen on erittäin vaativaa; lääkkeet ja muut farmaseuttiset tuotteet ovat usein lämpötilaherkkiä ja kiireellisiä lähetyksiä, joita on käsiteltävä monimutkaisen sääntely-ympäristön mukaisesti. CEIV Pharma -sertifiointi on teollisuusstandardi, joka kattaa lääkeaineiden rahdinkuljettajien erityisvaatimukset turvallisten, oikeiden ja tehokkaiden lentorahtipalvelujen osalta. "IATA-sertifiointi on maailmanlaajuisen lentorahtistrategian keskeinen tukipilari", kertoo DACHSERin Jochen Müller, COO Air & Sea Logistics. "Se tukee Life Science & Healthcare -asiakkaiden korkeimpia palvelu- ja laatustandardeja yhtenäisten prosessien ja yhteensopivan verkoston kautta." 

IATA-sertifiointi on maailmanlaajuisen lentorahtistrategian keskeinen tukipilari.

Jochen Müller, COO Air & Sea Logistics DACHSER

Monimutkainen sertifiointiprosessi alkoi vuonna 2017: CEIV Pharma -sertifiointi edellytti sisäistä ja ulkoista koulutusta, lämpötilakontrolloitujen Life Science & Healthcare -kuljetusten käsittelymenettelyjen tarkastelua sekä kahden erillisen riippumattoman validoijan laajan arvioinnin näistä monimutkaisista prosesseista.

"Tavoitteenamme on täyttää korkeimmat kansainväliset standardit näiden herkkien tuotteiden maailmanlaajuisessa kuljetuksessa", sanoo DACHSERin Timo Stroh, Head of Global Air Freight. "Tämä hyödyttää asiakkaitamme. Odotamme innolla tärkeää rooliamme elintärkeiden lääkkeiden kuljettajina, ja jatkamme verkostomme valmiuksien laajentamista tulevana vuonna."

CEIV Pharma

"IATA:lla on ilo tunnistaa johtavien lentorahtiyritysten, kuten DACHSERin, kasvava halu varmistaa, että herkkien farmaseuttisten tuotteiden kuljetukseen sovelletaan parhaita standardeja", kertoi IATA:n Glyn Hughes, Global Head of Cargo. "Lentorahdin huippuosaaminen on ilmeisintä, kun noudatetaan parhaita käytäntöjä yhdenmukaistetuissa prosesseissa, varsinkin jos kyseessä on mahdollisesti ihmishenkiä pelastavan rahdin, kuten lääkkeiden, kuljettaminen."

CEIV Pharma tarjoaa lääketeollisuudelle maailmanlaajuisesti johdonmukaisen ja tunnustetun lääkevalmisteiden käsittelyn sertifioinnin, joka täyttää ja ylittää kansainväliset globaalit standardit ja ohjeet. Näihin kuuluvat Euroopan unionin ja Maailman terveysjärjestön hyvän jakelutavan käytännöt (GDP), Yhdysvaltojen farmakopea-standardit ja IATA:n säännöt lämpötilansäätelystä.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä