DACHSER & FERCAM Italia -yhteisyritys vauhtiin 

DACHSER on ostanut 80 prosenttia DACHSER & FERCAM Italia -yhteisyrityksen osakkeista. Kauppa tuli voimaan 28.3.2024. Hankinta saattaa päätökseen kappaletavaralähetyksiin ja sopimuslogistiikkaan keskittyvien liiketoiminta-alueiden enemmistöosuuden hankinnan italialaisesta FERCAM-logistiikkayrityksestä.

DACHSER ja FERCAM laajentavat yhteistyötään.
DACHSER ja FERCAM laajentavat yhteistyötään.

DACHSER on hankkinut enemmistöosuuden italialaisesta kappaletavaralähetyksiin ja sopimuslogistiikkaan keskittyvästä yhteisyrityksestä. Euroopan komission marraskuussa 2023 suorittaman kilpailulainsäädännön tarkistuksen ja hyväksynnän jälkeen FERCAM ryhtyi erottamaan Distribution- ja Logistics-liiketoiminta-alueitaan muusta yhtiöstä tarkoituksena muodostaa itsenäinen kappaletavara- ja sopimuslogistiikkatoimintojen organisaatio Italiaan. Erotetuilla liiketoiminta-alueilla on lähes 1 000 työntekijää ja 43 toimipaikkaa Italiassa. Nimellä DACHSER & FERCAM Italia tunnettu yhteisyritys aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. Siirtymäkauden jälkeen DACHSER liittyi yhtiöön 28. maaliskuuta 2024, jolloin osto saatiin päätökseen.

Tämä hankinta vahvistaa asiakkaiden palvelemiseen liittyvää osaamistamme kaikkialla Euroopassa yhtenäisillä laatu- ja suorituskykystandardeilla.

Burkhard Eling, CEO, DACHSER

Fercam S.p.A. omistaa yhteisyrityksen osakkeista 20 prosenttia ja lisäksi säilyttää kokonaisuudessaan liiketoiminta-alueet Fercam Transport (kansalliset ja kansainväliset maantie- ja rautatiekuljetukset), Fercam Air & Ocean sekä Fercam Special Services (Fine Art, Fairs & Events, Removals & Relocation, Archive & Documents Management), mukaan lukien kaikki kansainväliset tytäryhtiöt – nämä yksiköt eivät kuulu uuteen yhteisyritykseen.

”DACHSER & FERCAM Italia täydentää teollisuus- ja kulutustuotteiden kuljetus- ja varastointiverkostoamme Euroopassa”, DACHSERin toimitusjohtaja Burkhard Eling sanoo. ”Tämä hankinta vahvistaa asiakkaiden palvelemiseen liittyvää osaamistamme kaikkialla Euroopassa yhtenäisillä laatu- ja suorituskykystandardeilla. Tämän vuoksi investoimme myös logistiikkakapasiteettiin, digitalisaatioon, ilmastotoimiin ja erityisesti työntekijöihimme Italiassa.”

”Kappaletavaralähetyksiin ja sopimuslogistiikkaan keskittyvän liiketoiminnan jatkaminen DACHSER-verkostossa on oikea askel myönteisen kehityksen ja tulevan kasvun varmistamiseksi Italiassa ja Euroopassa”, FERCAMin toimitusjohtaja Hannes Baumgartner kertoo. ”Viime vuosikymmenien aikana tekemämme luottamuksellinen yhteistyö perustuu siihen, että FERCAM ja DACHSER ovat perheyrityksiä, jotka tekevät pitkän aikavälin suunnitelmia ja jakavat samat arvot. Tämä helpotti uuden yrityksen, DACHSER & FERCAM Italian, perustamista kaikin tavoin.”

Integrointi DACHSER-verkostoon alkaa

DACHSERin ja FERCAMin kumppanuus juontaa juurensa 20 vuoden taakse, jolloin Etelä-Tirolissa toimiva italialainen perheyritys jakeli teollisuus- ja kulutushyödykkeiden kappaletavaralähetyksiä DACHSERin Euroopan verkostosta Italiasta ja ohjasi vastaavat lähetykset Italiasta Euroopan verkostoon. Kokonaisvaltainen integrointi DACHSERin järjestelmiin ja prosesseihin voidaan nyt aloittaa.

”DACHSER & FERCAM Italia on erittäin hyvässä asemassa Italian kappaletavaralähetys- ja sopimuslogistiikkamarkkinoilla. Tämä on kokeneen johtoryhmän, hyvin koulutettujen ja motivoituneiden työntekijöiden sekä modernien logistiikkatilojen ja -järjestelmien ansiota”, DACHSERin Road Logisticsin operatiivinen johtaja Alexander Tonn selittää. ”Osana DACHSERin eurooppalaista ja globaalia logistiikkaverkostoa yhtiö saa nyt aivan uusia kasvumahdollisuuksia vientitoimintaan. DACHSER & FERCAM Italia -yhtiön työntekijöille tämä tarkoittaa turvallisuutta ja vakautta. Asiakkaat Italiassa ja kaikkialla Euroopassa puolestaan hyötyvät yhdenmukaisista ja standardoiduista järjestelmistä integraation tuloksena.”

Kappaletavaralähetyksiin ja sopimuslogistiikkaan keskittyvän liiketoiminnan jatkaminen DACHSER-verkostossa on oikea askel myönteisen kehityksen ja tulevan kasvun varmistamiseksi Italiassa ja Euroopassa.

Hannes Baumgartner, toimitusjohtaja, FERCAM

FERCAMin kappaletavaralähetys- ja sopimuslogistiikkaliiketoiminnan enemmistön osto on kolmas merkittävä hankinta, jonka DACHSER on tehnyt kuljetus- ja logistiikkaverkostonsa laajentamiseksi Euroopassa Graveleaun (Ranska 1999) ja Azkarin (Espanja 2013) jälkeen. DACHSERin European Logistics -liiketoimintalinjalla ei ole omia toimipaikkoja Italiassa, joten päällekkäisiä rakenteita ei tule. Kaikki FERCAMin jakelu- ja logistiikkaosastojen työntekijät ovat siirtyneet DACHSER & FERCAM Italia -yhteisyrityksen palvelukseen.

DACHSER on ollut edustettuna jäähdytettyjen elintarvikkeiden kuljetusta ja varastointia hoitavalla Food Logistics -liiketoimintalinjalla Italiassa vuodesta 2017 lähtien kolmella toimipisteellä ja noin 270 työntekijällä. DACHSER Italy Food Logistics jatkaa itsenäistä toimintaansa markkinoilla.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic
return true; } return false; }