Takaisin
Uutiset Lehdistötiedotteet

Reitti vuoteen 2030: Strategioita haastaviin aikoihin

DACHSER on aiemmin keskittynyt siihen, miten globaalit toimitusketjut muuttuvat uuden geopolitiikan ja talouden aikakauden ollessa ovella. Miten yritysten on siis asemoitava itsensä kestävän menestyksen varmistamiseksi – ja minkä tien DACHSER on valinnut? Esittelemme kompassin matkalle kohti uusia näkymiä.

Vastuunotto, kun meno käy kovaksi.
Vastuunotto, kun meno käy kovaksi.

Äkkiä kaikki muuttuu. Sää oikuttelee ja tuuli kääntyy vastaiseksi. Tie huipulle on nyt entistä jyrkempi, kivisempi ja haastavampi kuin ennen. Yrityksetkin voivat edetä myötätuulessa ja kohdata seuraavassa hetkessä haasteita. Taloustieteilijät kuvaavat tätä tilannetta nykyään usein lyhenteellä VUCA, joka tarkoittaa epävakaisuutta, epävarmuutta, monimutkaisuutta ja epäselvyyttä.                      

Vuonna 2023 VUCA määrittää liiketoiminnan, kaupan ja logistiikan vauhdin ja kehityksen. Lisäksi monet muutokset tapahtuvat samanaikaisesti ja jotkin niistä päällekkäin: digitalisaatio ja globalisaatio etenevät yhtä aikaa väestörakenteen muutoksen ja ilmaston lämpenemisen kanssa. Lisäksi koko maailma horjahtelee vielä pandemian, materiaalipulan ja toimitusongelmien sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi kaikkine inhimillisine kärsimyksineen ja maailmankaupan mullistuksineen. Raketin lailla nousevat energiakustannukset, inflaatio ja korkoharppaukset samoin kuin kaupan rajoitukset pahentavat osaltaan tilannetta lisää. Asiantuntijat ovat jo havainneet vastaavaa uudelleenajattelua toimitusketjujen osalta: ollaan siirtymässä pois täsmäprosesseista, joiden tarkoitus on minimoida kustannukset ja maksimoida tehokkuus, kohti parempaa häiriönsietoa esimerkiksi kahdelta toimittajalta tapahtuvan hankinnan ja lisääntyneen varastoinnin avulla.

Monimutkainen tilanne näkyi selvästi talousennusteissa vuodelle 2023. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennakoi, että vuodesta 2023 tulee ”vaikea vuosi” maailmantaloudelle. IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva jakoi vuoden alussa yhdysvaltalaiselle CBS-kanavalle antamassaan haastattelussa jatkuvan huolensa siitä, että puolet EU-maista ja kolmasosa maailman maista voivat ajautua taantumaan. Georgievan näkemys: ”Maailman tärkeimmät talousalueet Yhdysvallat, EU ja Kiina heikkenevät samanaikaisesti.”

Ennusteiden toteutuminen on kuitenkin vielä epäselvää. Vauhti, jolla todellisuus saavuttaa ja usein ohittaa ennusteet, kasvaa koko ajan sekä hyvässä että pahassa. Helmikuussa IMF nosti hieman maailmantalouden ennustettaan ja raportoi lukuisten kansantalouksien ”odottamattoman korkeasta kriisinkestävyydestä”. Samoin monet asiantuntijat olettavat, että maailmantalous on jo pohjalukemissa ja että nykyinen trendi voi todellakin kääntyä vuoden 2023 loppuun tai vuoden 2024 alkuun mennessä. Tervetuloa VUCA-maailmaan! Uraauurtavan yhdysvaltalaisen tietojenkäsittelytieteilijän Alan Kayn kerrotaan usein sanoneen näin: ”Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on keksiä se.”

Vilkaisu uusiin näkymiin

Kyse ei siis ole niinkään kristallipalloon tuijottamisesta vaan paremminkin aloitteellisuudesta ja kokonaan uuteen maailmaan astumisesta. Tällä matkalla jokainen uusi etappi laajentaa näkemystä, ja uusia teitä poikkeaa kokeiltujen ja käytettyjen reittien varrelta. DACHSER aloitti tämän muutosmatkan useita vuosia sitten eikä ole koskaan horjunut tiellään – ei edes kriisiaikoina. ”Viestimme markkinoille on kristallinkirkas: DACHSER on luotettava kumppani niin hyvinä ja huonoina aikoina kuin epävarmoina aikoinakin. Emme ole tuulen riepoteltavana oleva lippu, vaan pidämme tiukasti kiinni valitsemastamme suunnasta”, kertoo Burkhard Eling, CEO, DACHSER.

”Todellisen muutoksen muotoilu edellyttää selkeää näkemystä tulevaisuudesta”, Eling jatkaa. Sen vuoksi DACHSER on luonut tavoitekuvan vuodelle 2030. ”Kuva kertoo meille, missä haluamme olla, ja sen strategioissa hahmotellaan, miten aiomme päästä sinne tämän vuosikymmenen loppuun mennessä – hyvien ja huonojen aikojen läpi.”

”Kuuntelemme erityisen tarkalla korvalla, mitä asiakkaamme ja työntekijämme kertovat meille, jotta voimme ymmärtää heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja kehittää yhdessä heidän kanssaan parhaan ratkaisun jatkoa varten”, kertoo Burkhard Eling, CEO, DACHSER.

Lomaa suunniteltaessa matkakohde on yleensä melko helppo päättää: kaunis maisema, kesämökki vai postikorttimainen ranta paratiisisaarella? Vain mielikuvitus on rajana. Mutta yritystä johdettaessa on vastattava paljon syvällisempiin kysymyksiin: Millaisia ovat perustavanlaatuiset näkemykset ja arvot, jotka ohjaavat yritystä matkalla tulevaisuuteen? Mikä on yrityksen tarkoitus ja millä parametreilla sen menestystä mitataan? Mikä ajaa yritystä, sen työntekijöitä ja myös sen asiakkaita eteenpäin matkalla? Entä miten liiketoimintamalli pärjää nopeasti muuttuvassa ympäristössä?

Yhteen hiileen puhaltaen kohti menestystä.
Yhteen hiileen puhaltaen kohti menestystä.

Tavoitekuva vuodelle 2030

Kaikkien yritysten on vastattava näihin kysymyksiin suhteessa markkinoihinsa. Esimerkki tällaisesta toiminnasta on DACHSERin tavoitekuva vuodelle 2030. Markkinasuuntautuneisuuden osalta perheyritys näkee itsensä seuraavan vuosikymmenen alussa tarjoamassa integroituja logistiikkaratkaisuja maailman digitalisoituneimpana logistiikkapalvelujen toimittajana. Se aikoo myös johtaa markkinoita sekä laadussa että palvelussa esimerkiksi tarjoamalla Lead Logistics Provider (LLP) -ratkaisuja, joiden ansiosta asiakkaiden ei enää tarvitse hallita palveluntarjoajasuhteisiin liittyviä yksityiskohtia. Tämän mahdollistaa tasapainoinen ja vankka verkosto yhdistettynä älykkäisiin IT-järjestelmiin, jotka on helppo integroida ja joiden avulla DACHSER voi tarjota asiakkailleen tällaista kokonaisvaltaista palvelua maailmanlaajuisesti.                     

DACHSERin vuoden 2030 tavoitekuvan toinen painopistealue ovat prosessit. Logistiikkapalvelujen tarjoaja kannustaa kokonaisvaltaiseen prosessiajatteluun, laajentaa kuljetusliikkeille suunnattujen vakiopalvelujensa valikoimaa ja tekee huoltokumppaneistaan kiinteämmän osan maailmanlaajuista DACHSER-verkostoa kuin koskaan aikaisemmin. Digitalisaatio ja automaatio etenevät todella ripeästi, joten DACHSER pyrkii kestävästi parantamaan kaikkien toimitusketjujen prosessien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja vasteaikoja.                      

DACHSERin vuoden 2030 tavoitekuvan kolmas osa koskee ihmisiä. Perheyritys suhtautuu logistiikkaan kybersosiofyysisenä järjestelmänä ja on sitoutunut selkeästi monikansallisuuteen, monimuotoisuuteen ja työntekijälähtöiseen kulttuuriin, jossa oppimisen ja päätöksenteon syklit ovat nopeita.                     

”Vahvuutemme ovat ihmiset!” DACHSERin toimitusjohtajalle Burkhard Elingille inhimillinen elementti on olennainen osa logistiikkaa nyt ja jatkossakin: ”Vahvuutemme on ennen kaikkea logistiikkaan intohimoisesti suhtautuva ihmisten verkostomme. Tämä toteutuu kaikilla tasoilla johdosta harjoittelijoihin, hallintohenkilöstöstä logistiikkatyöntekijöihin ja kuljettajiin – heidän yhteinen tietämyksensä ja persoonallisuutensa mahdollistavat hyvän suoriutumisemme.”                      

Elingin mukaan DACHSERin yhteinen yrityskulttuuri on täysin omaksuttu ja sisäistetty, mikä antaa suuntaa ja poikkeuksellista motivaatiota matkalla kohti vuotta 2030. ”Tähän vahvaan yrityskulttuuriin liittyvä tieto luo lojaaliutta. Tällainen tunne DACHSER-perheeseen kuulumisesta tekee yrityksestä kestävän, vakaan ja turvallisen työpaikan”, Eling lisää.

Tulevaisuuteen suuntautuvat strategiat

Kun matkalla ollessasi haluat pitää kaukaiset määränpääsi näkyvissä ja olla varma, että lopulta saavutat ne, tarvitset selkeän etenemissuunnitelman, joka kattaa myös matkan varrella olevat virstanpylväät. DACHSERilla nämä virstanpylväät määritellään strategisissa painopisteohjelmissa, jotka integroidaan päivittäiseen toimintaan monin eri tavoin. Näin kaikki voivat seurata edistymistä ja muutoksia kaikkina aikoina. Se myös luo luottamusta yrityksen tulevaisuuteen ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia samaistua yrityksen tavoitteisiin ja herättää ne henkiin.                      

Vuoden 2030 tavoitteidensa saavuttamiseksi DACHSER on kehittänyt keskeisiä strategioita Road Logistics- ja Air & Sea Logistics -liiketoiminta-alueilleen. Yhtiö on myös laatinut näiden alueiden verkottamissuunnitelman luodakseen globaalisti integroituja kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Lisäksi DACHSER käyttää strategisia painopisteohjelmia toimiensa koordinoimiseksi digitalisaation ja liitettävyyden, kestävän kehityksen ja ilmastotoimien sekä ihmisten ja yrityskulttuurin alueilla.                    

DACHSERin tavoitekuva vuodelle 2030 ja siihen liittyvät strategiat ovat yhdenmukaisia yhtiön pitkän aikavälin mission kanssa: ”Luomme maailman älykkäimmän logististen verkkopalveluiden yhdistelmän ja yhteensovituksen. Optimoimme asiakkaidemme logistiikkataseen.” Eling uskoo, että tämä tarjoaa luotettavan kompassin, joka opastaa DACHSERia matkalla tulevaisuuteen. ”Ottamalla huomioon asiakkaan hyödyn ydinosaamisen ohella DACHSERin missio viitoittaa tietä kohti ainutlaatuista markkina-asemaa. Tavoitteemme on selkeä ja yksinkertainen: haluamme olla markkinajohtaja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on pysyttävä ketterinä ja joustavina – jopa myrskyävällä merellä tai vuorenhuipun kadotessa lumimyrskyyn. Näin voimme jatkuvasti sopeutua asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin, uusiin logistiikkamarkkinoihin, pätevän henkilöstön puutteeseen ja geopoliittisiin mullistuksiin.”

Kiivetään korkeuksiin yhdessä.
Kiivetään korkeuksiin yhdessä.

Oikean suunnan seuraaminen

Mitä tämä kaikki tarkoittaa edetessämme 2000-luvun kolmannella vuosikymmenellä? Entä missä määrin DACHSERin valitsema polku voi määrittää suunnan muille? ”Investoimme merkittävästi verkostoomme, prosesseihimme ja työvoimaamme. Näin voimme säilyttää korkean laatutasomme ja pysyä vakaana ja luotettavana kumppanina asiakkaillemme, kun autamme heitä hallitsemaan monimutkaisia logistisia haasteitaan”, Eling sanoo kuvatessaan DACHSERin vuoden 2030 olennaista tavoitekuvaa. ”Navigoidessamme tässä VUCA-maailmassa voimme tunnistaa muutokset nopeasti strategioidemme avulla. Sen sijaan, että vain reagoisimme niihin, voimme käyttää innovaatiovoimaamme ja muuttaa ne kilpailueduksi asiakkaillemme.” Tässä valossa itävaltalainen näytelmäkirjailija Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) oli oikeassa sanoessaan: ”Se, mitä teemme tänään, määrittää sen, miltä maailma näyttää huomenna.”            

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic