Turvallinen pakkaus

DACHSERilla vuodesta 1996 työskennelleellä Stephan Wnuckilla on käytännön logistiikan tausta.

Tavaroiden säilyminen kuljetuksessa ehjänä on välttämätöntä yhä vaativampien toimitusketjujen hallitsemiseksi. Miten sopivasta pakkauksesta ja ennakoinnista voi olla hyötyä? Kysyimme asiantuntijalta: Stephan Wnuck, Team Leader Loss & Damage, DACHSER.

Stephan, tavaroiden kuljettamiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Kuinka suurella todennäköisyydellä lähetykset vahingoittuvat toimitusketjussa?

Food Logistics- ja European Logistics -verkostoissamme on päivittäin tuhansia lähetyksiä tien päällä asiakkaillemme. Tavaroiden kuljettamiseen paikasta A paikkaan B liittyy aina vahinkoriski, eikä tätä voida sulkea kokonaan pois. Perusedellytys kuljetusvalmiudelle ja kuormien kiinnitykselle on rasitukseen sopivien ja muotonsa säilyttävien pakkauksien käyttö.

Valitettavasti joudumme kerta toisensa jälkeen käsittelemään väärän kokoisia ja huonolaatuisia pakkauksia sekä ylisuuria kuormalavoja – usein siten, että tavaroiden asianmukaiseen käsittelyyn ei ole ohjeita tai tavarat on merkitty puutteellisesti. Kuormayksiköiden huono kiinnitys lavaan, riittämätön kutistekääre tai kiinnityshihna, lavalta roikkuvat tavarat ja kokonaan pakkaamattomat tavarat ovat myös toistuvia ongelmia.

Mikä on oikeanlaisen pakkauksen merkitys kappaletavarakuljetuksessa?

Kuorma-autokuljetuksen aikana tavarat on suojattava tien päällä syntyviltä dynaamisilta kuormilta. Tieliikennemääräysten mukaan hätäjarrutus tai vaarallinen jarrutus ja äkilliset väistöliikkeet kuljetuksen aikana ovat normaaleja vaikutuksia, jotka on otettava huomioon kuljetuksessa. Lava ei saa hajota edes hätäjarrutuksen aikana. Sen on myös kestettävä rahdinkäsittelyn rasitukset, ja se on lastattava mahdollisimman tehokkaasti muotoon sopivaksi.

Lisäksi pakkaukset on valmisteltava siten, että sisällön huomaamaton käyttö tai käsittely on mahdotonta. Tämä on erityisen tärkeää varkaudelle alttiiden tavaroiden osalta. Kaikki tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta näin ei aina ole.

Mitkä ovat mahdollisten vahinkojen pääasialliset syyt ja millaista ylimääräistä vaivaa ne aiheuttavat prosessiin?

Suuri osa vaurioista tapahtuu käsittelyn aikana kappaletavaralastauksen ja siihen liittyvien rasitusten yhteydessä. Rahdinkäsittelyn aikana ei periaatteessa ole mitään keinoa välttää kuormauksesta ja kuorman alas laskemisesta aiheutuvia vaikutuksia tai työntö-, puristus- ja vetoliikkeitä sekä kosketusta tai kitkaa pakkauksen kanssa. Tämä on täysin normaalia kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvää rasitusta.

Ei ole harvinaista, että lähetyksen vaurioituminen aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Kaikkien osapuolten hallinnollisen lisätyön lisäksi on järjestettävä palautus- ja korvaustoimituksia, ja lisäksi on siistittävä ja tarvittaessa siivottava.

Interview with: Stephan Wnuck

Team Leader Loss & Damage, DACHSER

Mitä voit tehdä vaivanäön minimoimiseksi?

DACHSERin Loss & Damage -tiimi analysoi tielogistiikan prosesseja jäsennellysti. Vahinkotietokantamme avulla voimme jäljittää vahinkojen syyt, jotta voimme räätälöidä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä asiakkaille ja asiakkaiden kanssa.

Meille uskottujen tavaroiden mahdollisimman tehokas vahinkojen ehkäisy on DACHSERin tärkeä tavoite ja korvaamaton osa laatuvaatimuksiamme. Tämä määräytyy asiakkaan tavasta pakata ja merkitä tavarat rasituksiin sopivalla tavalla ja lisäksi siitä, että varmistamme huolellisen käsittelyn ja ammattimaisen kuormankiinnityksen kaikissa tilanteissa. Jokaisella tavaratyypillä ja kuljetustavalla on omat tavaroiden kiinnitysmenetelmät. Meidän ja tietenkin asiakkaiden on vain hyödynnettävä niitä järjestelmällisesti. Olemme kaikki samassa veneessä.

Miten sitoutat asiakkaat ennakoivaan vaurioiden ehkäisyyn?

Analysoimme vauriotyypin tarkasti vertailuarvojemme avulla. Sitten käytämme tuloksia ja kuljetuspakkauksen näkyvien ominaisuuksien dokumentointiin kehitettyä tarkistuslistaa ja siirrymme vuoropuheluun asiakkaiden kanssa. Tarkastelemme yhdessä, mitä ominaisuuksia voidaan optimoida. Keskusteluihin osallistuu tarpeen mukaan myös pakkausyritysten asiantuntijoita ja puolueettomia kolmannen osapuolen asiantuntijoita. Tämä tuottaa hyvin avointa ja rakentavaa vuoropuhelua. Useimmat asiakkaat todella arvostavat tätä menettelyä. Se vahvistaa sitoutumisemme tähän järjestelmälliseen ja kohdennettuun tapaan ehkäistä vaurioita.

Jos jotain rikkoutuu, saamme vahingon tapahtumapaikan yleensä selville erittäin tarkan rajapinnan hallinnan ansiosta. Näin voimme löytää mahdolliset vahingon lähteet ja ihannetapauksessa poistaa ne. Ratkaisemme ongelman paikan päällä, jos mahdollista. Jos esimerkiksi yksittäinen laatikko tuoretuotteiden lavalla vaurioituu elintarvikeliiketoiminnassamme, poistamme laatikon ja hyvitämme sen asiakkaalle. Näin asiakas voi hyväksyä loput lähetyksestä koko kuormalavan hylkäämisen sijasta. European Logistics -liiketoiminnassa asiat menevät hieman toisin. Emme voi poistaa lavalta vain yhtä viidestä puutarhaportista.

Mitä koulutusta DACHSERin työntekijät saavat kuljetuksessa syntyvien vaurioiden ehkäisemiseksi?

Tasaisen korkean laatutason saavuttamiseksi tarjoamme kattavan lastauskoulutuksen. Tätä varten kaikki osastot kouluttavat parhaillaan kouluttajia kuorman kiinnityksen sekä vaurioiden ja vahinkojen ehkäisyn osalta. Näillä kursseilla käsitellään turvallisen lastaamisen lisäksi vaurioiden ehkäisyä ja kuljetusvälineiden käytön optimointia. Olemme jo kouluttaneet pandemian aikana yli 100 kouluttajaa, jotka puolestaan alkavat nyt kouluttaa työntekijöitä. Ohjelma käynnistettiin Saksassa, ja sitä otetaan nyt käyttöön kaikkialla Euroopassa.

.

DACHSER maailmanlaajuisesti
Ota meihin yhteyttä
Kontakti Jonne Kuusisto Communications Consultant Nordic