Litiumakkujen ja -paristojen uudet sääntelyvaatimukset 1.1.2020 alkaen

Ennen kuin litiumparistoja ja -akkuja voidaan kuljettaa, niiden on läpäistävä tietyt testit. Nämä testit simuloivat erilaisia olosuhteita esimerkiksi paineen, lämpötilan, murtumisen ja iskujen suhteen, joita voi syntyä kuljetuksen aikana.

Litiumakkuja ja -paristoja koskevat tiukemmat vaatimukset tulevat voimaan 1.1.2020 kaikissa liikennemuodoissa maailmanlaajuisesti. Jatkossa kaikista 30.6.2003 jälkeen valmistetuista litiumparistoista ja -akuista (UN3480, UN3481, UN3091, UN3090) sekä kaikista 30.6.2003 jälkeen valmistetuista akuilla varustetuista ajoneuvoista (YK 3171), on toimitettava UN 38.3.5 -standardin mukainen testiyhteenveto. Testien tekeminen on yhteisesti näiden tavaroiden valmistajien ja jakelijoiden vastuulla.

Lentoyhtiöiden, varustamojen ja kuljetusliikkeiden mukaan näitä asiakirjoja voidaan vaatia DACHSERiltä. Pyydämme siksi asiakkaitamme toimittamaan nämä asiakirjat meille kaikista mainituista litiumparistoista ja -akuista, jotta me vuorostamme voimme asettaa ne saataville koko toimitusketjussa. Pyydämme siis huomioimaan, että 1.1.2020 alkaen kyseisiä tavaroita ei voi enää kuljettaa ilman näitä asiakirjoja. Lisätietoja löytyy tästä.

Otathan yhteyttä paikalliseen DACHSER-edustajaasi, jos sinulla on kysyttävää.

Kontakti Susanna Sirkka